gilead Apoteke Apoteke

Gastroloc 40 mg


UPUTSTVOZA LEK


GASTROLOC, gastrorezistentna tableta, 40 mg, 14 x 40 mg

GASTROLOC, gastrorezistentna tableta, 40 mg, 28 x 40 mg


Proizvođač: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Gastroloc, 40 mg, gastrorezistentna tableta INN: pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gastroloc 40 mg i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gastroloc 40 mg

 3. Kako se upotrebljava lek Gastroloc 40 mg

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gastroloc 40 mg

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Gastroloc 40 mg I ČEMU JE NAMENJEN

  Gastroloc 40 mg, gastrorezistentna tableta pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori protonske pumpe. Ovi lekovi smanjuju količinu kiseline koja se luči u Vašem želucu.

  Gastroloc 40 mg se koristi kod: 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Gastroloc 40 mg


  Upozorite doktora ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Gastroloc 40 mg ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Gastroloc 40 mg


  Lek Gastroloc 40 mg uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Kako i kada treba da se koriste gastrorezistentne tablete Gastroloc 20 mg?

  Sat vremena pre doručka sa malo vode progutati celu Gastroloc 40mg, gastrorezistentnu tabletu, bez žvakanja ili lomljenja.


  Za odrasle i decu peko 12 godina:


  Terapija umerenog i teškog oblika zapaljenja jednjaka (refluksnog ezofagitisa)


  Jedna tableta Gastroloc 40 mg na dan.

  Ukoliko lekar proceni doza može da se udvostruči.

  Vaš doktor će da Vam kaže koliko dugo ćete da koristite lek. Za lečenje zapaljenja jednjaka potrebno je 4 do 8 nedelja.


  Za odrasle: Za terapiju infekcije sa Helicobacter pylori kod pacijenata sa čirom na dvanaestopalačnom crevu i želucu u kombinaciji sa dva antibiotika (eradikaciona terapija)


  Jedna tableta Gastroloc 40mg dva puta dnevno plus tablete dva antibiotika: amoksicilin, klaritromicin i metronidazol, gde se svaki od dva propisana antibiotika uzima dva puta dnevno sa tabletom Gastroloc 40 mg. Prvu Pantoprazol tabletu uzeti jedan sat pre doručka, a drugu Pantoprazol tabletu pre večere. Pratite uputstva Vašeg doktora i pročitajte uputstva za antibiotike koje ste dobili.


  Uobičajene kombinacije su:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Gastroloc 40 mg može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako primetite bilo koje od dole navedenih neželjenih dejstava, prekinite uzimanje tableta Gastroloc 40 mg i odmah obavestite Vašeg lekara ili se obratite najbližoj hitnoj službi.


  Ozbiljne reakcije preosetljivosti: oticanje jezika i/ili grla, teškoće pri gutanju, koprivnjača, teškoće pri disanju, alergijski otok lica (Quincke-ov edem/angioedem), jaka vrtoglavica praćena ubrzanim radom srca i obilnim znojenjem.


  Ozbiljne kožne promene uz stvaranje plikova po koži i brzim pogoršanjem opšteg stanja, eroziju (uključujući i blago krvarenje) očiju, nosa, usta/usana ili genitalija (Stevens-Johnson sindrom, Lyell-ov sindrom, multiformni eritem) i pojačanu osetljivost na svetlost.

  Ostale ozbiljne reakcije: žutilo kože i beonjača (usled teškog oštećenja ćelija jetre, žutica), groznica, osip,

  uvećani bubrezi što može biti praćeno bolnim mokrenjem i bolom u krstima (znaci ozbiljnog zapaljenja bubrega).


  Ostala poznata neželjena dejstva su:


  smanjenje broja belih krvnih zrnaca (leukocita) što može dovesti do pojave čestih infekcija, smanjenje broja krvnih pločica (trombocita) što može izazvati pojavu krvarenja ili mordica češće nego inače


  Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna ili ukoliko primetite neke druge neželjene reakcije koje nisu ovde navedene, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Gastroloc 40 mg


  Rok upotrebe

  2 godine

  Rok upotrebe za ovo pakovanje označen je na blisteru i kutiji.

  Lek ne sme da se koristi posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu označenom na pakovanju.

  Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove čuvati van domašaja dece!

  .

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Gastroloc 40 mg Sadržaj aktivnih supstanci

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži:

40 mg pantoprazola (u obliku pantoprazol-natrijum, seskvihidrata 45,2 mg).


Sadržaj pomoćnih supstanci

Jezgro tablete

Natrijum-karbonat, bezvodni; manitol; saharoza; kalcijum-stearat; talk; silicijum-dioksid (Syloid 244 FP)


Obloga tablete

Hipromeloza; Talk; Makrogol (lutrol E 400); metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); trietilcitrat; titan-dioksid (E 171); gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172); gvožđe(III)-oksid, crni (E 172).


Mastilo Opacode black S-1-17823 (šelak, izopropil alkohol, gvožđe(III)-oksid, crni (E 172), N-butil alkohol, propilen glikol, amonijum-hidroksid (28%))


Kako izgleda lek Gastroloc 40 mg i sadržaj pakovanja

Ovalne, bikonveksne obložene tablete, sa utisnutom oznakom "P40" na jednoj strani, crvenkasto-crne boje. Unutrašnje pakovanje: Alu-Alu blister

Gastroloc, gastrorezistentna tableta, 40 mg, 14 x 40 mg: 2 blistera od 7 tableta, u kartonskoj kutiji sa uputstvom


za pacijenta.

Gastroloc, gastrorezistentna tableta, 40 mg, 28 x 40 mg: 4 blistera od 7 tableta u kartonskoj kutiji sa uputstvom za pacijenta


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole

Pharmanova d.o.o.

Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Naziv i adresa proizvođača

Pharmanova d.o.o.

Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Gastroloc, gastrorezistentna tableta, 14x40 mg:


515-01-3113-10-001, 28.03.2011.

Gastroloc, gastrorezistentna tableta, 28x40 mg:

515-01-3114-10-001, 28.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines