FISKocr

Benylin Broncho Menthol


UPUTSTVO ZA LEK


Benylin® Broncho Menthol, oralni rastvor, 100 mg/5 mL Pakovanje: ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 150 mL


Proizvođač: Famar Orleans


Adresa: 5, Avenue de Concyr, F-45071 Orleans, Francuska

Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo

Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd, Srbija


Benylin® Broncho Menthol, 100 mg/5 mL, oralni rastvor INN gvaifenezin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Benylin Broncho Menthol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Benylin Broncho Menthol

 3. Kako se upotrebljava lek Benylin Broncho Menthol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Benylin Broncho Menthol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Benylin Broncho Menthol I ČEMU JE NAMENJEN


  Benylin Broncho Menthol sadrži gvaifenezin koji deluje kao ekspektorans (omogućava lakše iskašljavanje). Benylin Broncho Menthol se upotrebljava kao lek za smirivanje kašlja u grudima nastalog usled povećane sekrecije sluzi, a deluje tako što razređuje sluz, koja se onda lakše iskašljava.

  Ovaj lek se primenjuje kod odraslih i dece starije od 12 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Benylin Broncho Menthol


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Benylin Broncho Menthol ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Benylin Broncho Menthol


  Ukoliko mislite da lek Benylin Broncho Menthol suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  U tabeli ispod možete pronaći uputstvo za upotrebu i način doziranja.


  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju, ili ukoliko ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Benylin Broncho Menthol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Benylin Broncho Menthol nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili idite u najbližu bolnicu i ponesite sa sobom ovo uputstvo.


  Simptomi koji mogu da se jave:

  Uznemiren stomak, mučnina ili pospanost.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Benylin Broncho Menthol


  Ako zaboravite da uzmete dozu leka u preporučeno vreme, uzmite je kad dođe vreme za narednu dozu. Nikad ne uzimajte dvostruku dozu leka da nadoknadite preskočenu dozu.

  Ne uzimajte više od 4 doze (40 mL) tokom 24 časa.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi i Benylin Broncho Menthol može imati neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih. Ukoliko se kod Vas jave neko od neželjenih dejstava kao što su alergijske reakcije, uključujući ozbiljne reakcije

  na koži koje se manifestuju pojavom plihova i ljušćenjem kože, kao i svrabom kože, odmah prestanite sa

  uzimanjem ovog leka i potražite pomoć.


  U neželjena dejstva umerenog inteziteta spadaju:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Benylin Broncho Menthol


  Čuvati lek Benylin Broncho Menthol van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 4 nedelje.


  Benylin Broncho Menthol ne treba da se koristi nakon isteka roka upotrebe.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Nemojte upotrebljavati proizvod ako je bočica oštećena. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne bacati u slivnike, ili odlagati sa kućnim smećem. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lek koji Vam više ne treba. Ove mere će pomoći u očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Benylin Broncho Menthol Aktivna supstanca:


5 mL Benylin Broncho Menthol oralnog rastvora sadrži 100 mg gvaifenezina.


Pomoćne supstance su:

Ksantan guma

Natrijum-hlorid Saharin-natrijum Amonijum-glicirizat

Natrijum-benzoat (E211)

Limunska kiselina, bezvodna Natrijum-citrat

Makrogol glicerol hidroksistearat 40 Levomentol

Aroma maline F2126 (sadrži etanol, glukozu, fruktozu i saharozu) Karamel (E150) (sadrži glukozu)

Ponceau 4R (E124) Glicerol

Makrogol 1500 Propilenglikol Etanol 96% Voda, prečišćena


Kako izgleda lek Benylin Broncho Menthol i sadržaj pakovanja


Benylin Broncho Menthol, 100 mg/5 mL, oralni rastvor, je bistar ili blago opalescentan crveni rastvor, karakterističnog mirisa.


Tamna staklena boca (staklo tip III), zapremine 150 mL, sa plastičnim sigurnosnim zatvaračem, bezbednim za decu, sa PET navojcima.


Nosilac dozvole za lek i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo Omladinskih brigada 88b, Beograd, Srbija


Proizvođač: Famar Orleans

5, Avenue de Concyr, F-45071 Orleans, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole za lek:


515-01-7914-11-002 od 20.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z