merck Apoteke Apoteke

GLUKOGLINID

tableta; 1mg; ukupno 90 kom, blister, 9 x 10 kom
CENA: 674,52 din.

tableta; 2mg; ukupno 90 kom, blister, 9 x 10 kom
CENA: 823,15 din.


UPUTSTVO ZA LEK


GLUKOGLINID, tableta 0,5 mg; 90 tableta

GLUKOGLINID, tableta 1 mg; 90 tableta

GLUKOGLINID, tableta 2 mg; 90 tableta

GLUKOGLINID, tableta 4 mg; 90 tableta


Proizvođač: Actavis Ltd.


Adresa: BLB 016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta


Podnosilac zahteva: ADOC d.o.o. Beograd


Adresa: Milorada Jovanovića 11, Beograd, Republika Srbija


GLUKOGLINID, 0,5 mg, tableta GLUKOGLINID, 1 mg, tableta GLUKOGLINID, 2 mg, tableta GLUKOGLINID, 4 mg, tableta


INN:repaglinid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GLUKOGLINID i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GLUKOGLINID

 3. Kako se upotrebljava lek GLUKOGLINID

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GLUKOGLINID

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLUKOGLINID I ČEMU JE NAMENJEN


  GLUKOGLINID je orlani antidijabetik koji sadrži repaglinid koji pomaže Vašem pankreasu da luči više insulina i time snižava nivo Vašeg šećera (glukoze) u krvi.

  Dijabetes tipa 2 je bolest u kojoj Vaš pankreas ne luči dovoljno insulina za kontrolu šećera u krvi ili

  Vaš organizam ne ispoljava fiziološki odgovor na insulin koji luči. GLUKOGLINID se primenjuje za kontrolu dijabetesa tipa 2 kod odraslih, kao dopuna pravilnoj ishrani i redovnom vežbanju: terapija se obično započinje kada samo pravilna ishrana, redovno vežbanje i smanjenje telesne težine, ne mogu kontrolisati (ili sniziti) Vaš šećer u krvi. GLUKOGLINID se takođe može primeniti u kombinaciji sa metforminom - drugim lekom za dijabetes.

  Pokazano je da GLUKOGLINID snižava nivo šećera u krvi, što pomaže u sprečavanju komplikacija Vašeg dijabetesa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLUKOGLINID


  Lek GLUKOGLINID ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLUKOGLINID


  Ne uzimajte veću dozu leka GLUKOGLINID od one koju Vam je propisao Vaš lekar. Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate lek, proverite sa Vašim lekarom.


  Vaš lekar će Vam podesiti doziranje leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek GLUKOGLINID može da izazove neželjena dejstva, ali se ona ne ispoljavaju kod svih pacijenata.


  Hipoglikemija

  Najčešći neželjeni efekat je hipoglikemija, koja se može ispoljiti kod najviše 1-og od 10 pacijenata (vidite odeljak: Ukoliko dobijete hipoglikemiju (pad šećera u krvi), u okviru odeljka 2). Hipoglikemijske reakcije su obično blage ili umerene, ali se povremeno mogu razviti u hipoglikemijski gubitak svesti ili komu. Ukoliko se to desi, odmah potražite medicinsku pomoć.


  Alergija

  Alergija na lek je veoma retka (može se ispoljiti kod najviše 1-og od 10.000 pacijenata. Simptomi poput oticanja, otežanog disanja, ubrzanog rada srca, osećaja vrtoglavice i preznojavanja mogu biti znaci anafilaktičjke reakcije. U tom slučaju, odmah potražite lekara.


  Ostala neželjena dejstva

  Česta (mogu se ispoljiti kod najviše 1-og od 10 pacijenata)

 5. KAKO ČUVATI LEK GLUKOGLINID


  Čuvanje


  Lek čuvajte van vidokruga i domašaja dece.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Ne primenjujte lek posle isteka roka upotrebe. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu. Ovo je naznačeno na spoljašnjem pakovanju i na unutrašnjem blister pakovanju.


  Lekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog smeća. Pitajte Vašeg farmaceuta kako bezbedno da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomoći će zaštiti životne okoline.


  Rok upotrebe


  36 meseci (3 godine)


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GLUKOGLINID


Aktivna supstanca:

Repaglinid


Pomoćne supstance: GLUKOLINID, tableta 0,5 mg

Mikrokristalna celuloza (E460) Kalcijum hidrogen fosfat, anhidrovani Poloksamer 188

Povidon K25 Glicerol 85% Meglumin Polakrilin kalijum Kukuruzni skrob Magnezijum stearat


GLUKOLINID, tableta 1 mg Mikrokristalna celuloza (E460) Kalcijum hidrogen fosfat, anhidrovani Poloksamer 188


Povidon K25 Glicerol 85% Meglumin Polakrilin kalijum Kukuruzni skrob Magnezijum stearat

Gvožđe-oksid žuti (E172)


GLUKOLINID, tableta 2 mg Mikrokristalna celuloza (E460) Kalcijum hidrogen fosfat, anhidrovani Poloksamer 188

Povidon K25 Glicerol 85% Meglumin Polakrilin kalijum Kukuruzni skrob Magnezijum stearat

Gvožđe oksid crveni (E172)


GLUKOLINID, tableta 4 mg Mikrokristalna celuloza (E460) Kalcijum hidrogen fosfat, anhidrovani Poloksamer 188

Povidon K25 Glicerol 85% Meglumin Polakrilin kalijum Kukuruzni skrob Magnezijum stearat

Gvožđe oksid crvena (E172)


Kako izgleda lek GLUKOGLINID i sadržaj pakovanja

GLUKOGLINID, tableta 0,5 mg-bela, okrugla, bikonveksna, slabo tačkasta tableta sa utisnutim RE na jednoj strani.

GLUKOGLINID, tableta 1 mg-žuta, okrugla, bikonveksna, slabo tačkasta tableta sa utisnutim RE1 na jednoj strani.

GLUKOGLINID, tableta 2 mg-roze, okrugla, bikonveksna, slabo tačkasta tableta sa utisnutim RE2 na jednoj strani.

GLUKOGLINID, tableta 4 mg-roze, okrugla, bikonveksna, slabo tačkasta tableta sa utisnutim RE4 na jednoj strani.


Tablete su upakovane u aluminijum/aluminijum blistere (OPA/Al/PVC-Al). Jedno pakovanje leka sadrži 9 blistera sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač leka


Nosilac dozvole:

ADOC d.o.o. Beograd

Milorada Jovanovića 11, Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

ACTAVIS Ltd.

BLB 016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Januar 2013


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

GLUKOGLINID, tableta 0,5 mg: 515-01-5546-11-001 od 29.01.2013.

GLUKOGLINID, tableta 1 mg: 515-01-5547-11-001

od

29.01.2013.

GLUKOGLINID, tableta 2 mg: 515-01-5548-11-001

od

29.01.2013.

GLUKOGLINID, tableta 4 mg: 515-01-5549-11-001

od

29.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines