Apoteke Apoteke
eisai
Apoteke

DOKSILAN -C 20


UPUTSTVO ZA LEK


DOKSILAN- C20,oralniprašak,200mg/g+40mg/g,1x20g

DOKSILAN - C 20, oralni prašak, 200 mg/g + 40 mg/g, 1 x 100 g DOKSILAN - C 20, oralni prašak, 200 mg/g + 40 mg/g, 1 x 500 g DOKSILAN- C20,oralniprašak,200mg/g+ 40 mg/g,1x5kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Senćanski put bb, Subotica


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.

Adresa: VUKA MANDUŠIĆA 39 A, SUBOTICA


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM d.o.o.

  Senćanski put bb, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA DOKSILAN - C 20

  doksiciklin, askorbinska kiselina ( 200mg/g + 40mg/g) oralni prašak

  za telad, svinje i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  Doksiciklin 200 mg

  ( u obliku doksiciklin-hiklata)

  Askorbinska kiselina 40 mg


  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija respiratornog trakta teladi (pneumonija, bronhopneumonija), svinja (atrofični rinitis, enzootska pneumonija, pastereloza, pleuropneumonija) i živine (korica, CRD, infektivni sinuzitis, kolibaciloza, salmoneloza, psitakoza), kao i drugih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na doksiciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek je kontraindikovan kod životinja preosetljivih na doksiciklin i druge tetracikline. Ne sme se davati preživarima sa funkcionalnim rumenom, konjima, kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad, naročito posle duže primene leka u većim dozama može doći do gastrointestinalnih poremećaja praćenih prolivom, povraćanjem i anoreksijom. Moguće su reakcije preosetljivosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje, živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Telad: 1g/20kg t.m.

  Svinje: 1250-1500g/ 1t hrane ili 500-750g/1000 L vode za piće

  Živina: 750 g/1000 L vode za piće (ekvivalent 20 mg doksiciklina/1kg t.m.)


  Lek se upotrebljava dodavanjem u vodi za piće ili dodavanjem u hranu, jednom dnevno i terapija se sprovodi tokom 3-5 dana (najviše 7 dana).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kada se lek daje u vodi za piće potrebno je svakodnevno praviti svež rastvor leka .U cilju što uspešnije terapije ( bolje konzumacije leka), preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće.


 10. KARENCA


  Meso:

  Telad -12 dana

  Svinje- 10 dana Živina-7 dana


  Lek se ne daje kokama nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 3 h, na temperaturi do 25 ˚C.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 24 h, na temperaturi do 25 ˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Kada se lek daje u vodi za piće potrebno je svakodnevno praviti svež rastvor leka. U cilju što uspešnije terapije ( bolje konzumacije leka), preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne koristi tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka ruke treba oprati.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.09.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Višeslojna kesica (PET/Al/PE) sa 20 g ili 100 g gotovog proizvoda. Višeslojna kesa (PET/Al/PE) sa 500 g gotovog proizvoda.

Kesa od natron papira sa 5 kg gotovog proizvoda.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RV**

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00129-14-002 od 24.09.2014. za lek DOKSILAN - C 20, oralni prašak, 1 x 20 g

323-01-00130-14-002 od 24.09.2014. za lek DOKSILAN - C 20, oralni prašak, 1 x 100 g

323-01-00132-14-002 od 24.09.2014. za lek DOKSILAN - C 20, oralni prašak, 1 x 500 g

323-01-00131-14-001 od 24.09.2014. za lek DOKSILAN - C 20, oralni prašak, 1 x 5 kg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines