FISKocr

Velahibin


UPUTSTVO ZA LEK


Velahibin®, film tablete, 37,5 mg,

Pakovanje: ukupno 28 tableta, blister, 2x14

Velahibin®, film tablete, 75 mg,

Pakovanje: ukupno 28 tableta, blister, 2x14


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Velahibin®, 37,5 mg, film tablete

Velahibin®, 75 mg, film tablete INN venlafaksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Velahibin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Velahibin

 3. Kako se upotrebljava lek Velahibin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Velahibin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VELAHIBIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Velahibin je antidepresiv koji pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i norepinefrina (SNRI).

  Vaš lekar će Vam propisati Velahibin ukoliko bolujete od depresije. Depresija je klinička bolest. Ako ste

  loše raspoloženi, tužni, bezvoljni i pojačano umorni, ne možete dobro da spavate ili da uživate u životu kako ste navikli, lek Velahibin može da Vam pomogne da se bolje osećate.

  Vaš lekar može nastaviti da Vam daje Velahibin tablete i onda kada počnete da se osećate bolje, da bi sprečio vraćanje simptoma depresije i kako ne biste u budućnosti opet bili depresivni.


  Velahibin se ne sme koristiti za lečenje depresije kod dece i osoba mlađih od 18 godina. Lečenje lekom Velahibin će započeti i pratiti lekar specijalista.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VELAHIBIN


  Lek Velahibin ne smete koristiti:


  Serotoninski sindrom:

  potencijalno životno-ugrožavajuće stanje (videti poglavlje „Moguća neželjena dejstva“), može se javiti tokom terapije lekom Velahibin, posebno ako se uzima sa sledećim lekovima:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VELAHIBIN


  Uvek uzimajte lek Velahibin onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Osobe starije od 18 godina


  Uobičajena početna doza je 75 mg dnevno u podeljenim dozama. Ukoliko je neophodno, Vaš lekar može postepeno povećati dozu do maksimalne doze od 375 mg dnevno.

  Ukoliko imate probleme sa jetrom ili bubrezima, razgovarajte sa Vašim lekarom jer će doza možda morati da bude drugačija.


  Lek Velahibin treba uzimati svakog dana u približno isto vreme, ujutro ili uveče, uz obrok.


  Nemojte prestati da uzimate lek Velahibin bez konsultacije sa lekarom (videti poglavlje „Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Velahibin“).


  Ako ste uzeli više leka Velahibin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Velahibin nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom. Mogući simptomi predoziranja su ubrzan rad srca, izmenjeno stanje svesti (od pospanosti do kome), zamućen vid, konvulzije i povraćanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Velahibin


  Ukoliko zaboravite da popijete lek, uzmite ga čim se setite. Ipak, ukoliko je vreme za sledeću dozu leka, popijte uobičajenu dozu a zaboravljenu dozu preskočite. Nemojte uzimati veću dnevnu dozu leka Velahibin od one koju Vam je propisao lekar.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Velahibin


  Nemojte prestati da uzimate lek niti smanjivati dozu bez konsultovanja sa lekarom, čak i ako se osećate bolje. Ako Vaš lekar misli da ne treba više da koristite lek Velahibin, može vam savetovati da postepeno smanjujete dozu pre potpunog prekida terapije. Moguća je pojava neželjenih reakcija kod pacijenata koji prekinu terapiju lekom Velahibin, naročito ako se terapija naglo prekine ili se doza prebrzo smanjuje. Kod nekih pacijenata javljaju se simptomi kao što su zamor, vrtoglavica, ošamućenost, glavobolja, nesanica, noćne more, suvoća usta, gubitak apetita, mučnina, proliv, nervoza, uznemirenost, konfuzija, zujanje u ušima, osećaj peckanja ili, retko, osećaj elektro šoka, slabost, znojenje, konvulzije i simptomi slični gripu.


  Vaš lekar će vas posavetovati kako da postepeno prekinete terapiju lekom Velahibin. Ako osetite neki od navedenih ili druge simptome koji vas zabrinjavaju, obratite se svom lekaru.


  Ako imate dodatnih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Velahibin može izazvati neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata. Ukoliko vam se javi bilo koja od sledećih reakcija, prestanite sa uzimanjem leka Velahibin. Odmah se obratite lekaru ili idite do najbliže zdravstvene ustanove:


  Alergijska reakcija

  Ako Vam se javi bilo šta od navedenog, prestanite sa primenom Velahibin tableta. Odmah se obratitie Vašem lekaru, ili idite do najbliže službe hitne pomoći:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK VELAHIBIN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Nema posebnih uslova čuvanja. Čuvati van domašaja dece!


  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Velahibin


Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži: 37.5 mg ili 75 mg venlafaksina u obliku venlafaksin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Kroskarmeloza- natrijum Povidon K30

Talk

Magnezijum- stearat Opadry 03B23319 oranž Hipromeloza 6 cP

Titan-dioksid

Makrogol 400

Sunset Yellow FCF Lake

Kako izgleda lek Velahibin i sadržaj pakovanja

Velahibin 37,5 mg: Narandžasta, 7 mm okrugla bikonveksna, film tableta, označena sa V2.

Velahibin 75 mg: Narandžasta, 10 mm okrugla bikonveksna, sa podeonom crtom obostrano i bočno, film tableta, označena sa V4.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Al/PVC blister, 2 blistera sa po 14 film tableta. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


„ZDRAVLJE“ A.D. Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


∆ Velahibin®, film tablete, 37,5 mg: 515-01-7124-12-001 od 11.07.2013.


∆ Velahibin®, film tablete, 75 mg: 515-01-7125-12-001 od 11.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z