Moozeeck

Limeral


UPUTSTVO ZA LEK


Limeral®, tablete, 1 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 2 x 15 kom

Limeral®, tablete, 2 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 2 x 15 kom

Limeral®, tablete, 3 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 2 x 15 kom

Limeral®, tablete, 4 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 2 x 15 kom

Limeral®, tablete, 6 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 2 x 15 kom


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija


Limeral®, 1 mg, tablete Limeral®, 2 mg, tablete Limeral®, 3 mg, tablete Limeral®, 4 mg, tablete Limeral®, 6 mg, tablete


INN : glimepirid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Limeral i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Limeral

 3. Kako se upotrebljava lek Limeral

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Limeral

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LIMERAL I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Limeral je namenjen za oralnu primenu i služi za sniženje nivoa šećera u krvi. Pripada grupi lekova koji se nazivaju derivati sulfoniluree. Lek Limeral deluje tako što povećava količinu insulina koji se oslobađa iz pankreasa. Oslobođeni insulin, zatim, snižava nivo šećera u krvi.


  Čemu je lek Limeral namenjen:


  Lek Limeral se koristi za lečenje određenih oblika šećerne bolesti (dijabetes melitus tipa 2), kada se ishranom, fizičkom aktivnošću i smanjenjem telesne mase ne postiže odgovarajuća kontrola nivoa šećera u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LIMERAL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Limeral ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LIMERAL

  Uvek uzimajte lek Limeral tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i lek Limeral može izazvati neželjena dejstva, iako se ona neće pojaviti kod svih.


  Odmah se obratite lekaru ukoliko se kod Vas javi bilo koji od sledećih simptoma:

 5. KAKO ČUVATI LEK LIMERAL


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Čuvati u originalnom pakovanju. Lek ne treba koristiti posle isteka datuma koji je naznačen na spoljašnjem, kartonskom pakovanju.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Limeral


Limeral, 1 mg:


Laktoza, monohidrat;

Celuloza, mikrokristalna (101);

Povidon K 30;

Natrijum-skrobglikolat (tip A); Magnezijum-stearat;


Pigment blend PB-24880:

Laktoza, monohidrat;

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Limeral, 2 mg:


Laktoza, monohidrat;

Celuloza, mikrokristalna (101);

Povidon K 30;

Natrijum-skrobglikolat (tip A); Magnezijum-stearat;


Pigment blend PB-21096: Laktoza, monohidrat; Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); Tartrazin (E102);

Brilijant plavo (E133);

Sunset yellow (E110).


Limeral, 3 mg:


Laktoza, monohidrat;

Celuloza, mikrokristalna (101);

Povidon K 30;

Natrijum-skrobglikolat (tip A); Magnezijum-stearat;


Pigment blend PB-22865: Laktoza, monohidrat; Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Limeral, 4 mg:


Laktoza, monohidrat;

Celuloza, mikrokristalna (101);

Povidon K 30;

Natrijum-skrobglikolat (tip A); Magnezijum-stearat;


Pigment blend PB-20978:

Laktoza, monohidrat;

Indigo karmin (E132 C.I. 73015).


Limeral, 6 mg:


Laktoza, monohidrat;

Celuloza, mikrokristalna (101);

Povidon K 30;

Natrijum-skrobglikolat (tip A); Magnezijum-stearat;


Pigment blend PB-23103: Laktoza, monohidrat; Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172);

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Limeral i sadržaj pakovanja

Tablete.


Limeral, 1 mg: ravne izdužene tablete sa zaobljenim ivicama, utisnutom oznakom “G” na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani, ružičaste boje.

Limeral, 2 mg: ravne izdužene tablete sa zaobljenim ivicama, utisnutom oznakom “G” na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani, zelene boje.

Limeral, 3 mg: ravne izdužene tablete sa zaobljenim ivicama, utisnutom oznakom “G” na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani, žute boje.

Limeral, 4 mg: ravne izdužene tablete sa zaobljenim ivicama, utisnutom oznakom “G” na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani, plave boje.

Limeral, 6 mg: ravne izdužene tablete sa zaobljenim ivicama, utisnutom oznakom “G” na jednoj strani i

podeonom crtom na drugoj strani, narandžaste boje.


Unutrašnje pakovanje: 2 PVC-Aluminijumska blistera sa po 15 tableta. Spoljnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D., Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00261-14-001 od 26.08.2014. za lek Limeral, tableta, 30 x 1 mg

515-01-00263-14-001 od 26.08.2014. za lek Limeral, tableta, 30 x 2 mg

515-01-00265-14-001 od 26.08.2014. za lek Limeral, tableta, 30 x 3 mg

515-01-00266-14-001 od 26.08.2014. za lek Limeral, tableta, 30 x 4 mg

515-01-00268-14-001 od 26.08.2014. za lek Limeral, tableta, 30 x 6 mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z