FISKocr

Alfamec 1%


UPUTSTVO ZA LEK


Alfamec1%,rastvorzainjekciju,10mg/mL,1x50mL Alfamec1%,rastvorzainjekciju,10mg/mL,1x100mL Alfamec 1%, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 500 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Alfasan International B.V.


Adresa: Kuipersweg 9, Woerden, Holandija Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Alfasan International B.V., Kuipersweg 9, Woerden, Holandija


 2. IME LEKA


  Alfamec 1%

  ivermektin (10 mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  ivermektin 10 mg


  Pomoćne supstance:

  benzilalkohol 10 mg

  glicerolformal; propilenglikol.


 4. INDIKACIJE


  Goveda

  Za terapiju i kontrolu gastrointestinalnih nematoda, plućnih vlašaca, očnih nematoda, štrkljavosti, šuge i vaški goveda.

  Gastrointestinalne nematode: Ostertagia spp, Haemonchus placei, Cooperia spp, Trichostrongylus

  spp, Strongyloides papillosus, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus spp., Bunostomum phlebotomum, Toxocara vitulorum

  Plućni vlašci: Dictyocaulus viviparus

  Očne nematode: Thelazia spp., Parafilaria bovicula Štrkljavost: Hypoderma bovis i Hypoderma lineatum

  Vaške: Linognatus vituli, Haematopinus euristernus i Salenopotes capillatus Šugarci: Psoroptes bovis, Sarcoptes var. Bovis, Chorioptes bovis


  Ovce

  Za terapiju i kontrolu psoroptes šuge, gastrointestinalnih nematoda, plućnih vlašaca i štrkljavosti.

  Gastrointestinalne nematode: Ostertagia circumcinta, Ostertagia trifurcata, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus, Cooperia curticei,


  Oesophagostomum venulosum, Oesophagostomum columbianum, Nematodirus fillicolis, Chabertia ovina, Trichuris ovis

  Plućni vlašci: Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens Šugarci: Psoroptes ovis

  Štrkljivost: Oestrus ovis


  Svinje:

  Gastrointestinalne nematode: Ascaris suum, Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi.

  Plućni vlašci: Metastrongylus spp. Vaške: Haematopinus suis

  Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati kravama i ovcama čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se koristi za tretiranje goveđe hipodermoze, ivermektin može izazvati ozbiljne neželjene reakcije.

  Ubijena larva u kičmenom kanalu može prouzrokovati paralizu i posrtanje. Larva ubijena oko ždrela

  može indukovati salivaciju i nadun.

  Ovi efekti mogu se izbeći tretiranjem životinja odmah posle sezone štrkljeva ili posle stadijuma razvoja larve na mestima gde bi došlo do oštećenja.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: Subkutana upotreba.

  Goveda i ovce: 0,2 ml na 10 kg telesne težine (0,2 mg/kg) Svinje: 1 ml na 33 kg telesne težine (0,3 mg/kg)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne aplikovati intravenski i intramuskularno.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i iznutrice): 49 dana

  Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.


  Ovce (meso i iznutrice): 42 dana

  Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.


  Svinje (meso i iznutrice): 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 do 8 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

  Goveda

  Izbegavati terapiju u migratornoj fazi infekcije sa Hipoderma bovis i Hipoderma lineatum u endemičnim područjima.

  Goveda takođe mogu osećati nelagodnost i prolazno znojenje na mestu aplikacije leka. Aplikacija maksimalne količine od 10 ml po mestu aplikacije, pomoći će da se ovi efekti minimalizuju.

  Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ovce

  Za terapiju i kontrolu šuge izazvane sa vrstom Psoroptes ovis, preporučuje se dvokratno davanje u intervalu od sedam dana za tretiranje kliničkih znakova šuge kako bi se eliminisali živi šugarci.

  Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Bezbednost leka nije dokazana tokom graviditeta i laktacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Ne pušiti, piti ili jesti tokom rukovanja lekom. Oprati ruke posle upotrebe leka.

  Izbegavati kontakt leka sa očima.


  Izbegavati direktan kontakt sa lekom. Prilikom aplikacije koristiti zaštitne rukavice.


  Inkompatibilnost:

  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Interakcije:

  Nisu utvrđene.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (tip II), u kojoj se nalazi 50 mL ili 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Boca od tamnog stakla (tip II), u kojoj se nalazi 500 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom, aluminijumskom kapicom i flip-off kapsulom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 50 mL: 323-01-00270-14-001 od 19.01.2015.

1 x 100 mL: 323-01-00271-14-001 od 19.01.2015.

1 x 500 mL: 323-01-00272-14-001 od 19.01.2015.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z