Apoteke Apoteke
leslaboratoireservier
Apoteke

Drontal® Puppy


UPUTSTVO ZA LEK


Drontal® Puppy, oralna suspenzija, 1 x 50 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Adresa: Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer str. 324, Kiel, Nemačka


 1. IME LEKA


  Drontal Puppy

  febantel, pirantel (15 mg/mL + 14,40 mg/mL) oralna suspenzija

  štenad i psi do godinu dana starosti


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralne suspenzije sadrži:


  Aktivne supstance:

  Febantel 15,00 mg

  Pirantel-embonat 14,40 mg


  Pomoćnesupstance:

  Natrijum-benzoat 2,05 mg

  Natrijum-propionat 2,05 mg

  Ponso 4R (E 124) 0,25 mg Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat Sorbitanmonooleat

  Povidon K25 Polisorbat 80 Dokusat natrijum Bentonit

  Limunska kiselina, bezvodna

  Ksantan guma Propilenglikol Voda, prečišćena


 3. INDIKACIJE

  Lečenje infekcija kod štenadi i pasa do 1 godine starosti uzrokovanih sledećim nematodama: Askaride: -Toxocara canis

  -Toxascaris leonina

  Ankilostomatide -Uncinaria stenocephala


  -Ancylostoma caninum

  Trihuride -Trichuris vulpis


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti istovremeno sa proizvodima koji sadrže piperazin.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko, mogu se javiti blagi i prolazni simptomi poremećaja digestivnog trakta (povraćanje, dijareja).

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Štenad i psi do godinu dana starosti


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje


  Preporučena doza je 15 mg febantela i 14,4 mg pirantel-embonata po kilogramu telesne mase. To odgovara 1 mL suspenzije na 1 kg telesne mase.


  Način pri mene Oralna upotreba.


  Trajanje primene Jednokratna upotreba


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Suspenzija se može dati špricem direktno u usta ili izmešana sa hranom. Dijetetske mere nisu neophodne.

  Pre upotrebe suspenziju treba promućkati.


  Askaridoza se kod pasa može javiti u ranom uzrastu, kao posledica intrauterine ili transmamarne infekcije. Lek se aplikuje kod štenadi prvi put u 2. nedelji starosti, nakon toga u 4., 8. i 12. nedelji, zatim jednom mesečno do 6. meseca, a nakon toga na svaka 3 meseca, ili prema savetu veterinara.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Nema posebnih uslova čuvanja.

  Nemojte koristiti lek Drontal® Puppy posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

  Rok upotrebe: 5 godina.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 12 nedelja, čuvanjem na temperaturi do 25˚C.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Antihelmintska dejstva pirantela i piperazina mogu biti međusobno antagonizovana njihovom istovremenom primenom.

  Neškodljivost leka nije ispitana na štenadi mlađoj od dve nedelje i telesne mase manje od 600 g.


  S obzirom na to da lek nije namenjen za upotrebu kod ženki tokom graviditeta i laktacije, nisu vršena ispitivanja bezbednosti upotrebe ovog leka kod ženki tokom navedenih perioda.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nakon primene leka oprati ruke. Izbegavati direktan kontakt sa kožom i očima. U slučaju prosipanja,

  mesto na koje je dospeo sadržaj bočice odmah isprati velikom količinom vode.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

  Neiskorišćen lek i ostatak leka uništavaju se u skladu sa zakonskim propisima. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad.

  Pitajte veterinara kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju

  životne sredine.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  April 2014.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od 50 mL u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC55

Broj dozvole: 367-2010-14-01-001 od 24.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines