FISKocr

Prospan kapi


UPUTSTVO ZA LEK


Prospan® kapi,oralne kapi, rastvor; 20mg/ml

Pakovanje:ukupno 20ml, bočica sa kapaljkom, 1x20 ml


Proizvođač: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG


Adresa: Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Podnosilac zahteva: Salveo d.o.o.


Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija


Prospan® kapi, 20 mg/ml, oralne kapi, rastvor

bršljan (Hedera helix), standardizovani suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Prospan kapi, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prospan kapi i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prospan kapi

 3. Kako se upotrebljava lek Prospan kapi

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prospan kapi

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PROSPAN® KAPI I ČEMU JE NAMENJEN


  Prospan kapi je biljni lek koji se koristi za ublažavanje simptoma akutnih i hroničnih zapaljenskih oboljenja disajnih puteva praćenih produktivnim kašljem.


  Napomena: U slučaju dužeg trajanja simptoma ili pojave kratkog daha, groznice kao i gnojnog ili krvavog ispljuvka, treba odmah konsultovati lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PROSPAN KAPI


  Lek Prospan kapi ne smete koristiti:


  Lek Prospan kapi ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na bršljan ili na druge biljke iz familije

  Araliaceae, ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka.

  Osobe kojima je lekar striktno zabranio čak i najmanje količine alkohola (npr. nakon lečenja alkoholizma) ne smeju uzimati Prospan kapi.

  Lek se ne sme davati deci ispod 2 godine starosti zbog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma.


  Kada uzimate lek Prospan kapi, posebno vodite računa:


  Ako se javi otežano disanje, povišena telesna temperatura, groznica, krvavi ili gnojni ispljuvak, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

  Istovremena upotreba sa antitusicima kao što je kodein ili dekstrometorfan se ne preporučuje bez lekarskog saveta.

  Posebno obratiti pažnju kod bolesnika sa čirom želuca..


  Primena drugih lekova


  Do sada nije poznato da drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo Prospan kapi.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Prospan kapi sa hranom ili pićima


  Do sada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića mogu da utiču na dejstvo Prospan kapi.


  Primena leka Prospan kapi u periodu trudnoće i dojenja


  Pošto ne postoji dovoljno dokumentovanih iskustava o upotrebi Prospan kapi za vreme trudnoće i tokom dojenja, u takvim slučajevima lek treba koristiti samo posle konsultacije sa lekarom.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Prospan kapi na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Nema podataka o uticaju lekovitih proizvoda na bazi bršljana na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Prospan kapi


  47 % sadržaja Prospan kapi predstavlja etanol (alkohol)! Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma.

  Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima

  jetre ili epilepsijom (padavicom).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROSPAN KAPI


  Lek Prospan kapi uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Prospan kapi se mogu koristiti oralno.

  Deca starija od 12 godina, adolescente i odrasli: 24 kapi 3 puta na dan

  Deca uzrasta od 6 do 12 godina: 16 kapi 3 puta na dan

  Deca uzrasta od 2 do 6 godina: 12 kapi 3 puta na dan


  Kapi treba uzeti pre obroka. Kod male dece preporučuje se uzimanje kapi sa voćnim sokom.


  Dužina trajanja tretmana zavisi od vrste i težine simptoma, ali bi tretman trebalo da traje najmanje nedelju dana, čak i u slučaju manjih zapaljenja disajnih puteva. Prospan kapi treba uzimati još 2-3 dana nakon prestanka simptoma da bi se osigurao uspeh terapije.


  Ako ste uzeli više leka Prospan kapi nego što je trebalo


  Ne smete prekoračiti preporučene dnevne doze. Unošenje značajno većih količina (više od trostruke dnevne doze) može da izazove mučninu, povraćanje, proliv i uznemirenost.

  U slučaju predoziranja, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prospan kapi


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Prospan kapi


  Nema nikakvih efekata.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često:

  Kod više od 1 na 10 pacijenata

  Često:

  Kod 1 do 10 na 100 pacijenata

  Lek Prospan kapi, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:


  Povremeno:

  Kod 1 do 10 na 1000 pacijenata

  Retko:

  Kod 1 do 10 na 10000 pacijenata

  Veoma retko:

  Kod manje od 1 na 10000 pacijenata

  Nije poznata:

  Učestalost ispoljavanja se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Često: Gastrointestinalne tegobe (mučnina, povraćanje, proliv).

  Povremeno: Alergijske reakcije (koprivnjača, osip po koži, kuperoza, otežano disanje). Veoma retko: Alergijske reakcije (Quincke-ov edem, egzantem).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno o ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PROSPAN KAPI


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek Prospan kapi posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prospan kapiKako izgleda lek Prospan kapi i sadržaj pakovanja


Oralne kapi, rastvor.


Bočica sa kapaljkom, 1x20ml u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Salveo d.o.o., Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd


Proizvođač: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Prospan kapi, oralne kapi rastvor,20ml: 515-01-7013-10-001 od 21.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z