FISKocr

Sumacta


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Sumacta®, obložena tableta, 50 mg Pakovanje: blister, 1x2 obložene tablete


∆ Sumacta®, obložena tableta, 100 mg Pakovanje: blister, 1x2 obložene tablete Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Actavis hfAdresa:

Reykjavikurvegi 78, PO Box 420, IS-220, Hafnarfjodur, Island

Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

∆ Sumacta, 50 mg, obložena tableta

∆ Sumacta, 100 mg, obložena tableta


INN: sumatriptan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Sumacta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sumacta

 3. Kako se upotrebljava lek Sumacta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Sumacta

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK SUMACTA I ČEMU JE NAMENJEN

  Svaka tableta leka Sumacta sadrži sumatriptan koji pripada grupi lekova koji se nazivaju triptani (ili agonisti 5- HT1 receptora).


  Lek Sumacta se koristi za lečenje migrene.


  Smatra se da migrena nastaje kao posledica privremenog širenja krvnih sudova glave. Lek Sumacta ublažava migrenu tako što sužava te krvne sudove, na taj način ublažava glavobolju i druge simptome migrenoznog napada kao što je osećaj mučnine ili povraćanja i preosetljivosti na svetlost i zvuk.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SUMACTA

  Lek Sumacta ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SUMACTA

  Lek Sumacta uvek uzimajte onako kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Kada uzeti lek Sumacta

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Sumacta može prouzrokovati pojavu neželjenih dejstava, što ne znači da će kod svih pacijenata neželjena dejstva pojaviti.


 5. KAKO ČUVATI LEK SUMACTA


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Sumacta posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  Nacin čuvanja: bez posebnih naznaka.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Sumacta

Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 50 mg sumatriptana (što odgovara 70 mg sumatriptan-sukcinata). Jedna tableta sadrži 100 mg sumatriptana (što odgovara 140 mg sumatriptan-sukcinata).


Pomoćne supstance:


Jezgro:

Laktoza, monohidrat; Kroskarmeloza-natrijum; Laktoza, bezvodna; Celuloza, mikrokristalna; Magnezijum–stearat;


Omotač:

Laktoza, monohidrat; Manitol;

Titan-dioksid; Talk; Gliceroltriacetat;


Kako izgleda lek Sumacta i sadržaj pakovanja

Sumacta, 50 mg: duguljaste, blago bikonveksne obložene tablete, bele do skoro bele boje, dimenzija 6,5 x 12,7mm. Sa jedne strane tablete utisnuta je oznaka između oznaka „SN“, a na drugoj strani oznaka „50“.


Sumacta, 100 mg: duguljaste, blago bikonveksne obložene tablete, bele do skoro bele boje, dimenzija 8,2 x 17 mm.


Sa jedne strane tablete utisnuta je oznaka između oznaka „SN“, a na drugoj strani oznaka „100“.


Pakovanje

Unutrašnje pakovanje: PVC/Al blister sa 2 obložene tablete (1 x 2 obložene tablete). Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa jednim blisterom i uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Proizvođač:

Actavis hf,

Reykjavikurvegi 78, PO Box 420, IS-220, Hafnarfjodur, Island


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Sumacta, 50 mg: 515-01-1899-12-001 od 20.02.2013.

Sumacta, 100 mg: 515-01-1900-12-001 od 20.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z