FISKocr

Plendil


UPUTSTVO ZA LEK


Plendil® tableta sa produženim oslobađanjem, 2,5 mg Pakovanje: bočica plastična, 1 x 30 tableta sa produženim oslobađanjem


Plendil® tableta sa produženim oslobađanjem, 5 mg Pakovanje: bočica plastična, 1 x 30 tableta sa produženim oslobađanjem


Plendil® tableta sa produženim oslobađanjem, 10 mg Pakovanje: bočica plastična, 1 x 30 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: AstraZeneca AB


Adresa: Södertälje, Gärtunavägen, Švedska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited

Adresa: Augusta Cesarca 12, Beograd, SrbijaPlendil® 2,5 mg, tablete sa produženim oslobađanjem Plendil® 5 mg, tablete sa produženim oslobađanjem Plendil® 10 mg, tablete sa produženim oslobađanjem felodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Plendil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Plendil

 3. Kako se upotrebljava lek Plendil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Plendil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Plendil I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Plendil sadrži aktivnu supstancu felodipin. Pripada grupi lekova koji se zovu „blokatori kalcijumskih kanala“. Lek Plendil se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska i prevenciju bola usled vaskularnog spazma u srcu (angina pektoris). Lek Plendil deluje tako što opušta i širi krvne sudove. Ovo dovodi do smanjenja krvnog pritiska i sprečava bol u grudima (angina).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Plendil


  Lek Plendil ne smete koristiti ako:  Uticaj leka Plendil na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Ako osetite vrtoglavicu nakon uzimanja leka, nemojte voziti niti koristiti neke alate ili mašine.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Plendil


  Plendil tablete sadržie laktozu, koja je vrsta šećera.

  Ukoliko vam je lekar rekao da ne podnosite neke vrste šećera, nemojte upotrebljavati ovaj lek bez prethodne konsultacije sa lekarom.

  Lek sadrži makrogolglicerol hidroksistearat, koji može izazvati stomačne tegobe i dijareju.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Plendil

  Plendil uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar rekao. Možete proveriti sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Plendil može imati neželjena dejstva, ali nije sigurno da će se javiti baš kod Vas. Ako se nešto od sledećeg javi kod vas, prestanite da uzimate lek i odmah recite Vašem lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK Plendil

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Plendil

Plendil 2.5 mg sadrži 2.5 mg felodipina.

Plendil 5 mg sadrži 5 mg felodipina. Plendil 10 mg sadrži 10 mg felodipina.


Sadržaj pomoćnih supstanci:


Plendil 2.5 mg


Jezgro tablete:

Hidroksipropilceluloza; hidroksipropilmetilceluloza; laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; makrogolglicerol hidroksistearat 40, propilgalat, natrijum-aluminosilikat, natrijum-stearilfumarat.


Film omotač:

Karnauba vosak; Gvožđe (III)-oksid, žuti E (172); hidroksipropilmetilceluloza, makrogol 6000; titan-dioksid.


Plendil 5 mg


Jezgro tablete:

Hidroksipropilceluloza; hidroksipropilmetilceluloza; laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; makrogolglicerol hidroksistearat 40, propilgalat, natrijum-aluminosilikat, natrijum-stearilfumarat.


Film omotač:

Karnauba vosak; gvožđe (III)-oksid, crvenkasto-smeđi E (172); gvožđe (III)-oksid, žuti E (172); hidroksipropilmetilceluloza, makrogol 6000; titan-dioksid.


Plendil 10 mg


Jezgro tablete:

Hidroksipropilceluloza; hidroksipropilmetilceluloza; laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; makrogolglicerol hidroksistearat 40, propilgalat, natrijum-aluminosilikat, natrijum-stearilfumarat.


Film omotač:

Karnauba vosak; gvožđe (III)-oksid, crvenkasto-smeđi E (172); gvožđe (III)-oksid, žuti E (172); hidroksipropilmetilceluloza, makrogol 6000; titan-dioksid.


Kako izgleda lek Plendil i sadržaj pakovanja


Tablete sa produženim oslobađanjem Izgled:

Plendil 2,5 mg: žute, okrugle, bikonveksne film tablete sa utisnutom oznakom A/FL sa jedne strane i 2,5 sa druge strane.

Plendil 5 mg: ružičaste, okrugle, bikonveksne film tablete sa utisnutom oznakom A/FM sa jedne strane i 5 sa druge strane.

Plendil 10 mg: crvenosmeđe, okrugle, bikonveksne film tablete sa utisnutom oznakom A/FE sa jedne strane i 10 sa druge strane.


Unutrašnje pakovanje:

HDPE bočica- bela, bočica od polietilena (PE) visoke gustine sa PE zatvaračem sa navojem i zaštitnim prstenom. Prsten za otvaranje bočice obezbeđuje integritet neotvorene bočice. Svaka bočica sadrži 30 tableta.


Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 1 bočicom.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Augusta Cesarca 12, Beograd, Srbija


Proizvođač

AstraZeneca AB

Södertälje, Gärtunavägen, Švedska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Plendil 2.5 mg: 515-01-5989-12-001 od 22.04.2013.

Plendil 5 mg: 515-01-5991-12-001 od 22.04.2013.

Plendil 10 mg: 515-01-5995-12-001 od 22.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z