daiichi Apoteke Apoteke

Ranisan

film tableta; 150mg; ukupno 10 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 1 x (10 x 1) kom
CENA: 186,12 din.

šumeća tableta; 150mg; ukupno 10 kom, kontejner za tablete, 1 x 10 kom
CENA: 207,64 din.

film tableta; 150mg; ukupno 20 kom, blister deljiv na pojedinačne doze, 2 x (10 x 1) kom
CENA: 370,39 din.

šumeća tableta; 150mg; ukupno 30 kom, kontejner za tablete, 1 x 30 kom
CENA: 618,95 din.


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ranisan®, film tableta, 150 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ranisan®, 150 mg, film tableta INN ranitidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ranisan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ranisan

 3. Kako se upotrebljava lek Ranisan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ranisan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RANISAN I ČEMU JE NAMENJEN

  Ranisan, film tableta sadrži ranitidin, lek iz grupe antagonista (blokatora) H2 receptora. Lekovi iz ove grupe smanjuju lučenje želudačne kiseline.


  Kod odraslih (uključujući i starije) lek Ranisan se uzima:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RANISAN


  Lek Ranisan ne smete koristiti:


  Ukoliko vam je rečeno da ste alergični (preosetljivi) na Ranisan, odnosno ranitidin ili bilo koji drugi sastojak leka.


  Kada uzimate lek Ranisan, posebno vodite računa:

  Konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RANISAN

  Koristite lek tačno onako kao što vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni pitajte lekara ili farmaceuta. Progutajte celu tabletu sa čašom vode.


  Odrasli (uključujući starije) i adolescenti (12 godina i više):


  Uobičajena doza za odrasle (uključujući i starije) i adolescente (12 i više godina) je:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Međutim, kao i drugi lekovi i lek Ranisan kod nekih ljudi može izazvati neželjena dejstva.


  Ukoliko se ubrzo posle primene ovog leka javi bilo koji od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata, prekinite da uzimate tablete i odmah se obratite svom lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK RANISAN


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Zapamtite: Ovaj lek je propisan za Vas ili Vaše dete. Nikada nemojte lek davati drugome! On drugome može da šteti!

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ranisan

Aktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži ranitidin 150 mg (u obliku ranitidin - hidrohlorida). Pomoćne supstance:

Sastav tabletnog jezgra: celuloza, mikrokristalna (PH-101); kopovidon VA-64; silicijum-dioksid, koloidni;, magnezijum-stearat.


Sastav filma: hipromeloza; makrogol 6000; titan-dioksid, (C.I. 77891 E 171); eudragit E 100.


Kako izgleda lek Ranisan i sadržaj pakovanja


Okrugle film tablete, bele do svetlosmeđe boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. Unutrašnje pakovanje: Alu/Alu blister.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija 2 x 10 tableta u blisteru i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

Ranisan®, 150 mg, film tableta: 515-01-5641-10-001, 16.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines