FISKocr

Claritine


UPUTSTVO ZA LEK


Claritine®, sirup, 1 mg/mL, Pakovanje:boca,1x120mL sirupa


Proizvođač: Schering-Plough Labo N.V.


Adresa: Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija Podnosilac zahteva: Schering-Plough Central East AG, Predstavništvo Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 90a, 11070 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Claritine®, 1 mg/mL, sirup


INN loratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Claritine, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Claritine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Claritine

 3. Kako se upotrebljava lek Claritine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Claritine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CLARITINE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Claritine pripada grupi lekova poznatih pod nazivom antihistaminici. Antihistaminici pomažu u olakšanju alergijskih simptoma sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u organizmu.


  Lek Claritine ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom (na primer, kod polenske kijavice), poput kijanja, curenja ili svraba nosa, peckanja ili svraba očiju.


  Lek Claritine se primenjuje i za ublažavanje simptoma urtikarije (svrab i crvenilo,).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CLARITINE


  Lek Claritine ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek Claritine ako ste preosetljivi (alergični) na loratadin ili bilo koji drugi sastojak leka (pogledati deo „Šta sadrži lek Claritine“).


  Kada uzimate lek Claritine, posebno vodite računa:


  Pre uzimanja leka Claritine, obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko imate oboljenje jetre.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lekove, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta.


  Laboratorijski testovi:


  Ukoliko treba da uradite bilo kakve kožne alergijske testove, ne treba uzimati lek Claritine dva dana pre izvođenja tih testova, jer ovaj lek može uticati na rezultate testiranja.


  Uzimanje leka Claritine sa hranom ili pićima


  Lek Claritine se može uzimati bez obzira na vreme obroka. Lek Claritine ne pojačava efekte alkoholnih pića.


  Primena leka Claritine u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ne treba uzimati lek Claritine za vreme trudnoće.

  Ne treba uzimati lek Claritine u periodu dojenja. Loratadin se izlučuje u majčino mleko.


  Uticaj leka Claritine na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ako se uzima u preporučenoj dozi, ne očekuje se da lek Claritine izazove pospanost ili smanjenje budnosti. Međutim, u vrlo retkim slučajevima neki ljudi osete pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Claritine


  Claritine sirup sadrži saharozu. Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke vrste šećera, obratite se svom lekaru pre uzimanja leka Claritine.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CLARITINE


  Uvek uzimajte lek Claritine tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ako nistesugurni,molimoVasdase obratitesvomlekaruilifarmaceutu.


  Odrasli i deca starija od 12 godina

  Uzeti dve kašičice (10 mL) jednom dnevno, bez obzira na vreme obroka. Voda ili druga tečnost nije potrebna da

  bi se progutao sirup.


  Koddeceod2do12godinadoziranjeseodređujeprematelesnojmasi: Deca telesne mase veće od 30 kg:

  Uzeti dve kašičice (10 mL) jednom dnevno, bez obzira na vreme obroka. Voda ili druga tečnost nije potrebna da bi se progutao sirup.


  Deca telesne mase 30 kg ili manje:

  Uzeti jednu kašičicu (5 mL) jednom dnevno, bez obzira na vreme obroka. Voda ili druga tečnost nije potrebna da

  bi se progutao sirup.


  Pacijenti sa teškim poremećajima jetre

  Odrasli i deca telesne mase veće od 30 kg

  Uzeti dve kašičice (10 mL) jednom svaki drugi dan, bez obzira na vreme obroka. Voda ili druga tečnost nije potrebna da bi se progutao sirup.


  Deca telesne mase 30 kg ili manje

  Uzeti jednu kašičicu (5 mL) jednom svaki drugi dan, bez obzira na vreme obroka. Voda ili druga tečnost nije potrebna da bi se progutao sirup.


  Lek Claritine se ne preporučuje kod dece mlađe od 2 godine.


  Ako ste uzeli više leka Claritine nego što je trebalo


  Uzimajte lek Claritine samo kako Vam je propisano. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću količinu sirupa Claritine nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Kod predoziranja lekom Claritine prijavljeni su slučajevi pospanosti, ubrzanog rada srca i glavobolje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Claritine


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja. Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadomestili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Claritine


  Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Claritine može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Najčešće prijavljene neželjene reakcije kod dece uzrasta od 2 do 12 godina uključuju glavobolju, nervozu i umor. Najčešće prijavljene neželjene reakcije kod odraslih i adolescenata uključuju pospanost, glavobolju, pojačan apetit i nesanicu.


  Nakon stavljanja leka Claritine u promet, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teške alergijske reakcije, vrtoglavice, nepravilnog ili ubrzanog rada srca, mučnine, suvoće usta, smetnji u radu želuca, problema sa jetrom, gubitka kose, ospe i umora. Nije moguće odrediti učestalost ovih neželjenih reakcija.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CLARITINE


  Čuvati lek Claritine van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Datum isteka roka se odnosi na zadnji dan u mesecu.


  Claritine sirup se može iskoristiti u roku od 28 dana nakon prvog otvaranja ako se čuva na temperaturi do 25°C.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Nemojte koristiti lek ako primetite promene u izgledu sirupa.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Claritine


1 mL sirupa sadrži 1 mg loratadina.


Pomoćnesupstance: Propilenglikol (E1520); Glicerol (E422);

Limunska kiselina, bezvodna; Natrijum-benzoat(E211); Saharoza;

Aroma breskve; Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Claritine i sadržaj pakovanja


Claritine sirup je bistar, bezbojan do svetložut sirup, bez vidljivih čestica, pakovan u boce od tamnog stakla (tip

III) od 120 mL zatvorene polipropilenskim zatvaračem koji deca ne mogu otvoriti. Lek je opremljen plastičnom mernom kašičicom označenom za dozu od 5 mL.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Schering-Plough Central East AG - Predstavništvo Beograd Omladinskih brigada 90a

11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Schering-Plough Labo N.V.,

Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-8661-11-001 od 10.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z