FISKocr

Cosopt bez konzervansa


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Cosopt® bez konzervansa, kapi za oči, rastvor, 2% + 0,5%, Pakovanje: jednodozni kontejner, 30 x 0,2 ml


Proizvođač: Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret


Adresa: Route de Marsat, Riom, Clermont-Ferrand, Francuska


Podnosilac zahteva: Merck Sharp & Dohme Idea, Inc. AG BEOGRAD - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


Broj rešenja: 515-01-4641-10-001 od 08.09.2011. za lek Cosopt® bez konzervansa, kapi za oči, rastvor, 2%+0.5%


Cosopt® bez konzervansa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor, pakovanje sa 30 jednodoznih kontejnera

INN dorzolamid + timolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cosopt bez konzervansa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cosopt bez konzervansa

 3. Kako se upotrebljava lek Cosopt bez konzervansa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cosopt bez konzervansa

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-4641-10-001 od 08.09.2011. za lek Cosopt® bez konzervansa, kapi za oči, rastvor, 2%+0.5%


 1. ŠTA JE LEK Cosopt bez konzervansa I ČEMU JE NAMENJEN


  Cosopt bez konzervansa sadrži dva leka: dorzolamid i timolol.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Cosopt bez konzervansa Lek Cosopt bez konzervansa ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Cosopt bez konzervansa


Uvek koristite lek Cosopt bez konzervansa tačno onako kako vam je to rekao vaš lekar. Ukoliko niste sigurni kako da koristite lek proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom. Vaš lekar će utvrditi koja je doza najbolja za vas i koliko dugo treba da traje lečenje.


Uobičajena doza je jedna kap u obolelo oko (oči) ujutro i uveče.


Ako koristite lek Cosopt bez konzervansa zajedno sa drugim kapima za oči, primena ovih različitih kapi za oči treba da bude vremenski odvojena najmanje 10 minuta.


Ne menjajte dozu leka bez konsultacije sa vašim lekarom.


Ne dozvolite da vrh bočice sa pojedinačnom dozom dodirne oko ili okolno tkivo. Vrh bočice može da bude kontaminiran (zagađen) bakterijama koje mogu da izazovu infekciju oka koja može da dovede do ozbiljnog oštećenja oka, pa čak i gubitka vida. Da biste izbegli moguću kontaminaciju bočice sa pojedinačnom dozom ne dozvolite da vrh bočice bude u kontaktu sa bilo kojom površinom.


Uputstvo za upotrebu:


Rastvor iz jedne bočice sa pojedinačnom dozom leka Cosopt bez konzervansa mora da se upotrebi odmah nakon otvaranja i primeni u obolelo oko/oči. Pošto sterilnost rastvora ne može da se održi nakon otvaranja bočice sa pojedinačnom dozom, za svaku sledeću upotrebu mora da se otvori nova bočica i ta bočica mora da se odbaci odmah nakon upotrebe.


 1. Otvorite kesicu koja sadrži 15 zasebnih bočica sa pojedinačnom dozom. U kesici se nalaze tri trake od kojih svaka sadrži po 5 bočica sa pojedinačnom dozom.


 2. Prvo operite ruke a zatim odlomite sa trake jednu bočicu sa pojedinačnom dozom i odvrnite zatvarač okretanjem kako je to prikazano na slici.


  Broj rešenja: 515-01-4641-10-001 od 08.09.2011. za lek Cosopt® bez konzervansa, kapi za oči, rastvor, 2%+0.5%


 3. Zabacite glavu unazad i pažljivo povucite donji kapak oka tako da se formira prostor između kapka i oka kako je to prikazano na slici.


 4. Ukapajte jednu kap u obolelo oko/oči na način kako vam je to rekao vaš lekar. Svaka bočica sa pojedinačnom dozom sadrži dovoljnu količinu rastvora za oba oka.


 5. Nakon završetka ukapavanja odbacite bočicu sa pojedinačnom dozom čak iako je u njoj ostalo još rastvora, da biste izbegli da dođe do zagađenja rastvora bez konzervansa.


 6. Čuvajte preostale bočice sa pojedinačnom dozom u kesici. Preostale bočice sa pojedinačnom dozom moraju da se upotrebe u vremenu od 15 dana nakon otvaranja kesice. Ukoliko, 15 dana nakon otvaranja kesice, u kesici još uvek ima preostalih bočica, bočice moraju da se odbace i da se otvori nova kesica. Veoma je važno da nastavite da koristite kapi za oči na način kako je to propisao vaš lekar.


Ako ste uzeli više leka Cosopt bez konzervansa nego što je trebalo


Ako ste stavili previše kapi u oko ili progutali bilo koju količinu sadržaja bočice, pored drugih efekata, možete da osetite ošamućenost, otežano disanje ili da osećate da vaše srce radi sporije. Odmah se obratite vašem lekaru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Cosopt bez konzervansa


Veoma je važno da koristite lek Cosopt bez konzervansa tačno na način kako vam je to propisao vaš lekar. Ako propustite dozu uzmite je što je pre moguće. Međutim, ako je već skoro vreme za uzimanje naredne doze, nemojte ponovo da uzimate propuštenu dozu već samo nastavite sa uobičajenim uzimanjem leka u uobičajeno vreme za doziranje.

Ne smete da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


Broj rešenja: 515-01-4641-10-001 od 08.09.2011. za lek Cosopt® bez konzervansa, kapi za oči, rastvor, 2%+0.5%


Ako naglo prestanete da uzimate lek Cosopt bez konzervansa


Ako želite da prestanete sa upotrebom ovog leka prvo se obratite vašem lekaru.


Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Cosopt bez konzervansa može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  Ako se pojavi neka neželjena reakcija možda će biti potrebno da potražite medicinsku pomoć.


  Prijavljene su sledeće neželjene reakcije izazvane lekom Cosopt ili nekom od komponenti leka bilo tokom kliničkih ispitivanja ili nakon stavljanja leka u promet:


  Veoma česte (koje se pojavljuju kod više od 1 na 10 lečenih pacijenata) Osećaj peckanja i probadanja u oku, izmenjen osećaj ukusa.


  Česte (koje se pojavljuju između 1 na 10 i 1 na 100 lečenih pacijenata)

  Crvenilo oka/očiju i okoline, suzenje ili svrab oka/očiju i reakcije na površini oka/očiju, oticanje i/ili nadraženost oka/očiju i okoline, stvaranje pokorice očnog kapka, bol u oku, suve oči, zamućen vid, glavobolja, sinuzitis, mučnina i umor.


  Povremene (koje se pojavljuju između 1 na 100 i 1 na 1000 lečenih pacijenata)

  Vrtoglavica, depresija, zapaljenje dužice, poremećaji vida sa refraktivnim promenama (u nekim slučajevima zbog obustavljanja terapije mioticima), usporen rad srca, nesvestica, loša probava i pojava kamena u bubregu.


  Retke (koje se pojavljuju između 1 na 1000 i 1 na 10000 lečenih pacijenata)

  Sistemski lupus eritematozus, utrnulost ili žmarci u šakama ili stopalima, nesanica, noćne more, gubitak

  memorije, slabost u mišićima, smanjena seksualna želja, moždani udar, privremena kratkovidost koja može da se povuče nakon prestanka upotrebe leka, ablacija sudovnjače (posle filtracione operacije), padanje očnih kapaka, dupli vid, zvukovi poput zvonjave u ušima, nizak krvni pritisak, nepravilan rad srca, bol u grudima, palpitacije, srčani udar, oticanje ili hladnoća u šakama i stopalima i smanjena cirkulacija krvi u rukama i nogama, grčevi u nogama i/ili bol u nogama prilikom hodanja (klaudikacija), nedostatak vazduha, oslabljeno disanje, curenje nosa, krvarenje iz nosa, bronhospazam (naročito kod pacijenata sa prethodno postojećom bronhospastičnom bolešću), kašalj, nadraženost grla, suva usta, proliv, kontaktni dermatitis, opadanje kose, psorijaza ili pogoršanje postojeće psorijaze, Peyronie-ova bolest (koja može da izazove zakrivljenost penisa), slabost/umor, reakcije alergijskog tipa poput osipa, koprivnjače, svraba, u retkim slučajevima moguće oticanje usana, očiju i usta, zviždanje u plućima, ili teške kožne reakcije.


  Ukoliko se bilo koja od navedenih neželjenih reakcija pogorša ili ukoliko uočite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, molimo vas da to kažete vašem lekaru ili farmaceutu.


 2. KAKO ČUVATI LEK Cosopt bez konzervansa


  Lekovi ne smeju da se bacaju u kanalizaciju ili u kantu za đubre. Zamolite vašeg farmaceuta da vam kaže kako da se oslobodite leka koji vam više nije potreban. Ovim ćete pomoći u zaštiti čovekove okoline.


  Broj rešenja: 515-01-4641-10-001 od 08.09.2011. za lek Cosopt® bez konzervansa, kapi za oči, rastvor, 2%+0.5%


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Ne smete da koristite neotvorene kesice sa lekom Cosopt bez konzervansa nakon datuma isticanja koji je prikazan na pakovanju. Datum je napisan u šest brojeva u nastavku slova EX (ili EXP). Prva dva broja označavaju mesec, a zadnja četiri broja godinu. Lek ističe zadnjeg dana u naznačenom mesecu.


  Nakon prvog otvaranja jednodoznog kontejnera lek je potrebno iskoristiti odmah. Neiskorišćeni lek je potrebno pdbaciti.

  Nakon prvog otvaranja kesice rok upotrebe leka je 15 dana kada se lek čuva u kesici. Posle isteka ovog roka

  potrebno je odbaciti sav neiskorišćeni lek.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30oC. Ne zamrzavati.

  Čuvati originalnom pakovanju (kesica) radi zaštite od svetlosti.

  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


 3. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Cosopt bez konzervansaKako izgleda lek Cosopt bez konzervansa i sadržaj pakovanja


Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 kesice sa po 15 jednodoznih kontejnera (ukupno 30 jednodoznih kontejnera x 0,2 ml) i Uputstvo za lek. Pet jednodoznih kontejnera je međusobno povezano u strip. U jednoj kesici nalaze se tri stripa.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. AG BEOGRAD - PREDSTAVNIŠTVO Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret

Route de Marsat, Riom, Clermont-Ferrand, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj 2011.


Broj rešenja: 515-01-4641-10-001 od 08.09.2011. za lek Cosopt® bez konzervansa, kapi za oči, rastvor, 2%+0.5%


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4641-10-001 od 08.09.2011.


Broj rešenja: 515-01-4641-10-001 od 08.09.2011. za lek Cosopt® bez konzervansa, kapi za oči, rastvor, 2%+0.5%

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z