FISKocr

Visus plus


UPUTSTVO ZA LEK


Visus® plus; kapi za oči, rastvor; 5mg/mL + 50mikrograma/mL

Pakovanje: bočica 1 x 2,5 mL


Proizvođač: STADA ARZNEIMITTEL AG

Adresa: Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Nemačka Podnosilac zahteva: HEMOFARM AD

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Visus® plus; 5mg/mL + 50mikrograma/mL; kapi za oči, rastvor INN: timolol, latanoprost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Visus plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Visus plus

 3. Kako se upotrebljava lek Visus plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Visus plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VISUS PLUS I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Visus plus predstavlja kombinaciju dve aktivne supstance: timolol-maleata (beta-blokatora) i latanoprosta (derivata prostaglandina). Timolol dovodi do snižavanja očnog pritiska tako što smanjuje produkciju očne vodice. Latanoprost olakšava prirodno oticanje očne vodice iz oka.


  Lek Visus plus se koristi za snižavanje povišenog očnog pritiska kod stanja kao što su glaukom otvorenog ugla i očna hipertenzija.


  Vaš lekar će Vam propisati lek Visus plus ukoliko se druga terapija nije pokazala adekvatnom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VISUS PLUS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Visus plus ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VISUS PLUS


  Lek Visus plus, kapi za oči uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko Vaš lekar ne odredi drugačije, uobičajena doza je:


  Odrasli, uključujući starije pacijente: ukapati po jednu kap dnevno u obolelo oko.


  Ukoliko osim leka Visus plus koristite druge kapi za oči, koristite ih odvojeno sa pauzom od najmanje 5 minuta.


  Način primene:  Primena kod dece i adolescenata

  Ne preporučuje se primena leka Visus plus kod dece i adolescenata.


  Ako ste uzeli više leka Visus plus nego što je trebalo


  Ukoliko aplikujete previše kapi, može doći do iritacije i crvenila oka.


  Ukoliko misite da ste uzeli veću dozu leka Visus plus od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi uzeo Vaš lek, ili ste greškom Vi ili neko drugi popili lek Visus plus, kapi za oči, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!

  Ponesite sa sobom kutiju leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Visus plus


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

  Ne treba premašiti dnevnu dozu od jedne kapi u obolelo oko.

  Ne duplirajte dozu leka da biste nadomestili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Visus plus


  Ne prekidajte lečenje lekom Visus plus bez saveta Vašeg lekara.


  Ukoliko niste uzmali lek po propisanom režimu ili ste često zaboravljali da uzmete lek, uspešnost Vaše terapije može biti dovedena u pitanje. Povećan očni pritisak može oštetiti očni živac i dovesti do pogoršanja vida. Može se javiti slepilo. Normalno, povećan očni pritisak se jedva može osetiti. Poremećaji se mogu dijagnostifikovati pregledom oka od strane specijaliste. U slučaju povišenog očnog pritiska, neophodno je izvršiti testove oka istovremeno sa merenjem unutrašnjeg očnog pritiska. Neophodno je merenje očnog pritiska bar na svaka 3 meseca. Bar jednom godišnje je neohodno izvršiti merenje širine vidnog polja i ispitivanje očnog živca.


  Ukoliko imate nekih nejasnoća oko primene leka Visus plus, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i u slučaju primene drugih lekova, propisana doza leka Visus plus, kapi za oči kod određenog broja pacijenata može dovesti do neželjenih reakcija.


  Dole su navedena poznata neželjena dejstva kod primene kapi za oči koje sadrže aktivne supstance timolol i latanoprost. Najznačajnije neželjeno dejstvo je mogućnost postepene, trajne promene boje očiju. Takođe postoji mogućnost da kapi za oči koje sadrže timolol i latanoprost mogu izazvati ozbiljne poremećaje u radu srca. Ukoliko primetite promene u radu srca ili srčane funkcije, odmah se obratite Vašem lekaru i obavestite ga da uzimate lek Visus plus.


  Tokom primene kombinacije timolol/latanoprost, zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 lečenih pacijenata):

  postepena promena boje očiju sa povećanjem braon pigmenta u obojenom delu oka pod nazivom dužica.


  Ukoliko imate mešovitu prebojenost očiju (plavo-braon, sivo-braon, žuto-braon ili zeleno-braon), veća je verovatnoća da primetite promenu boje očiju za razliku od osoba sa istom prebojenošću (plave, sive, zelene ili braon). Bilo koja promena boje Vaših očiju se može godinama razvijati.


  Promena boje može biti trajna i uočljivija ukoliko primenjujete lek Visus plus samo u jednom oku. Izgleda da promenu boje očiju ne prate drugi poremećaji. Nakon prestanka terapije lekom Visus plus ne dolazi do dalje promene boje očiju.


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 - 10 na 100 lečenih pacijenata): iritacija oka (osećaj pečenja, peska u očima, svraba, bockanja ili stranog tela u oku), bol u oku.


  Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1 - 10 na 1000 lečenih pacijenata): glavobolja, crvenilo oka, infekcija oka (konjunktivitis), zamućen vid, suzenje očiju, zapaljenje očnih kapaka, iritacija ili nelagodnost na površini oka, kožna ospa ili svrab (pruritus).


  Druga neželjena dejstva


  Iako nisu zabeležena prilikom primene leka Visus plus, sledeća dodatna neželjena dejstva zabeležena su prilikom primene aktivnih supstanci leka Visus plus (timolol i latanoprost) i stoga se mogu javiti kada koristite lek Visus plus:


  Sledeća neželjena dejstva zabeležena su prilikom primene leka latanoprost:

  Infekcije i infestacije:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VISUS PLUS


  Rok upotrebe:


  18 meseci.


  Preparat je stabilan nakon prvog otvaranja 28 dana na temperaturi do 25o C.


  Čuvanje:


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru (2o C do 8o C).


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Visus plus Aktivne supstance su:

1 mL rastvora sadrži:

timolol 5 mg (što odgovara 6,8 mg timolol-maleata). latanoprost 50 mikrograma i


Pomoćne supstance su:Kako izgleda lek Visus plus i sadržaj pakovanja

Praktično bistar rastvor, bez prisustva mehaničkih onečišćenja. Bezbojan rastvor. Proizvod je pakovan u LDPE bočicu sa HDPE zatvaračem.

Bočica sa 2,5 mL rastvora.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:


STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6043-12-001 od 14.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z