Apoteke Apoteke
pfizer
Apoteke

TANTUM VERDE


UPUTSTVO ZA LEK


Tantum® Verde, sprej za usnu sluznicu, 1.5 mg/ml

Pakovanje: bočica sa raspršivačem, 1 x 30 ml

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco- A.C.R.A.F. S.p.A.


Adresa: Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona , Italija


Nosilac dozvole: Bonifar d.o.o.


Adresa: Bulevar Zorana Ðinđića 87/1, 11070 Novi Beograd


Tantum® Verde, sprej za usnu sluznicu, 1.5 mg/ml INN: benzidamin


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek TANTUM® VERDE, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek TANTUM® VERDE i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TANTUM® VERDE

 3. Kako se upotrebljava lek TANTUM® VERDE

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TANTUM® VERDE

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TANTUM® VERDE I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca, benzidamin, ublažava bol i ima izraženo protivzapaljensko i analgetsko dejstvo. Lako prodire u zapaljeno tkivo te ublažava simptome zapaljenja i otežanog gutanja. Brzo dolazi do popuštanja bola.

  Lek je namenjen za orofaringealnu upotrebu.


  Tantum® Verde, sprej za usnu sluznicu je rastvor u bočici sa raspršivačem namenjen za simptomatsko lečenje bola i iritacije kod zapaljenja u predelu usta i grla, na primer kod infekcija bukalne sluznice i grla naročito tokom prehlade i nakon stomatoloških intervencija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TANTUM® VERDE


  Lek TANTUM® VERDE ne smete koristiti:


  Lek Tantum® Verde ne smete koristiti ako ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu ili na bilo koji drugi sastojak leka.


  Kada uzimate lek TANTUM® VERDE, posebno vodite računa:


  Dugotrajna upotreba benzidamina može dovesti do pojave senzibilizacije. U tom slučaju prekinuti terapiju i konsultovati lekara zbog odgovarajuće terapije.

  Tantum® Verde, sprej za usnu sluznicu je namenjen pacijentima koji imaju poteškoće pri grgljanju.

  Kod malog broja pacijenata se mogu javiti bukalno-faringealne ulceracije (teže oštećenje sluzokože usne duplje i ždrela) kao posledica ozbiljnog oboljenja. Pacijenti kod kojih u toku 3 dana ne dođe do poboljšanja simptoma bolesti, moraju potražiti savet lekara ili stomatologa.

  Upotreba benzidamina se ne preporučuje kod poznate preosetljivosti na salicilate i druge nesteroidne antiinflamatorne lekove.

  Tantum® Verde sprej za usnu sluznicu pažljivo primenjivati ako bolujete od bronhijalne astme zbog moguće pojave bronhospazma.


  Ukoliko se pojave bilo kakva neželjena dejstva leka, odmah obavestite svog lekara.


  Primena drugih lekova


  Nisu ispitivane interakcije leka Tantum® Verde sa drugim lekovima, kod ljudi.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek,

  uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, ako imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Uzimanje leka TANTUM® VERDE sa hranom ili pićima


  Nisu poznate bilo kakve interakcije sa hranom ili pićima.


  Primena leka TANTUM® VERDE u periodu trudnoće i dojenja


  Pre primene leka konsultujte svog lekara.

  Ispitivanja primene leka u periodu trudnoće i dojenja na ljudima nisu sprovođena. Tantum® Verde ne treba koristiti za vreme trudnoće i dojenja.

  Ukoliko je primena neophodna, konsutovati lekara koji će proceniti odnos rizika i koristi. Konsultujte se sa lekarom i ako posumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću.


  Uticaj leka TANTUM® VERDE na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Pri pravilnoj upotrebi i pridržavanju uputstava za upotrebu nema dokaza o uticaju leka na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka TANTUM® VERDE


  Tantum® Verde, sprej za usnu sluznicu sadrži parahidroksibenzoate koji mogu izazvati alergijsku reakciju trenutno ili usporeno.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TANTUM® VERDE


  Ukoliko mislite da lek Tantum® Verde, sprej za usnu sluznicu, suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  2 - 6 puta dnevno (svakih 1 ½ - 3 sata) raspršite sprej na obolelo mesto. Jednim raspršivanjem oslobodi se 0.17 ml rastvora.:


  Odrasli:

  Po 4-8 raspršivanja na obolelo mesto, 2 do 6 puta dnevno.


  Deca od 6 do 12 godina:

  Po 4 raspršivanja na obolelo mesto, 2 do 6 puta dnevno.


  Deca od 3 do 6 godina:

  Po 1 raspršivanje na svakih 4 kg telesne težine, 2 do 6 puta na dan. Pri tome voditi računa da maksimalna doza ne pređe po 4 raspršivanja, 2-6 puta na dan.


  Ne sme se prekoračiti preporučena doza leka.

  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana, obavezno se konsultujte sa Vašim lekarom!


  Uputstvo za korišćenje spreja:


  1. Uspraviti kanilu na sprej boci.

  2. Staviti kanilu u usta i usmeriti je prema zapaljenom mestu (usta ili grlo) Čvrsto pritisnuti klip na dole. Napomena:

  Pri prvoj upotrebi spreja, nekoliko puta pritisnite klip na dole (3-4 puta) sve dok se ne pojavi odgovarajući mlaz.

  Sprej je sada spreman za upotrebu.


  Ako ste uzeli više leka TANTUM® VERDE nego što je trebalo


  Slučajno progutana manja količina leka nije opasna. Ukoliko je greškom progutana veća količina leka Tantum® Verde, sprej za usnu sluznicu, odmah potražite savet lekara. Velike količine progutanog leka mogu izazvati neželjene reakcije kao što su: uznemirenost, konvulzije, znojenje, ataksija (gubitak koordinacije pokreta), tremor (drhtavica) i povraćanje.

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tantum® Verde, sprej za usnu sluznicu, nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek TANTUM® VERDE


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Prvom prilikom uzmite sledeću dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek TANTUM® VERDE


  Upotrebu Tantum® Verde spreja za usnu sluznicu možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji po Vaš organizam.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Tantum® Verde može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih.


  Učestalost pojavljivanja: veoma česta (≥1/10); česta (≥ 1/100, < 1/10); povremena (≥ 1/1000, < 1/100);

  retka (≥ 1/10000, <1/1000); veoma retka (< 1/10000), uključujući i izolovane slučajeve čija se učestalost ne može utvrditi iz dostupnih podataka.


  Gastro-intestinalni poremećaji:

  Retka (1/1.000 – 1/10.000): osećaj pečenja u ustima, suva usta


  Imunološki poremećaji:

  Retka (1/1.000 – 1/10.000): reakcije preosetljivosti Nepoznata: anafilaktička reakcija


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji: Veoma retka (< 1/10.000): laringospazam (otok grkljana)


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva :

  Povremena (1/100 – 1/1.000): osetljivost na svetlost (fotosenzibilnost) Veoma retka (< 1/10.000): angioedem (postepeno oticanje lica i jezika)


  Ako primetite neko navedeno ili neko drugo neželjeno dejstvo, obratite se svom lekaru.


 5. KAKO ČUVATI LEK TANTUM® VERDE


  Rok upotrebe


  Četiri (4) godine. Lek ne upotrebljavati posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Lek se može upotrebljavati do poslednjeg dana navedenog meseca. Navedeni rok upotrebe se odnosi na proizvod pravilno uskladišten i u neoštećenom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Čuvanje


  Držati lek TANTUM® Verde, sprej za usnu sluznicu van domašaja i vidokruga dece!

  Nema posebnih uslova čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek TANTUM® VERDE Aktivna supstanca: Benzidamin-hidrohlorid Pomoćne supstance:

Glicerol;

Sorbitol (kristališući);


Saharin-natrijum; Acesulfam-kalijum;

Metil- parahidroksibenzoat;

Propil-parahidroksibenzoat; Aroma nane;

Polisorbat 20;

Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek TANTUM® VERDE i sadržaj pakovanja


100 ml rastvora sadrži: 0.15 g benzidamin-hidrohlorida, što je ekvivalentno 0.134 g benzidamina. Izgled: bistar, bezbojan rastvor sa ukusom peperminta.

0.15% rastvor u polietilenskoj boci sa raspršivačem, zapremine 30 ml, zapakovano u kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Bonifar d.o.o.


Proizvođač:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco- A.C.R.A.F. S.p.A., Ancona, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-1739-11-001 od 30.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines