FISKocr

Vivace


UPUTSTVO ZA LEK


Vivace®, tableta, 1.25 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta Vivace®, tableta, 2.5 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta Vivace®, tableta, 5 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta Vivace®, tableta, 10 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Vivace®, 1.25 mg, tableta

Vivace®, 2.5 mg, tableta Vivace®, 5 mg, tableta

Vivace®, 10 mg, tableta


INN ramipril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vivace i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vivace

 3. Kako se upotrebljava lek Vivace

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vivace

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIVACE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Vivace sadrži aktivnu supstancu ramipril. Ramipril spada u grupu lekova pod nazivom ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Lek Vivace deluje tako što:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIVACE

  Lek Vivace ne smete koristiti:


  Nemojte koristiti ovaj lek ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na vas. Ako niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom pre uzimanja leka Vivace.


  Kada uzimate lek Vivace, posebno vodite računa:


  Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek:


  u prva 3 meseca trudnoće i može da izazove ozbiljna oštećenja posle 3. meseca trudnoće (videti odeljak Primena leka Vivace u periodu trudnoće i dojenja)


  Deca

  Lek Vivace se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedovoljne ispitanosti njegove bezbednosti i efikasnosti na ovoj populaciji.


  Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na vas, posavetujte se sa lekarom.


  Primena drugih lekova

  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta (kao i biljne lekove). Ovo je izuzetno važno jer uzimanje više od jednog leka u isto vreme može pojačati ili oslabiti efekat tih lekova.

  Lek Vivace može da utiče na dejstvo nekih lekova, kao što neki lekovi mogu da promene dejstvo leka Vivace. Recite Vašem lekaru ako uzimate neki od sledećih lekova, jer oni mogu smanjiti dejstvo leka Vivace:


  Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da li se odnosi), razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Vivace.

  Uzimanje leka Vivace sa hranom ili pićima


  Uzimanje alkoholnih pića sa lekom Vivace može izazvati vrtoglavicu ili ošamućenost. Ako Vas interesuje koliko alkohola možete popiti u toku uzimanja leka Vivace, razgovarajte o tome sa Vašim lekarom jer lekovi koji snižavaju krvni pritisak i alkohol mogu imati aditivni efekat (dolazi do većeg, nepoželjnog sniženja krvnog pritiska).


  Lek Vivace se može uzimati nezavisno od obroka.


  Primena leka Vivace u periodu trudnoće i dojenja


  Trudnoća


  Morate obavestiti Vašeg lekara ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću.


  Vaš lekar će Vas posavetovati da prekinete sa primenom leka Vivace pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste u drugom stanju i pređete na pogodnu alternativnu terapiju. Ne treba da uzimate lek Vivace u prvih 12. nedelja trudnoće i ne smete ga koristiti posle 13. nedelje jer njegova primena u trudnoći može oštetiti Vaš plod.


  Dojenje


  Lek Vivace ne treba da uzimate ako dojite.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.


  Uticaj leka Vivace na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Tokom primene leka Vivace može se javiti vrtoglavica. Ovakva reakcija se obično javlja na početku terapije ili pri povećanju doze leka. Ukoliko osetite ove simptome nemojte voziti, niti upravljati mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Vivace


  Lek Vivace sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIVACE


  Lek Vivace uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Lek se uzima oralno, svakoga dana u isto vreme. Progutati celu tabletu sa dovoljno vode. Tabletu ne lomiti i ne žvakati.


  Lečenje povišenog krvnog pritiska:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Vivace, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Prestanite sa primenom leka Vivace, i odmah se obratite lekaru, ukoliko se pojavi neki od sledećih simptoma:


  Ostala neželjena dejstva:

  Obratite se lekaru ako bilo koja od navedenih reakcija postane ozbiljna ili traje nekoliko dana.

  -otežana koncentracija,

  -oticanje usta,

  -testovi krvi pokazuju smanjen broj krvnih ćelija,

  -testovi krvi pokazuju smanjen nivo natrijuma u krvi,

  -promena boje prstiju na rukama ili nogama kada Vam je hladno, a zatim osećaj peckanja ili bola pri zagrevanju prstiju (Raynaud-ov fenomen),

  -uvećanje dojki kod muškaraca,

  -usporeno ili otežano reagovanje,

  -osećaj toplote,

  -promene čula mirisa,

  -gubitak kose.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VIVACE

  Rok upotrebe

  Rok upotrebe za Vivace 1.25 mg je 18 meseci.

  Rok upotrebe za Vivace 2.5 mg, 5 mg, 10 mg je 2 (dve) godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvanje

  Držati lek Vivace van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VIVACE

Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 1.25 mg, 2,5 mg, 5 mg, ili 10 mg ramiprila.


Vivace, tableta,1.25 mg

Kroskarmeloza-natrijum; Laktoza, monohidrat; Natrijum-hidrogenkarbonat; Natrijum-stearilfumarat; Skrob, preželatinizovan;


Vivace, tableta, 2.5 mg

Kroskarmeloza-natrijum; Laktoza, monohidrat; Natrijum-hidrogenkarbonat; Natrijum-stearilfumarat; Skrob, preželatinizovan; Pigment Blend PB 22960 Yellow (sastav: laktoza, monohidrat; gvožđe(III)-oksid, žuti).


Vivace, tableta,5 mg

Kroskarmeloza-natrijum; Laktoza, monohidrat; Natrijum-hidrogenkarbonat; Natrijum-stearilfumarat; Skrob, preželatinizovan; Pigment Blend PB 24877 Pink (sastav: laktoza, monohidrat; gvožđe(III)-oksid, crveni; gvožđe(III)-oksid, žuti).


Vivace, tableta,10 mg

Kroskarmeloza-natrijum; Laktoza, monohidrat; Natrijum-hidrogenkarbonat; Natrijum-stearilfumarat; Skrob, preželatinizovan;


Kako izgleda lek VIVACE i sadržaj pakovanja

Vivace, tableta, 1,25 mg: duguljasta tableta, bele do skoro bele boje

Vivace, tableta, 2,5 mg: duguljasta ravna tableta žute boje sa utisnutom oznakom R2 i podeonom crtom na jednoj strani i sa utisnutom podeonom crtom sa obe bočne strane

Vivace, tableta, 5 mg: duguljasta, ravna tableta ružičaste boje sa utisnutom oznakom R3 i podeonom crtom na jednoj strani i sa utisnutom podeonom crtom sa obe bočne strane

Vivace, tableta, 10 mg: duguljasta, ravna tableta bele do skoro bele boje sa utisnutom oznakom R4 i podeonom crtom na jednoj strani i sa utisnutom podeonom crtom sa obe bočne strane


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: 4 Alu/Alu blistera sa po 7 tableta. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek. Nosilac dozvole i Proizvođač


„ZDRAVLJE“ A.D. Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Vivace, tablete, 1,25 mg: 515-01-7120-12-001 od 24.06.2013.

Vivace, tablete, 2,5 mg: 515-01-7121-12-001 od 24.06.2013.

Vivace, tablete, 5 mg: 515-01-7122-12-001 od 24.06.2013.

Vivace, tablete, 10 mg: 515-01-7123-12-001 od 24.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z