FISKocr

Dexamytrex, kapi za oči


UPUTSTVO ZA LEK


DEXAMYTREX®, KAPI ZA OČI, RASTVOR, 0.1% + 0.5%

Pakovanje: ukupno 5ml, bočica plastična, 1x 5 ml

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: DR.GERHARD MANN, CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH


Adresa: Brunsbütteler Damm 165-173, Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: MEDILENS D.O.O.

Adresa: Savski trg 9. Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik :DEXAMYTREX, 0.1% + 0.5%, kapi za oči, rastvor INN : deksametazon, gentamicin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dexamytrex, kapi za oči i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dexamytrex

 3. Kako se upotrebljava lek Dexamytrex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dexamytrex

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK DEXAMYTREX, KAPI ZAOČI, RASTVOR I ČEMU JE NAMENJEN


Lek je namenjen za okularnu upotrebu za odrasle i decu.


Sastav: 1 ml rastvora sadrži : deksametazon-natrijum-fosfat 1 mg

gentamicin-sulfat 5 mg.


Pakovanje

Bočica sa kapaljkom i zavrtnjem sa navojem, 1 x 5ml.


Kako lek Dexamytrex, kapi za oči, deluje

Gentamicin, aminoglikozid je antibiotik širokog spektra i deluje protiv bakterija koje izazivaju infekciju oka. Steroid deksametazon - glukokortikoid smanjuje zapaljenje oka.


Kada se lek Dexamytrex upotrebljava

Dexamytrex, kapi za oči se upotrebljavaju za lečenje infekcije prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osetljivim na gentamicin, npr. bakterijsko zapaljenje vežnjače i rožnjače bez oštećenja epitela i ivice kapka sa intenzivnim zapaljenjem; za lečenje zapaljenja alergijske prirode sa super - infekcijom vežnjače i ivice očnog kapka.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DEXAMYTREX


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, ako imate neku hroničnu bolest ili neki poremećaj metabolizma, ako ste preosetljivi na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Dexamytrex ne smete koristiti:


  Lek Dexamytrex, kapi za oči, ne smete upotrebljavati kod akutnih gnojnih oboljenja prednjeg segmenta oka, kod površinske herpetične infekcije rožnjače, kod povreda i čira rožnjače, tuberkuloze oka, gljivičnih i virusnih infekcija oka, povišenog očnog pritiska (glaukoma otvorenog i zatvorenog ugla) i kod preosetljivosti na jedan od sastojaka leka.

  Kada uzimate lek Dexamytrex, posebno vodite računa:


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ovo odnosi i na lekove koje ste do nedavno koristili, ili tek nameravate da koristite. O ovome obavestite svoga lekara ili farmaceuta,uključujući i lek koji nabavljate bez lekarskog recepta.


  Upozorenje: Ako upotrebljavate Dexamytrex, kapi za oči uz neke druge lekove u obliku kapi ili masti za oči, treba napraviti razmak od 15 minuta između primene dva različita leka, kao poslednji uvek primeniti mast za oči.


  Uzimanje leka Dexamytrex sa hranom ili pićima


  Nema značaja


  Primena leka Dexamytrex u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Bezbednost primene Dexamytrex, kapi za oči u trudnoći i za vreme dojenja nije utvrdjena.

  Lek Dexamytrex, kapi za oči ne bi trebalo da koristite u prva tri meseca trudnoće, a u daljem toku trudnoće, koristite ovaj lek samo, ukoliko lekar proceni da je od bitne važnosti za Vas. Glukokortikoidi se izlučuju u majčino mleko. Do sada nije prijavljeno nikakvo oštećenje kod male dece. Bez obzira na to, treba odmah prestati sa dojenjem, osim ukoliko lekar proceni da potencijalna korist nadmašuje rizik.

  Upozorenje: Treba da obavestite svoga oftalmologa i internistu ili porodičnog

  lekara o imenima svih lekova koje uzimate ili lokalno primenjujete na oku ili da pokažete pakovanja tih lekova.


  Uticaj leka Dexamytrex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Imajte u vidu da primena kapi može dovesti do kratkotrajnog zamućenja vida ili nekog drugog prolaznog poremećaja funkcije vida. Nemojte da vozite i ne upravljajte mašinama sve dok Vam se vid ne izbistri.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Dexamytrex


  Do sada nisu poznate informacije koje bi umanjile efikasnost i bezbednost leka


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DEXAMYTREX, KAPI ZA OČI


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Dexamytrex, kapi za oči. Ne prekidajte tretman dok Vam to lekar ne preporuči. Ukoliko mislite da lek Dexamytrex, kapi za oči suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, molimo Vas, pridržavajte se propisa u primeni leka Dexamytrex , kapi za oči, inače nećete postići očekivano izlečenje!


  Ukapati po 1 kap 4 - 6 puta dnevno u donji kapak vežnjače. To se radi na sledeći način:

  Povucite kažiprstom donji očni kapak na dole. Drugom rukom prinesite vrh bočice blizu oka, a zatim kažiprstom iste ruke blago kucnite po dnu bočice, tako da se odvoji jedna kap i da padne u prostor izmedju povučenog donjeg kapka i oka. Oslobodite donji kapak i nekoliko puta trepnite da bi se lek rasporedio po površini oka.


  Trajanje terapije, po pravilu, ne bi trebalo da bude duže od 2 nedelje; za vreme terapije kontrolisati očni pritisak.

  Ako ste uzeli više leka Dexamytrex nego što je trebalo


  Kratkotrajno predoziranje Dexamytrex, kapima za oči ne dovodi do poznatih neželjenih dejstava, možete da isperete oko mlakom vodom.

  Ukoliko progutate nekoliko kapi leka, ne postoji opasnost od trovanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dexamytrex


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite što ste preskočili da uzmete lek. Redovno nastavite sa primenom leka u razmacima koje je preporučio lekar.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dexamytrex


  Nema posebnog uticaja, osim što nećete dobiti očekivano dejstvo leka u izlečenju Vaših očiju.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Dexamytrex, kapi za oči može dati neželjena dejstva. Retko se može javiti blago i prolazno peckanje u oku.

  Ako se lek ne primenjuje u skladu s ovim uputstvom ili kod dugotrajne terapije može doći do povećanog očnog pritiska (glaukom) i do zamućenosti očnog sočiva (katarakta).

  Kada se Dexamytrex, kapi za oči primenjuje posle povrede rožnjače, zaceljivanje rane može

  da bude usporeno.

  U pojedinim slučajevima je zabeležena pojava midrijaze (širenje zenice) lečenog oka.


  Kod bolesti oka koje izazivaju tanjenje rožnjače ili beonjače,kortikosteroidi mogu da dovedu do još većeg tanjenja i čak do perforacije (probijanja) rožnjače.

  Mogu se javiti reakije preosetljivosti kao što su otok kapka i konjuktive, svrab, hiperemija konjuktive i kontaktni ekcem.

  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Dexamytrex, a oni nisu

  pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK DEXAMYTREX


  Držati lek Dexamytrex, kapi za oči, van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  -Rok upotrebe leka : 3 godine.


  -Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice : 6 nedelja. Bočicu čuvati u spoljnem pakovanju na temperature do 25º C.

  - Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!(videti na ivici kutije i na etiketi).


  Čuvanje


  Bočicu sa lekom čuvati u spoljnjem pakovanju, na temperaturi do 25º C, radi zaštite od svetlosti.


 5. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Dexamytrex


Sadržaj aktivnih supstanci

1 ml rastvora sadrži: 1,0 mg deksametazon-natrijum-fosfat i 5,0 mg gentamicin-sulfata.


Sadržaj pomoćnih supstanci

Cetrimid; natrijum-hidrogenfosfat, dodekahidrat; kalijum-dihidrogen, fosfat; natrijummetabisulfit; glicerol 85%; Povidon K-25; hipromeloza; natrijum-edetat, voda za injekcije


Kako izgleda lek Dexamytrex i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan rastvor.

Plastična bočica sa kapaljkom i zavrtnjem sa navojem, bele boje, 1x 5ml


Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka: Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

MEDILENS d.o.o

Savski trg 9, Beograd


Naziv i adresa proizvodjača

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbuetteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


DEXAMYTREX®, kapi za oči, 5 ml, (0.1% +0.5%): 515-01-6616-10-001 od 04.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org