Moozeeck

Flugalin


UPUTSTVO ZA LEK


Flugalin®, obložena tableta, 50 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Flugalin®, obložena tableta, 100 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Famar L’Aigle

Z.I. No. 1 route de Crulai


Adresa:


61303 L’Aigle Cedex, Francuska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.


Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd


Flugalin®, 50 mg, 100 mg, obložena tableta Flurbiprofen

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flugalin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flugalin

 3. Kako se upotrebljava lek Flugalin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flugalin

Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Flugalin® I ČEMU JE NAMENJEN

  Flugalin je lek iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL). Ovi lekovi mogu se koristiti za ublažavanje bola i zapaljenja (crvenilo, toplota i oticanje) u sledećim stanjima:


  Flugalin se može koristiti za lečenje drugih bolnih stanja kao što su zubobolja, bol posle operacije, bolna menstruacija (krvarenje kod žena) i migrena.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Flugalin


  Lek Flugalin ne smete koristiti:


  Ukoliko ste osetljivi (alergični) na bilo koji sastojak leka Flugalin. Listu pomoćnih materija možete videti u odeljku 6.

  Flugalin ne smete koristiti:

  Uzimanje leka Flugalin sa hranom ili pićima


  Lek Flugalin popijte sa čašom vode u toku ili posle jela.


  Primena leka Flugalin u periodu trudnoće i dojenja


  Upotrebu leka Flugalin u toku trudnoće i dojenje treba izbeći. U trećem trimestru trudnoće lek Flugalin ne sme da se koristiti.

  Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite posavetujte se sa Vašim lekarom pre upotrebe leka Flugalin.


  Uticaj leka Flugalin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Flugalin može izazvati vrtoglavicu ili pospanost. Ukoliko lek kod Vas izaziva vrtoglavicu ili pospanost nemojte voziti, upravljati mašinama ili raditi stvari za koje je potrebna povećana budnost.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Flugalin


  Lek Flugalin sadrži laktozu, anhidrovanu, saharozu i glukozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjima netolerancije galaktoze, deficita Lapp laktoze ili loše glukozno-galaktozne apsorpcije ne treba da koriste ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Flugalin


  Odrasli:

  Uobičajena dnevna doza je 150 do 200 mg, podeljeno u nekoliko doza tokom dana. Ako upotrebljavate Flugalin od 50 mg, pićete lek tri do četiri puta u toku dana. Ako koristite Flugalin od 100 mg, pićete lek jednom do dva puta u toku dana. Ponekad se može desiti da Vam lekar propiše obe jačine leka. Lekar može povećavati dozu


  leka najviše do 300 mg na dan.


  Dismenoreja (bol u toku mesečnog kr varenja kod žena):

  Na početku nastanka bola 100 mg (dve tablete leka Flugalin od 50 mg ili jedna tableta leka Flugalin od 100 mg), a potom 50 mg ili 100 mg na svakih 4 do 6 sati. Maksimalna doza je 300 mg u toku dana.

  Starije osobe:

  Neke starije osobe podložnije su pojavi neželjenih dejstava. Vaš lekar će uzeti u obzir Vaše godine kada bude propisivao dozu leka i pratiće Vas zbog moguće pojave neželjenih dejstava.


  Deca:

  Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina


  Ako ste uzeli više leka Flugalin nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Flugalin nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili idite u odeljenje hitne pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite pakovanje leka sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Flugalin

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Flugalin, zaboravljenu dozu uzmite čim se setite, osim ako je blizu vreme za sledeću dozu. Nemojte uzimati duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu. Pokušajte lečenje da nastavite u istom ritmu kao i ranije.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Flugalin


  Kada Vaše tegobe prođu, možete prestati sa uzimanjem leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i lek Flugalin može izazvati neželjena dejstva, koja su obično blaga i ne moraju se desiti kod svake osobe. Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako Vam se pojavi neko od navedenih stanja u bilo kom trenutku lečenja, odmah prestanite da koristite lek

  Flugalin i potražite hitnu medicinsku pomoć:

 5. KAKO ČUVATI LEK Flugalin


  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju i blisteru.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 250C.

  Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flugalin


Aktivna supstanca leka Flugalin je flurbiprofen.

Flugalin, 50 mg x 30 obloženih tableta - jedna film tableta sadrži 50 mg flurbiprofena Flugalin, 100 mg x 30 obloženih tableta - jedna film tableta sadrži 100 mg flurbiprofena


Tabletno jezgro:

skrob, kukuruzni, sušen; laktoza, anhidrovana;


povidon; magnezijum-stearat; stearinska kiselina;


Omotač tablete: saharoza; glukoza;

silicijum dioksid, koloidni anhidrovani;

talk;

titan-dioksid sandarak karnauba vosak


Kako izgledna lek Flugalin i sadržaj pakovanja


Flugalin 50 mg x 30 obloženih tableta: Okrugle konveksne obložene tablete, bele boje. Pakovanje od 3 blistera sa po 10 obloženih tableta u PVC/Al blisteru.


Flugalin 100 mg x 30 obloženih tableta: Okrugle konveksne obložene tablete, bele boje. Pakovanje od 3 blistera sa po 10 obloženih tableta u PVC/Al blisteru.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd


Proizvođač:

Famar L’Aigle

Z.I. No. 1 route de Crulai

61303 L’Aigle Cedex, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole Flugalin®, obložena tableta, 30 x (50 mg):


515-01-7936-12-001


od 16.09.2013.

Broj i datum dozvole Flugalin®, obložena tableta, 30 x (100 mg):

515-01-7937-12-001

od 16.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z