FISKocr

Rilexine 200 LC


UPUTSTVO ZA LEK


Rilexine 200 LC, intramamarna suspenzija, 12 x 9.4 g Rilexine 200 LC, intramamarna suspenzija, 60 x 9.4 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Virbac


Adresa: 1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet d.o.o.


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Virbac, 1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Francuska


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Velvet Animal Health d.o.o., Vrbnička 1b, Beograd


 1. IME LEKA


  Rilexine 200 LC cefaleksin 200 mg/9.4 g intramamarna suspenzija za krave u laktaciji


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamamarni špric sadrži:


  Aktivna supstanca:


  Cefaleksin 200 mg

  (u obliku cefaleksin, monohidrata)


  Pomoćne supstance:

  butilhidroksianizol 1,8 mg


  Ostale pomoćne supstance: ricinusovo ulje, hidrogenisano; ulje kikirikija.


 3. INDIKACIJE


  Lečenje kliničkih i subkliničkih mastitisa mlečnih krava tokom perioda laktacije, izazvanih sa Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus disgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod krava sa poznatom preosetljivošću na cefalosporine i peniciline.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do preosetljivosti na cefalosporine kod senzibilisanih krava.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


Krave u laktaciji.


 DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


Primenjuje se tretman od 4 intramamarna šprica po inficiranoj četvrti. Jedan intramamarni špric na svakih 12 sati. Posle izmuzanja i dezinfekcije, umetnuti vrh intramamarnog šprica u sisni kanal i konstantnim ptitiskom na klip šprica nežno istisnuti suspenziju.


 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek aplikovati samo u obolelu četvrt vimena. Zaštitinu kapicu skinuti neposredno pre tretmana. Poštovati principe antisepse.

  Ne koristiti delimično otvoren intramamarni špric.


 2. KARENCA


  Meso: 7 dana Mleko: 3 dana


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C . Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


 4. POSEBNA UPOZORENJA


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ovaj proizvod je namenjen kravama u laktaciji. Studije na laboratorijskim životinjama (miš, pacov,

  kunić) sa cefaleksinom su otkrile embriotoksični/fetotoksični potencijal molekula u dozama koje su više od terapijskih.

  Bezbednost proizvoda kod mlečnih krava tokom graviditeta nije dokazivana. Ipak, količina cefaleksina koja se resorbuje posle intramamarne primene je mala tako da primena leka tokom graviditeta ne predstavlja poseban problem.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da izazovu reakciju preosetljivosti nakon injekcije, inhalacije,

  ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može da dovede do ukršetene alergije sa cefalosporinima i obrnuto. Ovakve reakcije preosetljivosti povremeno mogu da budu teške.

  Ne rukovati ovim lekom ukoliko ste senzibilisani ili ako vam je prethodno rečeno da ne dolazite u

  kontakt sa tim tipom molekula.

  U slučaju da se nakon izlaganja jave simptomi (crvenilo kože) potražite savet lekara i pokažite mu Uputstvo za lek. Edemi lica, usana ili očnih kapaka kao i otežano disanje predstavljaju teške simptome i zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju.


 5. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

 6. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.10.2014.


 7. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Beli, intramamarni špric od polietilena visoke gustine, koji sadrži 9.4g proizvoda, hermetički zatvoren.

Spoljnje pakovanje

Kutija u kojoj se nalazi 12 ili 60 intramamarnih špriceva.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ51DA 01

Broj dozvole: 12 x 9.4 g: 323-01-00066-14-001 od 09.10.2014. godine

60 x 9.4 g: 323-01-00067-14-001 od 09.10.2014. godine

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z