Moozeeck

Linola Fett N


UPUTSTVO ZA LEK


Linola® Fett N; dodatak za kupku; 480 mg/g + 440 mg/g + 10 mg/g + 60mg/g

Pakovanje: boca, 1 x 200 mL


Proizvođač: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel


Adresa: 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr. 56


Podnosilac zahteva: MSF pharm d.o.o.

Adresa: 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Linola® Fett N; 480 mg/g + 440 mg/g + 10 mg/g + 60mg/g; dodatak za kupku


INN parafin, tečni i masni proizvodi


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Linola Fett N, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Linola Fett N i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Linola Fett N

 3. Kako se upotrebljava lek Linola Fett N

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Linola Fett N

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LINOLA FETT N I ČEMU JE NAMENJEN


  Linola Fett N dodatak za kupku se primenjuje kao dodatni tretman kožnih poremećaja koje karakteriše suva koža uključujući i onu koja se peruta, npr. kod psorijaze i atopijskog ekcema.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LINOLA FETT N


  Lek Linola Fett N ne smete koristiti:


  Lek Linola Fett N dodatak za kupku se ne sme koristiti u slučaju poznate preosetljivosti (alergije) na neku od komponenti leka.


  Pacijenti sa povišenom temperaturom, tuberkulozom, ozbiljnim kardiovaskularnim poremećajima i hipertenzijom ne treba da se kupaju u kadama. Samim tim ne treba da koriste lek Linola Fett N kao dodatak za kupku, već kao sredstvo za tuširanje.


  Kada uzimate lek LINOLA FETT N, posebno vodite računa:


  Treba izbegavati kontakt leka Linola Fett N sa očima.

  Savetuje se oprez u kadama ili tuš kabinama jer mogu biti klizave usled masnog filma koji se stvara na koži i taloži u kadi.

  Budući da Linola Fett N dodatak kupki sadrži tečni parafin, istovremena upotreba sa lateks proizvodima (kao što su kondomi i dijafragme) može da umanji funkcionalnost ovih proizvoda, što ih čini manje pouzdanim.


  Primena drugih lekova


  Dodatna upotreba sapuna i drugih sredstava za pranje umanjuje efekat leka Linola Fett N.


  Uzimanje leka LINOLA FETT N sa hranom ili pićima


  Nema nikakvih ograničenja.


  Primena leka LINOLA FETT N u periodu trudnoće i dojenja


  Ne postoje posebna ograničenja.


  Uticaj leka LINOLA FETT N na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LINOLA FETT N


  Kompletno kupanje: 30-40 mL Delimično kupanje (ruke i lice): 2 mL Tuširanje: 20 mL


  U zavisnosti od vrste i težine kožnog oboljenja terapija može da traje ukupno 4 nedelje. Kupka se primenjuje sa razmakom od 2-3 dana.

  Kupanje ne treba da traje duže od 20 minuta, a za bebe i malu decu najčešće je dovoljno samo nekoliko minuta (do 5 minuta). Kod dece kupku primenjivati nakon konsultacije sa pedijatrom.


  Uljana kupka se može naneti i nerazblažena na vlažno telo, a zatim je treba isprati pod tušem.


  Temperatura vode (i kod kupke i kod tuširanja) ne treba da bude veća od 36°C, jer na višim temperaturama slabi efekat vlaženja kože. Ako postoji i svrab, temperatura vode ne treba da prelazi 32°C, odnosno treba da bude onoliko niska koliko pacijent može da izdrži.


  Posle kupanja kožu osušiti blagim dodirima peškira. Jače isušivanje i trljanje kože umanjuje efekat tretmana.

  Ako ste uzeli više leka LINOLA FETT N nego što je trebalo


  Nema posledica predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LINOLA FETT N


  Nemojte nanositi duplu količinu kupke kako biste nadoknadili propuštenu dozu. Nastavite sa lečenjem prema propisanom režimu doziranja.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek LINOLA FETT N


  U slučaju prestanka lečenja posavetujte se sa Vašim lekarom, a u slučaju velike pauze tokom lečenja efekat će biti smanjen.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Često: crvenilo, pečenje i svrab.

  Povremeno: reakcije na koži u formi kontaktnog ekcema (zapaljenski proces na koži), kontaknog dermatitisa, koprivnjače ili vezikula.

  Retko: alergijske reakcije na koži i folikulitis.


 5. KAKO ČUVATI LEK LINOLA FETT N


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 meseci, na temperaturi do 25°C.


  Čuvanje


  Držati lek Linola Fett N dodatak za kupku van domašaja dece!


  Uslovi čuvanja neotvorenog leka i nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne držati u frižideru ili u zamrzivaču.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Linola Fett N


1g dodatka za kupku sadrži: Parafin, tečni 480 mg;

(Heksadecil, Oktadecil)-2-etilheksanoat-izopropilmiristat (6:3:1) 440 mg;

Alfa-(dodecil, tetradecil)-omega-hidroksipoli(oksietilen)-4,5-poli(oksipropilen)-5 10 mg; Dodecil-omega-hidroksipoli(oksietilen)-2 60 mg.


Pomoćna supstanca: Miris Savanne PF 6120


Kako izgleda lek LINOLA FETT N i sadržaj pakovanja


1 boca od 200mL od polietilena visoke gustine, sa umetnutom kapaljkom od polietilena niske gustine, zatvorena zatvaračem na zavrtanj od polietilena visoke gustine, graduisana merica.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: MSF pharm d.o.o., 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4

Proizvođač: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr. 56


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-8421-11-001 od 20.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z