FISKocr

Maprotilin


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Maprotilin, film tablete, 25 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Δ Maprotilin, film tablete, 50 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Broj rešenja: 515-01-05659-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (25mg) Broj rešenja: 515-01-05658-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (50mg)


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


∆ Maprotilin, 25 mg, film tablete

∆ Maprotilin, 50 mg, film tablete INN maprotilin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Maprotilin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Maprotilin

 3. Kako se upotrebljava lek Maprotilin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Maprotilin

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-05659-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (25mg) Broj rešenja: 515-01-05658-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (50mg)


 1. ŠTA JE LEK MAPROTILIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Maprotilin je psihoanaleptik, antidepresiv, neselektivni inhibitor preuzimanja monoamina, a koristi se u terapiji

  depresivnih stanja.

  Maprotilin je tetraciklični antidepresiv (inhibitor preuzimanja pre svega noradrenalina), čija je aktivnost slična tricikličnim antidepresivima. Antidepresivi pomažu da se koriguje hemijska neravnoteža u mozgu i olakšavaju fizičke i emocionalne simptome depresije. Osnovno dejstvo leka je poboljšanje raspoloženja, otklanjanje straha i depresivnih misaonih sadržaja. Pored antidepresivnog, maprotilin ispoljava i dodatno sedativno dejstvo. Zbog ove sedativne komponente pogodan je za lečenje anksioznih i agitiranih bolesnika.


  Maprotilin se koristi u terapiji depresivnih epizoda i rekurentnog (povratnog) depresivnog poremećaja, uključujući veliku depresiju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MAPROTILIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Važne činjenice o antidepresivima:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MAPROTILIN


  Ukoliko mislite da lek Maprotilin suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. Vaš lekar će Vas posavetovati u kojoj dozi i koliko dugo da uzimate lek Maprotilin.

  Odrasli:

  Početna doza je 25-75 mg na dan i daje se dve sedmice. Doza se postepeno povećava (u koracima od po 25 mg/dan) do preporučene maksimalne dnevne doze od 150 mg. Dnevna doza se može uzimati podeljena u tri pojedinačne doze, ili jednokratno (uveče pred spavanje).


  Stare osobe:

  Ukoliko imate više od 60 godina, Vaš lekar će Vam propisati niže doze maprotilina (početna dnevna doza treba da bude 25-30 mg, odnosno 3x10 mg, ili 25 mg uveče pred spavanje). Doza se postepeno povećava zavisno od kliničkog odgovora do doze održavanja od 3x25 mg ili 75 mg uveče pred spavanje.


  Deca:

  Ovaj lek se ne propisuje deci.


  Vaš lekar će se rukovoditi sledećim principima:

  -Doza se mora postepeno povećavati; ponekad je potrebno da prođe nekoliko nedelja pre nego što se uoče vidljivi znaci poboljšanja.

  -Doziranje leka, kao i trajanje lečenja je individualno.

  -Potrebno je da se Maprotilin ukida postepeno, da bi se izbegli simptomi obustave leka.

  Primena nižih inicijalnih doza, održavanje inicijalne doze tokom 2 nedelje pre povećanja doze i postepeno povećavanje doze može smanjiti rizik za nastanak konvulzija.


  Ako ste uzeli više leka Maprotilin nego što je trebalo

  Broj rešenja: 515-01-05659-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (25mg) Broj rešenja: 515-01-05658-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (50mg)


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Maprotilin nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Znaci i simptomi predoziranja su: pospanost, tahikardija (ubrzani rad srca), hipotenzija (pad krvnog pritiska), ataksija (nemogućnost koordinacije voljnih pokreta), povraćanje, cijanoza (plavkasta obojenost kože i sluzokože), šok, nemir, agitacija (uznemirenost), povišena telesna temperatura, atetoidni pokreti (crvolika izvijanja ruku i nogu), rigiditet skeletnih mišića (povećan tonus mišića), midrijaza (proširene zenice), srčane aritmije, zastojna srčana insuficijencija. U najtežim slučajevima dolazi i do gubitka svesti i generalizovanih konvulzija (podaci o predoziranju maprotilinom kod ljudi su ograničeni na mali broj slučajeva).


  Ukoliko ste uzeli veću dozu maprotilina, obavezno se obratite Vašem lekaru, koji će doneti odluku da li treba da budete hospitalizovani.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Maprotilin

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko zaboravite da popijete jednu dozu, uzmite je čim se setite. Potom nastavite uzimati lek po uobičajenom redosledu, onako kao što Vam je lekar propisao.

  Ako se već približilo vreme za uzimanje naredne doze, nemojte uzimati onu propuštenu. Uzmite narednu dozu u uobičajeno vreme i lek nastavite onako kao što Vam je lekar propisao.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Maprotilin


  Potrebno je da se sa upotrebom maprotilina prestane postepeno, da bi se izbegli simptomi obustave leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i maprotilin može da izazove neželjena dejstva. Ponekad su ona ozbiljna, ali u većini slučajeva nisu. U nekim slučajevima je u zbrinavanju neželjenih dejstava neophodna primena medicinskog tretmana. Maprotilin ponekad može da izazove konfuziju ili dezorijentaciju, posebno kod starijih osoba. Vaša porodica ili osoba koja brine o Vama treba da budu svesni ove činjenice. Može biti potrebna posebna nega.


  Recite svom lekaru ako zapazite neki od sledećih efekata:

 5. KAKO ČUVATI LEK MAPROTILIN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 5 (pet) godina.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Broj rešenja: 515-01-05659-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (25mg) Broj rešenja: 515-01-05658-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (50mg)


  Držati lek Maprotilin van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u orginalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Maprotilin


Maprotilin film tablete 25 mg sadrže aktivnu supstancu maprotilin-hidrohlorid (25 mg). Maprotilin film tablete 25 mg sadrže pomoćne supstance:

Jezgro tablete za Maprotilin, 25 mg: Laktoza, monohidrat;

Skrob, kukuruzni;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Želatin;

Magnezijum-stearat.

Obloga tablete za Maprotilin, 25 mg: Hipromeloza;

Makrogol 6000;

Titan-dioksid (E 171); Gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172).


Maprotilin film tablete 50 mg sadrže aktivnu supstancu maprotilin-hidrohlorid (50 mg). Maprotilin film tablete 50 mg sadrže pomoćne supstance:

Jezgro tablete za Maprotilin, 50 mg: Laktoza, monohidrat;

Skrob, kukuruzni;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Želatin;

Magnezijum-stearat.


Obloga tablete za Maprotilin, 50 mg: Hipromeloza;

Makrogol 6000;

Titan dioksid (E 171); Gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); Gvožđe(III)-oksid, braon (E 172).


Broj rešenja: 515-01-05659-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (25mg) Broj rešenja: 515-01-05658-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (50mg)


Kako izgleda lek Maprotilin i sadržaj pakovanja


Maprotilin, film tablete, 25 mg: okrugle, bikonveksne film tablete, svetlosmeđe boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

Maprotilin, film tablete, 50 mg: okrugle, bikonveksne film tablete, smeđe, na prelomu bele boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


Pakovanje:

-unutrašnje pakovanje: PVC/Al blister

-spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 3 x 10 tableta u blisteru i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole Maprotilin, film tablete, 25 mg:


515-01-05659-13-002


od 13.03.2014.

Broj i datum dozvole Maprotilin, film tablete, 50 mg:

515-01-05658-13-002

od 13.03.2014.


Broj rešenja: 515-01-05659-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (25mg) Broj rešenja: 515-01-05658-13-002 od 13.03.2014. za lek Maprotilin film tableta, 30 x (50mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org