FISKocr

Vimovo


UPUTSTVO ZA LEK


Vimovo®, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 500 mg/20 mg,

Pakovanje: bočica, 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem


Proizvođač: AstraZeneca AB

Adresa S-151 85, Gärtunavägen, Södertälje, Švedska Podnosilac zahteva: AstraZeneca UK Limited

Adresa: Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija


Vimovo®, 500 mg/20 mg, tableta sa modifikovanim oslobađanjem INN : naproksen, esomeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vimovo i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vimovo

 3. Kako se upotrebljava lek Vimovo

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vimovo

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Vimovo I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Vimovo sadrži dva različita leka koji se zovu naproksen i esomeprazol. Svaki od ovih lekova deluje na različit način.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Vimovo


  Lek Vimovo ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Vimovo


  Lek Vimovo uvek uzimajte tačno onako kako vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni treba to da proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Kakouzimatilek

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Vimovo može da izazove neželjena dejstva iako se ona neće javiti kod svih. Pri upotrebi ovog leka mogu da se jave sledeća neželjena dejstva.


  Prestanite da uzimate lek Vimovo i odmah posetite lekara ukoliko primetite bilo koje od narednih ozbiljnih neželjenih dejstava – može vam biti potrebna hitna medicinska terapija:

  Nizak nivo magnezijuma se može ispoljiti u vidu umora, nevoljnih kontrakcija mišića, dezorjentacije, konvulzije, vrtoglavice ili ubrzanog rada srca. Ukoliko Vam se javi bilo koji od ovih simptoma, molimVas da hitno obavestitie Vašeg doktora. Nizak nivo magnezijuma takođe može dovesti do smanjenja nivoa kalijuma i kalcijuma u krvi. Lekar može odlučiti da Vam redovno vrši testove krvi kako bi kontrolisao nivo magnezijuma.


  Nemojte da Vas brine ova lista mogućih neželjenih dejstava. Ni jedno od njih ne mora da se javi kod Vas. Ukoliko bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje

  nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas recite to svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Vimovo


  Rok upotrebe 2 godine. Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, čuvati bočicu dobro zatvorenu radi zaštite od vlage. Nemojte koristiti lek Vimovo posle isteka roka upotrebe koji je naveden na kutiji ili bočici posle slova EXP.

  Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u datom mesecu.


  Neiskorišćeni lek ne treba odlagati u slivnike ili kućno smeće. Pitajte svog farmaceuta na koji način treba odlagati lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći zaštitu životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Vimovo


Jedna tableta sa modifikovanim oslobađanjem sadrži:


500mg naproksena

20 mg esomeprazola (u obliku esomeprazola-magnezijum, trihidrata)


Pomoćne supstance: Jezgro tablete

Kroskarmeloza- natrijum; magnezijum-stearat; povidon K90; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni.

Obloga: karnauba vosak, glicerolmonostearat 40-55, hipromeloza, gvožđe oksid, žuti (E172), makrogol 8000, metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1), metilparahidroksibenzoat (E218), polidekstroza, polisorbat 80, , propilparahidroksibenzoat (E216), natrijum- laurilsulfat, titan dioksid (E171), trietil-citrat.

Mastilo: hipromeloza, gvožđe-oksid,crni (E172), propilenglikol.


Kako izgleda lek Vimovo i sadržaj pakovanja


Ovalne, bikonveksne, film tablete, žute boje, na jednoj strani mastilom crne boje utisnuta je oznaka "500/20".Bočica:

Veličine pakovanja – 30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem.


Bočica sadrži silika gel kao desikant (da bi tablete ostale suve).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

AstraZeneca UK Limited,

Augusta Cesarca 12, 11 000 Beograd, Srbija


Proizvođač: AstraZeneca AB

S-151 85, Gärtunavägen, Södertälje, Švedska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4460-11-001 od 25.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z