Moozeeck

Nimulid Transgel


UPUTSTVO ZA LEK


NIMULID® Transgel, gel, 1% m/m

Pakovanje: tuba, 1 x 30 g

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: PANACEA BIOTEC LTD

Malpur Baddi, Tehsil Nalagarh,

Adresa:

Dist. Solan, Himachal Pradesh (H.P.)-173205, Indija


Podnosilac zahteva: UTI D.O.O


Adresa: Cara Uroša 17/I, Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Nimulid® Transgel 1% m/m, gel


INN: nimesulid


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nimulid Transgel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nimulid Transgel

 3. Kako se upotrebljava lek Nimulid Transgel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nimulid Transgel

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK NIMULID TRANSGEL I ČEMU JE NAMENJEN


Sastav


1 g gela sadrži 10 mg nimesulida, kao aktivnu supstancu.


Pakovanje

Slabo providan bledožuto obojen gel je pakovan u laminiranu aluminijumsku tubu zapremine 30 g.

Tuba je zatvorena zaštitnom kapicom od Alu-folije i plastičnim zatvaračem i pakovana u složivu kartonsku kutiju.

Kako deluje lek Nimulid Transgel?


Nimulid Transgel se u obliku gela, primenjuje kod dece starije od 12 godina i odraslih u terapiji zapaljenja i bola nakon povreda tetiva i zglobova. Aktivna supstanca gela, nimesulid, pripada grupi nesteroidnih protivzapaljenskih jedinjenja koji ispoljava terapijske efekte svojstvene ovoj grupi lekova, tj. suzbija zapaljenje, ublažava bol i lokalno smanjuje povišenu temperaturu.


Osnovni mehanizam delovanja je blokada enzima ciklooksigenaze koji je ključan u procesu nastanka tzv. prostaglandina. Prostaglandini u zdravom organizmu ispoljavaju niz korisnih efekata na bubrege, pluća, želudačno-crevni sistem i mozak, dok je njihov nastanak u nekim bolestima izuzetno štetan i utiče na pogoršanje toka i slike bolesti.

Nimesulid ciljano blokira enzim ciklooksigenazu, tip 2, koja učestvuje u produkciji štetnih prostaglandina tokom zapaljenja, infekcija, povreda i sl. Sem toga, on povećava sintezu ili, pak, blokira neke druge enzime i hemijske posrednike koji su bitni u zapaljenskoj reakciji, tokom razvoja povišene temperature ili za nastanak bola.


Kada se upotrebljava lek Nimulid Transgel?


Nimulid Transgel se primenjuje lokalno (nanosi se na kožu) u cilju smanjenja bola kod uganuća zglobova i kod zapaljenja tetiva posle različitih vrsta povreda.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NIMULID TRANSGEL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Nimulid Transgel ne smete koristiti:

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NIMULID TRANSGEL

  Ukoliko mislite da je Nimulid Transgel suviše slab, ili da jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili

  farmaceutu.

  Nimulid Transgel predviđen je samo za spoljašnju primenu.

  Nakon istiskivanja iz tube, približno 4-5 cm gela treba ravnomerno naneti na obolelu površinu i blago ga utrljati u kožu. Posle utrljavanja treba sačekati da se površina kože osuši, kako bi se izbeglo naknadno prljanje odeće. Ako lekar ne kaže drugačije, gel treba primenjivati 2-3 puta na dan i ne treba ga, bez prekida, koristiti duže od 7 do 15 dana.

  Dnevna učestalost nanošenja gela ne sme se povećavati bez konsultovanja nadležnog lekara. Kada istekne vreme koje je lekar predvideo za lečenje vaših tegoba, jedino on može odlučiti da li sa lokalnom terapijom nimesulidom treba nastaviti.

  Nije neophodno da se gel intenzivno utrljava na obolelo mesto, niti preko njega, posle nanošenja, treba stavljati kompresivne poveze. Posle upotrebe gela, svaki put treba dobro oprati ruke.


  Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo


  Ukoliko ste primenili veću dozu Nimulid Transgela nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nimulid Transgel

  Nikada ne uzimajte dvostruku dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nimulid Transgel

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Nimulid Transgel može da ispolji neželjena dejstva. Neželjena dejstva su uglavnom retka i blaga, a kada se jave, ispoljavaju se u vidu lokalnog nadražaja, osipa i perutanja. Često, (kod 1 do 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) se mogu javiti svrab i crvenilo.

  Može doći do prolaznog obezbojavanja kože ili do prebojavanja odeće.

  Ako se tokom upotrebe nimesulida na koži jave znaci jačeg nadražaja, sa korišćenjem leka treba odmah prestati i javiti se nadležnom lekaru. On će vam, ako je potrebno, propisati odgovarajuću terapiju.


 4. KAKO ČUVATI LEK NIMULID TRANSGEL


  Rok upotrebe


  Lek se ne sme koristiti posle isteka rok upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe leka je 3 godine od dana proizvodnje.

  Lek se može koristiti do 28 dana posle prvog otvaranja, ako se čuva na temperaturi do 25°C.


  Čuvanje


  Čuvati dobro zatvoreno u originalnom pakovanju, zaštićeno od uticaja svetlosti i toplote. Ne čuvati u frižideru. Čuvati van domašaja dece.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nimulid Transgel


Aktivna supstanca je nimesulid.

1 g gela sadrži 10 mg nimesulida.


Pomoćne supstance su: Hidroksipropilceluloza; Karbomer-940;

etanol, koncentrovani;

voda, prečišćena; triacetin;

N,N-dimetil-acetamid;

fosforna kiselina;

sredstva za korekciju mirisa (MSC-03 i 0106-G).


Kako izgleda lek Nimulid Transgel i sadržaj pakovanja

Slabo providan bledožuto obojen gel je pakovan u laminiranu aluminijumsku tubu zapremine 30 g.

Tuba je zatvorena zaštitnom kapicom od Alu-folije i plastičnim zatvaračem i pakovana u složivu kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač je PANACEA BIOTEC LTD Malpur Baddi, Tehsil Nalagarh,

Dist. Solan, Himachal Pradesh (H.P.)-173205, Indija


Nosilac dozvole je: UTI D.O.O

Cara Uroša 17/I, Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5740-10-001 od 29.11.2011.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z