FISKocr

Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju


UPUTSTVO ZA LEK


Hartmanov rastvor; rastvor za infuziju; 6g/L + 0,4g/L + 0,27g/L + 3,2 g/L

Pakovanje: kesa, 1x 500mL

kesa, 1x 1000mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanjeProizvođač:

 1. Baxter Healthcare Ltd

 2. Bieffe Medital S.A.

 3. Baxter S.A.Adresa:

 1. Caxton way, Thetford, Norfolk IP 24 3SE ,Velika Britanija

 2. Ctra de Biescas – Senegue, 22 666 Sabinanigo (HUESCA), Španija

 3. Boulevard René Branquart, 80 – 7860 Lessines, Belgija


  Podnosilac zahteva: DiaCell D.o.o.


  Adresa: Ilije Garašanina 23, 11000 Beograd, Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:

  Hartmanov rastvor, 6g/L + 0,4g/L + 0,27g/L + 3,2 g/L, rastvor za infuziju INN:

  natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju

 3. Kako se upotrebljava lek Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju, I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Hartmanov rastvor je rastvor za infuziju i upotrebljava se za nadoknadu tečnosti i soli u organizmu. Sadržaj soli je sličan sadržaju u ljudskoj krvi.


  Hartmanov rastvor sadrži: natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat i vodu za injekcije. Hartmanov rastvor za infuziju služi za:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Hartmanov rastvor rastvor za infuziju Lek Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju ne smete koristiti:

  Primena ovog rastvora je bezbedna kod većine pacijenata, ali Vi nećete dobiti rastvor u sledećim situacijama:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju


  Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju, daće Vam Vaš lekar ili medicinska sestra. Vaš lekar će odlučiti koliko rastvora će Vam biti potrebno i kada je potrebno da Vam se on da. To će zavisiti od Vaše starosti, tj. uzrasta i telesne mase, kliničkog stanja, terapijske svrhe, kao i od prirode bilo koje supstance/leka koji treba da se doda u ovaj rastvor.


  Ne treba da primate preparat Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju ako u njemu postoje vidljive čestice ili ako je pakovanje oštećeno na bilo koji način.


  Preparat Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju se obično daje putem plastične cevčice povezane sa iglom koja se nalazi u Vašoj veni. Po pravilu, koristi se vena Vaše ruke za primenu infuzije. Ipak, Vaš lekar može koristiti drugi način za primenu ovog preparata.


  Bilo koja količina neutrošenog rastvora mora se odbaciti. Ne smete primiti infuziju ovog rastvora iz već korišćene kese.


  Odrasli, stari i deca:


  Doza zavisi od uzrasta, telesne mase, kliničkog i biološkog stanja pacijenta, tj. njegovog acido-baznog balansa, kao i njegove paralelne, tj. istovremene terapije.

  Preporučena doza:


  Količina Hartmanovog rastvora neophodna da nadoknadi normalnu zapreminu krvi je 3 do 5 puta veća od volumena izgubljene krvi.


  Preporučena doza je:


  Za odrasle:

  500 mL do 3 L/24 sata

  Za bebe i decu:

  20 mL do 100 mL/kg/24 sata


  Brzina infuzije:


  Brzina infuzije je obično 40 mL/kg/24 sata kod odraslih pacijenata.

  Kod pedijatrijskih pacijenata brzina infuzije je u proseku 5 mL/kg/sat, ali vrednosti zavise od uzrasta:


  Odojče (dete do 1. godine):

  6-8 mL/kg/sat

  Malo dete:

  4-6 mL/kg/sat

  Deca školskog uzrasta:

  2-4 mL/kg/sat


  Kod dece sa opekotinama, prosečna doza je 3,4 mL/kg/sat 24 sata posle opekotina, kao i 6,3 mL/kg/sat na 48 sata.

  Kod dece sa teškim povredama glave prosečna doza je 2850 mL/m2.

  Brzina infuzije i ukupna zapremina rastvora mogu biti veći tokom hirurških zahvata, ili ako je to potrebno. Napomena:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, preparat Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju može izazvati neželjena dejstva, i ako ne kod svih pacijenata.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili medicinsku sestru. Veoma ozbiljna neželjena dejstva su alergijske reakcije ili anafilaktički šok.:


  Ako imate oboljenje srca ili zadržavanje tečnosti u plućima (tzv. plućni edem):

 5. KAKO ČUVATI LEK Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju

  Sadržaj aktivnih

  supstanci:


  Natrijum-hlorid: 6,00 g/L

  Kalijum-hlorid: 0,40 g/L

  Kalcijum-hlorid, dihidrat: 0,27 g/L

  Natrijum-laktat: 3,20 g/L

  Sadržaj pomoćnih

  supstanci: Voda za injekcije


  Kako izgleda lek Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju i sadržaj pakovanja

  Hartmanov rastvor, rastvor za infuziju je bistar rastvor bez prisustva mehaničkih onečišćenja. Viaflo kese su napravljene od posebne vrste plastike (PL-2442: polyolefin/polyamide co-extruded plastic). Kese su omotane zaštitnim plastičnim omotačem napravljenom od poliamida/polipropilena, koji služi samo da fizički zaštiti kesu.


  Veličina kese:

1x 1000 ml


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: DiaCell D.o.o

Ilije Garašanina 23, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođači:

 1. Baxter Healthcare Ltd. Caxton Way,

  Thetford, Norfolk IP24 3SE, Velika Britanija


 2. Bieffe Medital Sabiñanigo Ctra de Biescas, Senegüé 22666 Sabiñanigo (Huesca) Španija


 3. Baxter SA

  Boulevard René Branquart, 80 7860 Lessines

  Belgija


  Napomena:


  Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  April, 2012.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi. Broj i datum dozvole:

  Broj i datum rešenja za lek Hartmanov rastvor; rastvor za infuziju; 6g/L+0,4g/L+0,27g/L+3,2g/L; kesa, 1 x 500mL: 515-01-3016-10-001 od 15.08.2012


  Broj i datum rešenja za lek Hartmanov rastvor; rastvor za infuziju; 6g/L+0,4g/L+0,27g/L+3,2g/L; kesa, 1 x 1000mL: 515-01-3017-10-001 od 15.08.2012.


  Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima:


  Terapijske indikacije

  Hartmanov rastvor za infuziju služi za:

Doziranje i način primene

Odrasli, stari i deca:

Doza zavisi od uzrasta, telesne mase, kliničkog i biološkog stanja pacijenta, tj. njegovog acido-baznog balansa, kao i njegove paralelne, tj. istovremene terapije.

Preporučena doza:

Količina Hartmanovog rastvora neophodna da nadoknadi normalnu zapreminu krvi je 3 do 5 puta veća od volumena izgubljene krvi.

Za odrasle:

500 mL do 3 L/24 sata

Za bebe i decu:

20 do 100 mL/kg/24 sata

Preporučena doza je:


Brzina infuzije:

Brzina infuzije je obično 40 mL/kg/24 sata kod odraslih pacijenata.

Odojče (dete do 1. godine):

6-8 mL/kg/sat

Malo dete:

4-6 mL/kg/sat

Deca školskog uzrasta:

2-4 mL/kg/sat

Kod pedijatrijskih pacijenata brzina infuzije je u proseku 5 mL/kg/sat, ali vrednosti zavise od uzrasta:


Kod dece sa opekotinama, prosečna doza je 3,4 mL/kg/sat 24 sata posle opekotina, kao i 6,3 mL/kg/sat na 48 sata.

Kod dece sa teškim povredama glave prosečna doza je 2850 mL/m2.

Brzina infuzije i ukupna zapremina rastvora mogu biti veći tokom hirurških zahvata, ili ako je to potrebno. Napomena:


Ovaj rastvor je namenjen za intravensku primenu. Uputstvo za primenu/rukovanje

Primeniti samo ako je rastvor bistar, bez vidljivih čestica i ako je kontejner neoštećen. Primeniti odmah posle postavljanja infuzionog seta.

Ne izvlačiti rastvor iz zaštitnog omotača-kese sve do primene. Unutrašnja kesa održava sterilnost rastvora.

Ne koristiti serijski povezane plastične kontejnere. Takva primena može dovesti do vazdušne embolije usled rezidualnog vazduha koji se izvlači iz primarnog kontejnera pre nego što se završi izvlačenje tečnosti iz sekundarnog kontejnera.

Rastvor treba primeniti pomoću sterilne opreme korišćenjem aseptične tehnike. Infuziona oprema/set treba da

bude ispunjena rastvorom da bi se sprečilo ulaženje vazduha u sistem (za infuziju).

Supstance/lekovi mogu da se dodaju pre infuzije ili tokom infuzije, kroz odgovarajuće, tj. za to namenjeno injekciono mesto.

Kada se dodaju supstance/lekovi, treba proveriti izotoničnost rastvora pre parenteralne primene. Kompletno i

pažljivo aseptično mešanje bilo kojeg dodatka, tj. supstance/leka je obavezno. Rastvori sa dodacima treba odmah da se koriste po spravljanju i ne treba da se čuvaju.

Dodavanje drugih lekova ili nepravilna tehnika primene rastvora može dovesti do febrilnih reakcija usled mogućeg unošenja pirogenih materija. U slučaju pojave neželjenih reakcija, infuzija se mora momentalno obustaviti.

Odbacite posle jedne primene.

Odbacite bilo koju neupotrebljenu zapreminu rastvora. Ne povezujte ponovo delimično korišćene kese.

 1. Otvaranje

  1. Izvadite Viaflo kontejner iz (zaštitne) kese u kojoj se nalazi neposredno pre primene.

  2. Proverite da li minimalno curi tako što ćete čvrsto stisnuti unutrašnju kesu. Ako curi, odbacite rastvor, pošto sterilnost može biti narušena.

  3. Proverite providnost rastvora i odsustvo stranih materija. Ako rastvor nije bistar ili ako sadrži strane materije, odbacite ga.

 2. Priprema za primenu

  Koristite sterilni materijal za pripremu i primenu.

  1. Obesite kontejner kroz odgovarajući otvor.

  2. Uklonite plastični štitnik sa otvora-izvoda na dnu kontejnera:

   • Uhvatite malo krilo na vratu izvoda jednom rukom

   • Uhvatite veliko krilo na zatvaraču drugom rukom i okrenite

   • Zatvarač će odleteti.

  3. Primenite aseptični metod za postavljanje infuzije.

  4. Pripojite infuzioni set. Pogledajte kompletno uputstvo koje se nalazi uz infuzioni set, koje se odnosi na pripremu seta, njegovo aktiviranje i primenu rastvora.

 3. Tehnika za dodavanje supstanci/lekova Upozorenje: Aditivi mogu biti inkompatibilni.

  Dodavanje supstanci/lekova pre infuzije

  1. Dezinfikujte mesto primene.

  2. Korišćenjem šprica sa iglom promera 19 do 22, punktirajte odgovarajući (resealable) otvor za lekove i ubrizgajte.

  3. Pomešajte rastvor i lek potpuno. Kada su u pitanju supstance/lekovi velike gustine kao što je


kalijum-hlorid, zatvorite otvor pažljivo dok je otvor okrenut nagore i mešajte. Oprez: Ne odlažite kese koje sadrže dodatke.

Dodavanje supstanci/lekova tokom infuzije

 1. Zatvorite klemu-hvataljku na infuzionom setu.

 2. Dezinfikujte mesto primene, tj. ubrizgavanja.

 3. Korišćenjem šprica sa iglom promera 19 do 22, punktirajte odgovarajući (resealable) otvor za lekove i ubrizgajte.

 4. Uklonite kontejner sa držača za i.v. infuziju i/ili okrenite u uspravni položaj.

 5. Evakuišite oba otvora-izvoda lakim tapkanjem dok je kontejner u uspravnom položaju.

 6. Pomešajte rastvor i lek potpuno.

 7. Vratite kontejner u položaj za primenu, ponovo otvorite klemu i nastavite sa primenom.


  Kontraindikacije

  Primena rastvora je kontraindikovana kod pacijenata sa sledećim stanjima, kao što su:

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Velika zapremina infuzije mora se primeniti kod pacijenata sa insuficijencijom srca ili pluća pod specijalnim

merama nadzora.

Kliničko stanje pacijenta i njegovi laboratorijski parametri (npr. elektroliti u krvi i urinu, kao i acido-bazni balans) moraju biti određivani tokom primene ove infuzije. Koncentracija kalijuma u plazmi pacijenta sa rizikom od nastanka hiperkalijemije mora se naročito pažljivo određivati.

Rastvori koji sadrže natrijum-hlorid treba da se primene oprezno kod pacijenata sa hipertenzijom, srčanom insuficijencijom, perifernim ili plućnim edemima, oštećenom funkcijom bubrega, preeklampsijom, aldosteronizmom ili drugim stanjima ili terapijama (npr. kortikosteroidi) koji su praćeni retencijom natrijuma (v. takođe odeljak: Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

Rastvori koji sadrže soli kalijuma treba da se primene oprezno kod pacijenata sa oboljenjem srca ili stanjima

koja predisponiraju nastanak hiperkalijemije kao što su insuficijencija bubrega ili adrenokortikalna insuficijencija, akutna dehidratacija ili ekstenzivno razaranje tkiva koje se dešava kod teških opekotina.


Opisani su slučajevi fatalne reakcije usled nastajanja precipitata ceftriakson-kalcijuma u plućima i bubrezima kod prevremeno rođene dece i novorođenčadi, starosti do jedan mesec. Ni kod jedne uzrasne grupe pacijenata ne treba mešati ili istovremeno primenjivati ceftriaskon sa rastvorima koji sadrže kalcijum čak ni preko različitih infuzionih linija ili na različita mesta primene. U svakom slučaju, kod pacijenata starijih od 28 dana, ceftriakson i rastvori koji sadrže kalcijum se mogu primenjivati uzastopno jedan za drugim ukoliko se infuzione linije koriste na različitim mestima, ili ukoliko se promene infuzione linije ili se infuzione linije u periodu između infuzija isperu fiziološkim rastvorom.

Hartmanov rastvor, sadrži nedovoljne koncentracije kalijuma ili kalcijuma da bi se koristio za održavanje

balansa tih jona ili za korekciju njihovih deficita. Stoga, posle lečenja dehidratacije, treba promeniti tečnost za

  1. infuziju i zameniti je tečnošću koja će omogućiti nadoknađivanje tih jona.

   Kalcijum-hlorid je iritantna supstanca i stoga se mora koristiti oprezno da bi se sprečila njegova ekstravazacija tokom i.v. injekcije, pa se i.m. injekcija mora izbegavati. Rastvore koji sadrže kalcijum treba oprezno primeniti kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega ili oboljenjima praćenim povišenim koncentracijama vitamina D, kao što je sarkoidoza. Ove rastvore treba izbegavati kod pacijenata sa bubrežnim kalkulusima ili sa anamnezom bubrežnih kalkulusa.

   U slučaju paralelne, tj. istovremene transfuzije, kao i usled prisustva kalcijuma, ovaj rastvor ne sme biti

   primenjen istim setom/sistemom za infuziju zbog rizika od nastanka koagulacije.

   Infuzija Hartmanovog rastvora može izazvati metaboličku alkalozu usled prisustva laktatnih jona. Alkalinizirajuće dejstvo Hartmanovog rastvora može da izostane kod pacijenata sa insuficijencijom jetre pošto je metabolizam laktata oštećen.

   Rastvori koji sadrže laktate ne treba da se primenjuju kod novorođenčadi mlađe od 3 meseca.

   Tokom dugotrajnog parenteralnog lečenja, pacijentu se mora dati pogodna, tj. odgovarajuća parenteralna ishrana.

   Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

   Interakcije usled prisustva natrijuma u rastvoru:

   • Kortikosteroidi i karbenoksolon koji dovode do retencije natrijuma i vode (sa edemima i hipertenzijom).

    Interakcije usled prisustva kalijuma u rastvoru:

   • Diuretici koji štede kalijum (npr. amilorid, spironolakton i triamteren, bilo sami ili u kombinaciji)

   • Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori), kao i ekstrapolacijom uključeni inhibitori angiotenzinskih II receptora

   • Takrolimus, ciklosporin, suksametonijum.

    Svi ovi lekovi dovode do povišenja koncentracije kalijuma u plazmi i mogu izazvati potencijalno fatalnu hiperkalijemiju, naročito u slučajevima insuficijencije bubrega, koja sa svoje strane potencira hiperkalijemiju. Interakcije usled prisustva kalcijuma u rastvoru:

   • Glikozidi digitalisa (tj. kardiotonični glikozidi) čija su dejstva pojačana u prisustvu kalcijuma i mogu izazvati ozbiljne ili fatalne aritmije srca

   • Tiazidni diuretici ili vitamin D koji mogu izazvati hiperkalcijemiju kada se primene istovremeno sa kalcijumom

   • Bifosfonati, fluoridi, neki fluorohinoloni i tetraciklini se manje resorbuju, tj. imaju manju biološku raspoloživost kada se primene sa kalcijumom.

    Ne koristiti rastvore koji sadrže kalcijum, kao što je Hartmanov rastvor, za rekonstituciju ceftriaksona ili za dalja razblaženja rastvora za intravensku primenu, jer dolazi do formiranja taloga.

    Precipitat ceftriakson-kalcijum takođe može da se javi i ukoliko dođe do mešanja ceftriaksona i rastvora

    koji sadrže kalcijum u istom intravenskom putu. Ipak, osim kod novorođenčadi, ceftriakson i rastvori koji sadrže kalcijum mogu se primeniti jedan za drugim, ako su, između primena, infuzioni putevi temeljno isprani kompatibilnom tečnošću.


    Interakcije usled prisustva laktata (koji se metaboliše u bikarbonat):

   • Kiseli lekovi kao što su salicilati, barbiturati i litijum: njihov renalni klirens je povećan usled alkalinizacije urina bikarbonatima koji se stvaraju tokom metabolisanja laktata

   • Alkalni lekovi, naročito simpatikomimetici (npr. efedrin, pseudoefedrin) i stimulansi (npr. deksamfetamin-sulfat, fenfluramin-hidrohlorid) čije se poluvreme eliminacije produžuje usled sporije eliminacije.

    Istovremena primena bigvanidina i lekova za terapiju virusa HIV-a, može se dovesti u vezu sa akumulacijom mlečne kiseline.

    Primena u periodu trudnoće i dojenja

    Hartmanov rastvor za infuziju može se bezbedno primenjivati tokom trudnoće i u periodu dojenja sve dok se

    kontroliše balans elektrolita i tečnosti.

    Kalcijum prelazi placentnu barijeru i dospeva u majčino mleko. Hartmanov rastvor treba koristiti uz mere opreza u slučaju preeklampsije.

    Kada se u ovaj rastvor doda neki lek/supstanca, priroda dodatog leka/supstance i njegova primena u trudnoći i tokom dojenja moraju se odvojeno razmotriti.

    Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

    Ovaj uticaj nije relevantan.

    Neželjena dejstva

    Tokom primene Hartmanovog rastvora (USP), sledeća neželjena dejstva su zabeležena: Veoma česta:

    o o

    Lokalizovana ili generalizovana urtikarija Kožna ospa i svrab

    o o

    Otok kože

    Periorbitalni i/ili laringealni edemi (Quincke-ov edem)

    o o

    Kongestija nosa

    Kašalj

    o

    Kijanje

    o

    Bronhospazam i/ili teško disanje

    Česta:

   • Alergijske reakcije ili anafilaktički/anafilaktoidni simptomi kao što su:


   • Stezanje u grudima

   • Bol u grudima sa tahikardijom ili bradikardijom

    Pruritus je zapažen kod oko 10% pacijenata koji su primali Hartmanov rastvor.

    Hiperhidratacija i insuficijencija srca su veoma česta neželjena dejstva kod pacijenata sa oboljenjima srca ili plućnim edemom.

    Disbalans elektrolita je takođe veoma često prijavljen.

    Infuzija laktata često izaziva anksioznost, a prijavljeno je i nekoliko slučajeva napada panike.

    Konvulzije mogu biti precipitirane alkalozom izazvanom primenom laktata, ali je to neuobičajeno, tj. povremeno.

    Neželjene reakcije mogu biti posledica tehnike primene uključujući febrilne reakcije, infekciju na mestu

    primene, lokalni bol ili reakciju, iritaciju vena, vensku trombozu ili flebitis koji se šire od mesta injekcije, ekstravazaciju i hipervolemiju.

    Neželjene reakcije mogu biti posledica dodatih supstanci/lekova u ovaj rastvor; priroda dodate supstance/leka

    odrediće verovatnoću pojave bilo kojih drugih neželjenih efekata. U slučaju pojave neželjenih efekata, infuzija se mora prekinuti.


    Predoziranje

    Predoziranje ili prebrza primena ovog rastvora mogu dovesti do opterećenja vodom i natrijumom sa rizikom od pojave edema, naročito kada postoji oštećenje renalne ekskrecije natrijuma. U tom slučaju, može biti neophodna primena bubrežne dijalize.

    Ekscesivna primena kalijuma može dovesti do razvoja hiperkalijemije, naročito kod pacijenata sa oštećenjem bubrega. Simptomi uključuju paresteziju ekstremiteta, slabost mišića, paralizu, srčane aritmije, srčani blok, zastoj srca, kao i mentalnu konfuziju.

    Lečenje hiperkalijemije uključuje primenu kalcijuma, insulina (sa glukozom), natrijum-bikarbonata,

    izmenjivačke smole ili dijalize.

    Ekscesivna primena soli kalcijuma može dovesti do hiperkalcijemije. Simptomi hiperkalcijemije mogu biti anoreksija, mučnina, povraćanje, opstipacija, abdominalni bol, slabost mišića, mentalne promene, polidipsija, poliurija, nefrokalcinoza, bubrežni kalkulusi, i u teškim slučajevima, srčane aritmije i koma. Prebrza intravenska injekcija soli kalcijuma može takođe dovesti do brojnih simptoma hiperkalcijemije, kao i neobičnog ukusa u ustima, tj. ukusa krede, napada vrućine i periferne vazodilatacije. Blaga asimptomatska hiperkalcijemija će obično biti rešena prekidom primene kalcijuma i drugih lekova koji tome doprinose, kao što je vitamin D. Ako je hiperkalcijemija teška, hitna terapija je neophodna (npr. diuretici Henle-ove petlje, hemodijaliza, kalcitonin, bifosfonati, trinatrijum-edetat).

    Ekscesivna primena natrijum-laktata može izazvati hipokalijemiju i metaboličku alkalozu, naročito kod

    pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Simptomi mogu biti promene raspoloženja, umor, kratki dah, tj. nedostatak daha, mišićna slabost, kao i nepravilni rad srca. Hipertonus mišića, grčevi mišića, kao i tetanusne kontrakcije mogu nastati, i to naročito kod pacijenata sa hipokalcijemijom. Lečenje metaboličke alkaloze usled predoziranja bikarbonatima sastoji se uglavnom od odgovarajućeg korigovanja balansa tečnosti i elektrolita. Nadoknađivanje kalcijuma, hlorida i kalijuma može biti od naročite važnosti.

    Kada je predoziranje posledica dodatih supstanci/lekova u rastvor, znaci i simptomi prekomerne infuzije zavisiće od prirode tih dodataka.

    U slučaju zadesne prekomerne infuzije, lečenje se sastoji od obustavljanja infuzije i pacijent treba da se posmatra da bi se zapazili odgovarajući znaci i simptomi povezani sa primenjenim (dodatim) lekom. Odgovarajuće simptomatske i suportivne mere treba da se primene po potrebi.

    Inkompatibilnost

    Kao što važi za sve rastvore namenjene parenteralnoj primeni, kompatibilnost dodatih supstanci/lekova treba utvrditi pre (njihovog) dodavanja u rastvor koji se nalazi u Viaflo® kontejneru.

    Odgovornost je lekara da proceni kompatibilnost leka koji se dodaje u Hartmanov rastvor sa tim rastvorom. Lekar mora proveriti eventualnu promenu boje i/ili pojavu precipitata, nerastvorljivih kompleksa ili kristala. Uputstvo za upotrebu dodatog leka mora se razmotriti.

    Pre dodavanja leka, treba proveriti da li je on rastvorljiv i stabilan u vodi pri pH Hartmanovog rastvora za

    infuziju (5,0-7,0).

    Kao uputstvo, sledeći lekovi su inkompatibilni sa Hartmanovim rastvorom za infuziju (lista nije potpuna):

   • Aminokaproinska kiselina

   • Amfotericin B

   • Metaraminol-tartarat

   • Cefamandol

   • Dietilstilbestrol

   • Etamivan

   • Etilalkohol

   • Kortizon-acetat


   • Oksitetraciklin

   • Rastvori fosfata i karbonata

   • Tiopenton-natrijum

   • Versenat-dinatrijum.

    Lekovi koji su delimično inkompatibilni sa Hartmanovim rastvorom za infuziju su:

   • Tetraciklin stabilan 12 sati

   • Ampicilin-natrijum:

    • Koncentracija 2% do 3%, stabilna je 4 sata

    • Koncentracije > 3% moraju biti primenjene u toku jednog sata

   • Minociklin stabilan 12 sati

   • Doksiciklin stabilan 6 sati.

Aditive za koje se zna da su inkompatibilni ne treba koristiti.

Ceftriakson se ne sme primenjivati istovremeno intravenski sa rastvorima koja sadrže kalcijum uključujući Hartmanov rastvor i rastvore bez dekstroze kroz istu infuzionu liniju ( npr. putem Y konektora). Ako se koristi ista infuziona linija za sekvencijalnu primenu, linija se mora dobro isprati između infuzija sa kompatibilnim rastvorom.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z