FISKocr

PARACETAMOL


UPUTSTVO ZA LEK


PARACETAMOL, sirup, 120 mg / 5 ml Pakovanje: boca staklena, 1 x 100 ml


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Paracetamol, 120 mg/5 ml, sirup paracetamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek PARACETAMOL, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PARACETAMOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PARACETAMOL

 3. Kako se upotrebljava lek PARACETAMOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PARACETAMOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PARACETAMOL I ČEMU JE NAMENJEN


  PARACETAMOL sirup sadrži aktivnu supstancu paracetamol, koji pripada grupi analgetika i antipiretika. Ovi lekovi dovode do oslobađanja od bola i snižavaju povišenu telesnu temperaturu.


  PARACETAMOL sirup se koristi za oslobađanje blagog do umerenog bola, kao što su zubobolja, bol kod izbijanja zuba, glavobolja i druge vrste bolova. Može se, takođe, koristiti za ublažavanje simptoma prehlade i gripa, i za snižavanje povišene telesne temperature.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PARACETAMOL


  Lek PARACETAMOL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PARACETAMOL


  Lek PARACETAMOL dajte detetu ili uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa lekarom ili farmaceutom.

  Ne primenjujte više leka nego što je propisano.


  Ne primenjujte lek PARACETAMOL sa bilo kojim drugim lekom koji sadrži paracetamol!


  Proverite u tabeli ispod koliko leka da date svom detetu. Ne primenjuje više leka nego što je prikazano u tabeli. Veoma je važno da promućkate bočicu najmanje 10 sekundi pre primene leka.


  Za precizno doziranje najbolje je koristiti sterilan špric. Špric se koristi za merenje količine leka od 2,5 ml ili 5 ml, izvlačanjem sirupa do odgovarajuće oznake na špricu. Za doziranje leka se, takođe, može koristiti kafena kašičica (5 ml). Kod dece mlađe od 1 godine za precizno doziranje uvek koristiti sterilan špric od 5 ml.


  Dajte detetu da proguta lek.


  Deci mlađoj od tri meseca, primenjivati samo po preporuci lekara, po 2,5 ml najviše 4 puta u toku 24 časa.


  Starost deteta

  Doza leka

  Učestalost doziranja u toku 24 h

  3-6 meseci

  2,5 ml

  4 puta dnevno

  6-24 meseca

  5 ml

  4 puta dnevno

  2-4 godine

  7,5 ml

  4 puta dnevno

  4-8 godina

  10 ml

  4 puta dnevno

  8-10 godina

  15 ml

  4 puta dnevno

  10-12 godina

  20 ml

  4 puta dnevno


  Ne treba primenjivati više od 4 doze leka u toku 24 sata. Maksimalna doza je 60 mg/kg telesne mase.

  Neophodno je da prođe najmanje 4 sata između doza.


  Ne primenjujte više leka nego što je prikazano u tabeli iznad.


  Ne primenjujte lek PARACETAMOL duže od 3 dana, osim ukoliko Vam lekar nije savetovao drugačije. Potražite savet lekara, ukoliko ne dođe do povlačenja simptoma bolesti.

  Starije osobe: Izuzetno, lek se može primenjivati i kod starijih osoba koje imaju problema sa gutanjem tableta. Može biti neophodno smanjenje doze zbog produženog poluvremena eliminacije ili smanjenog klirensa paracetamola kod starijih osoba.


  Ako ste uzeli više leka PARACETAMOL nego što je trebalo


  Odmah potražite medicinsku pomoć u slučaju predoziranja, čak i ako dete izgleda dobro, zbog rizika od odloženog, teškog oštećenja jetre. Odmah odvedite dete u najbližu bolnicu i ponesite kutiju leka i ovo uputstvo sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek PARACETAMOL


  Nikada nemojte detetu davati duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da mu date lek ili nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek PARACETAMOL


  Uvek primenjujte lek PARACETAMOL onako kako Vam je propisano. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek PARACETAMOL, kao i svi drugi lekovi i može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prestanite sa primenom leka i odmah obavestite lekara ukoliko se kod detata pojavi otežano disanje, oticanje lica, vrata, jezika ili grla (ovo su znaci teške alergijske reakcije).


  Mogu se javiti sledeća manje opasna neželjena dejstva:


 5. KAKO ČUVATI LEK PARACETAMOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: najduže 28 dana.


  Nemojte koristiti lek PARACETAMOL posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: čuvati na temperaturi do 25°C,u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti, najduže 28 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PARACETAMOL


Sadržaj aktivne supstance:

5 ml sirupa sadrži 120 mg paracetamola


Sadržaj pomoćnih supstanci:

metilparahidroksibenzoat (E 218); propilenglikol; celuloza, disperzibilna; ksantan guma; saharoza; sorbitol tečni, nekristališući (E 420); glicerol; boja Allura Red AC CI 16035 (E 129); aroma višnje 11035-33; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek PARACETAMOL i sadržaj pakovanja


Izgled:

Lek PARACETAMOL sirup je suspenzija crvene boje, sa mirisom višnje.


Pakovanje:

Boca od livenog stakla, smeđe boje, III hidrolitičke grupe, sa rebrastim zatvaračem sa navojem od polietilena visoke gustine, bele boje, sa sigurnosnim prstenom i transparentnim uloškom od polietilena niske gustine, u kojoj se nalazi 100 ml sirupa.

Boca je zajedno sa kašikom za doziranje upakovana u složivu kutiju.

Kašika je od polietilena, bele boje, zapremine 5 ml (sa graduisanim oznakama od 1,25 ml i 2,5 ml


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2013

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6859-12-001 od 11.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z