FISKocr

Pipem


UPUTSTVO ZA LEK


Pipem, kapsule, tvrde, 200 mg

Pakovanje: ukupno 20 kapsula, blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Pipem, kapsule, tvrde, 200 mg

INN: pipemidinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Pipem i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pipem

 3. Kako se upotrebljava lek Pipem

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pipem

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PIPEM I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Pipem je urinarni antiseptik koji se koristi za lečenje infekcija mokraćnih puteva. Kao aktivnu supstancu sadrži pipemidinsku kiselinu, koja pripada grupi hinolonskih antibiotika.

  Lek Pipem se upotrebljava za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PIPEM


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Pipem ne smete koristiti:


  Kada uzimate lek Pipem, posebno vodite računa ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PIPEM


  Lek Pipem uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom kako treba uzimati lek.


  Lek se primenjuje oralno.

  Preporučena dnevna doza za terapiju cistitisa, pijelonefritisa, uretritisa i pijelitisa kod odraslih je 800 mg. Pacijent treba da uzme 400 mg (po 2 kapsule od 200 mg) dva puta dnevno (ujutru i uveče).

  Preporučuje se da pacijent tokom lečenja poveća unos tečnosti.


  Trajanje lečenja

  Da bi lek Pipem bio efikasan, mora da se primenjuje redovno u propisanim dozama i onoliko dugo koliko Vam lekar bude savetovao. Lečenje uobičajeno traje između 5 i 10 dana i ne sme trajati duže od 4 nedelje.

  Lečenje nekomplikovanog zapaljenja mokraćne bešike kod žena traje 3 dana.


  U kliničkim studijama, pipemidinska kiselina je korišćena za prevenciju ponovljenih infekcija mokraćnih puteva i do 6 meseci. Profilaktička doza je 200 mg pipemidinske kiseline dnevno. Kapsule je preporučljivo uzimati nakon obroka. Tokom terapije, pacijenti bi trebalo da piju puno tečnosti čime se povećava količina izlučene mokraće. Kapsule je potrebno uzeti sa tečnošću.


  Posebne grupe bolesnika

  Podešavanje doza nije neophodno kod pacijenata sa oštećenjem jetre i starijih pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega. Lek Pipem se ne sme primenjivati kod dece.

  Doziranje kod pacijenata sa oštećenjem bubrega

  Kod pacijenata sa blagim oštećenjem bubrega nije potrebno podešavanje doza. Iako ne postoje posebna uputstva o doziranju za pacijente sa teškim oštećenjem bubrega, preporučuje se smanjenje doze s obzirom da se lek najvećim delom izlučuje putem bubrega.


  Obavestite svog lekara ukoliko se simptomi bolesti ne poboljšaju za par dana ili ako se pogoršaju. Ukoliko primetite da lek Pipem suviše jako ili slabo deluje na Vaš organizam, obavestite svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka Pipem nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Prevelika doza uzetog leka može dovesti do mučnine, povraćanja, vrtoglavice, glavobolje, konfuzije, drhtanja i konvulzija.


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Pipem


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Pipem


  Nemojte prestati da uzimate lek pre nego što Vam je to propisao Vaš lekar, iako simptomi prestanu. Ako prekinete terapiju prevremeno, neke od bakterija mogu preživeti i infekcija se može ponoviti.

  Ako ste uzeli ukupnu propisanu količinu leka, a još uvek imate simptome, obavezno se posavetujte sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Pipem, kapsule, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ona su većinom blaga i prolazna.


  Odmah prekinite terapiju i potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:

  - konvulzije

  - oštećenja kože koja tamni

  Ova ozbiljna neželjena dejstva su retka, ali zahtevaju medicinsku pomoć.


  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

  Eozinofilija (povećanje broja eozinofila u krvi) može retko da se javi, dok je reverzibilna trombocitopenija (smanjeni broj trombocita) uočena kod starijih i pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Hemolitička anemija može da se javi kod osoba sa nedostatkom glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze.


  Psihijatrijski poremećaji

  Prijavljivani su uzbuđenost, depresija, konfuzija i halucinacije.


  Poremećaji nervnog sistema

  Poremećaji nervnog sistema su retki. Prijavljeni su tremor (nekontrolisani, nevoljni pokreti delova tela), poremećaji spavanja i senzorni poremećaji, a u teškim slučajevima konvulzije (grčevi).


  Poremećaji na nivou oka

  Mogu da se jave poremećaji vida.


  Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

  Retko se može javiti vertigo (vrtoglavica).


  Gastrointestinalni poremećaji

  Najčešća neželjena dejstva pipemidinske kiseline se javljaju u 3 do 13% slučajeva i obično nisu ozbiljna. Mogu se javiti anoreksija (poremećaj apetita), epigastrični bol (u predelu želuca), gorušica, mučnina, povraćanje, gasovi ili abdominalni bol (bol u trbuhu), zatvor.


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Reakcije preosetljivosti se mogu manifestovati kao pruritus (svrab), osip, cvenilo kože i urtikarija (koprivnjača). Moguća je pojava osetljivosti na svetlost (prirodnu i veštačku). Kožne reakcije su reverzibilne. Zabeleženi su i slučajevi teških kožnih reakcija kao što su toksična epidermalna nekroliza (Lyell-ov sindrom) i eksudativni multiformni eritem (Stevens- Johnson-ov sindrom).

  Moguća je ukrštena preosetljivost sa drugim hinolonima.


  Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

  U studijama na malim životinjama je uočeno oboljenje zglobova (artropatija). Akutna artropatija i tendinitis (zapaljenje tetiva) su se retko javljali kod dece tokom terapije drugim hinolonima (npr. nalidiksinskom kiselinom, ciprofloksacinom).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PIPEM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine. Lek ne treba koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25o C u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pipem


Sadržaj aktivne supstance: 1 kapsula sadrži 200 mg pipemidinske kiseline (u obliku pipemidinske kiseline, trihidrata)


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadržaj praha u kapsuli: natrijum-skrobglikolat (tip A), kukuruzni skrob, natrijum-laurilsulfat, talk, magnezijum- stearat.

Sadržaj prazne kapsule: želatin, indigo karmin FD&C Blue 2 E 132 C.I. 73015; titan-dioksid E 171 C.I. 77891;

gvožđe(III)-oksid, žuti E 172 C.I. 77492


Kako izgleda lek Pipem i sadržaj pakovanja


Izgled: Duguljaste, dvobojne, žuto-zelene tvrde želatinske kapsule, veličine N0 1, punjene svetložutim praškom. Pakovanje: Dva blistera od po 10 kapsula, izrađenih od PVC/ALU folije (ukupno 20 kapsula) sa uputstvom u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-05356-13-001 od 08.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z