gilead Apoteke Apoteke

Repaglinid PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


Repaglinid PharmaS, tableta, 0,5mg, 90 tableta Repaglinid PharmaS, tableta, 1mg, 90 tableta Repaglinid PharmaS, tableta, 2mg, 90 tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Repaglinid PharmaS, 0,5mg, tableta Repaglinid PharmaS, 1mg, tableta Repaglinid PharmaS, 2mg, tableta repaglinid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


  1. Šta je lek Repaglinid PharmaS i čemu je namenjen

  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Repaglinid PharmaS

  3. Kako se upotrebljava lek Repaglinid PharmaS

  4. Moguća neželjena dejstva

  5. Kako čuvati lek Repaglinid PharmaS

  6. Dodatne informacije


  1. ŠTA JE LEK REPAGLINID PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


    Repaglinid PharmaS je oralni antidijabetik koji sadrži repaglinid koji pomaže Vašem pankreasu da luči više insulina i time snižava nivo Vašeg šećera (glukoze) u krvi.

    Dijabetes tipa 2 je bolest u kojoj Vaš pankreas ne luči dovoljno insulina za kontrolu šećera u krvi ili

    Vaš organizam ne ispoljava fiziološki odgovor na insulin koji luči. Repaglinid PharmaS se primenjuje za kontrolu dijabetesa tipa 2 kod odraslih, kao dopuna pravilnoj ishrani i redovnom vežbanju: terapija se obično započinje kada samo pravilna ishrana, redovno vežbanje i smanjenje telesne težine, ne mogu

    kontrolisati (ili sniziti) Vaš šećer u krvi. Repaglinid PharmaS se takođe može primeniti u kombinaciji sa metforminom-drugim lekom za dijabetes.

    Pokazano je da Repaglinid PharmaS snižava nivo šećera u krvi, što pomaže u sprečavanju komplikacija Vašeg dijabetesa.

  2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK REPAGLINID PHARMAS


    Lek Repaglinid PharmaS ne smete koristiti:


  3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK REPAGLINID PHARMAS


    Ne uzimajte veću dozu leka Repaglinid PharmaS od one koju Vam je propisao Vaš lekar. Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate lek, proverite sa Vašim lekarom.


    Vaš lekar će Vam podesiti doziranje leka.


  4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


    Kao svi lekovi, lek Repaglinid PharmaS može da izazove neželjena dejstva, ali se ona ne ispoljavaju kod svih pacijenata.


    Hipoglikemija


    Najčešći neželjeni efekat je hipoglikemija, koja se može ispoljiti kod najviše 1-og od l0 pacijenata (vidite odeljak: Ukoliko dobijete hipoglikemiju (pod šećera u krvi), u okviru odeljka 2). Hipoglikemijske reakcije su obično blage ili umerene, ali se povremeno mogu razviti u hipoglikemijski gubitak svesti ili komu. Ukoliko se to desi, odmah potražite medicinsku pomoć.

    Alergija


    Alergija na lek je veoma retka (može se ispoljiti kod najviše 1-og od 10.000 pacijenata). Simptomi


    poput oticanja, otežanog disanja, ubrzanog rada srca, osećaja vrtoglavice i preznojavanja mogu biti znaci anafilaktičke reakcije. U tom slučaju, odmah potražite lekara.

    Ostala neželjena dejstva


    Česta (mogu se ispoljiti kod najviše 1-og od 10 pacijenata)


    Ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje svako moguće neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu.


  5. KAKO ČUVATI LEK REPAGLINID PHARMAS


    Lek čuvajte van vidokruga i domašaja dece.


    Rok upotrebe


    3 godine.


    Ne primenjujte lek posle isteka roka upotrebe. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu. Ovo je naznačeno na spoljašnjem pakovanju i na unutrašnjem blister pakovanju.


    Čuvanje

    Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


    Lekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog smeća. Pitajte Vašeg farmaceuta kako bezbedno da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomoći će zaštiti životne okoline.


  6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Repaglinid PharmaS


Aktivna supstanca Repaglinid PharmaS tableta je repaglinid. Jedna tableta sadrži 0,5mg ili1mg ili 2mg repaglinida.


Repaglinid PharmaS tablete 0,5mg sadrže sledeće pomoćne supstance: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; poliakrilin kalijum; titan-dioksid (E 171); poloksamer 407; meglumin; skrob, kukuruzni; povidon; glicerol i magnezijum-stearat.


Repaglinid PharmaS tablete 1mg sadrže sledeće pomoćne supstance: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; poliakrilin kalijum; gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172); poloksamer 407; meglumin; skrob, kukuruzni; povidon; glicerol i magnezijum-stearat.


Repaglinid PharmaS tablete 2mg sadrže sledeće pomoćne supstance: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; poliakrilin kalijum; gvožđe (III)-oksid, crveni (E 172); poloksamer 407; meglumin; skrob, kukuruzni; povidon; glicerol i magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Repaglinid PharmaS i sadržaj pakovanja


Repaglinid PharmaS 0,5mg tablete su bele do skoro bele, okrugle tablete zakošenih ivica, ravne na obe strane.


Repaglinid PharmaS 1mg tablete su žute, okrugle tablete zakošenih ivica, ravne na obe strane.

Repaglinid PharmaS 2mg tablete su ružičaste, okrugle tablete zakošenih ivica, ravne na obe strane. Pakovanje:

90 (6x15) tableta po 0,5mg u OPA/Al/PVC-Al blisteru, u kutiji.


90 (6x15) tableta po 1mg u OPA/Al/PVC-Al blisteru, u kutiji. 90 (6x15) tableta po 2mg u OPA/Al/PVC-Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Repaglinid PharmaS, 0,5mg, tableta: 515-01-7988-11-001 od 11.03.2013. Repaglinid PharmaS, 1mg, tableta: 515-01-7989-11-001 od 11.03.2013. Repaglinid PharmaS, 2mg, tableta: 515-01-7990-11-001 od 11.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines