FISKocr

Bilobil


UPUTSTVO ZA LEK


Bilobil® kapsula, tvrda 40 mg

Pakovanje: ukupno, 20 kom, blister, 2 x 10 kom

ukupno, 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, 11000 Beograd, Srbija


Bilobil® 40 mg kapsula, tvrda

ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bilobil, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bilobil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bilobil

 3. Kako se upotrebljava lek Bilobil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bilobil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BILOBIL I ČEMU JE NAMENJEN


  Kapsule Bilobil® sadrže kvantifikovani suvi kvantifikovani ekstrakt lista ginko bilobe.

  Kapsule Bilobil spadaju u grupu lekova biljnog porekla koji se koriste za ublažavanje simptoma demencije. Demencija je hronično progresivno oboljenje mozga, čiji je najočigledniji znak gubitak pamćenja.

  Kapsule Bilobil mogu da poboljšaju protok krvi i metabolizam u mozgu i na taj način spreče opadanje intelektualnih sposobnosti kod blage do umerene demencije svih vrsta. One kod poremećaja cirkulacije krvi u ekstremitetima ublažavaju osećaj hladnoće, mravinjanja i utrnulosti i bolove pri hodanju.


  Kapsule Bilobil su lek biljnog porekla koji se preporučuje za ublažavanje simptoma:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BILOBIL


  Lek Bilobil ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BILOBIL


  Lek Bilobil uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Blagadoumerena demencija:

  Uobičajena doza je 1ili 2 kapsule tri puta dnevno.


  Početni poremećaji protoka krvi u ekstremitetima:

  Uobičajena doza je tri puta dnevno po 1 kapsula.


  Progutajte kapsulu bez žvakanja uz dovoljno tečnosti (preporučljivo uz čašu vode), posle obroka.


  Prvi znaci poboljšanja se mogu se primetiti nakon mesec dana. Za dugotrajno dejstvo preporučuje se, naročito kod starijih osoba, da se kapsule uzimaju najmanje tri meseca. Nakon tri meseca pitajte lekara da li treba da nastavite da uzimate ovaj lek.


  Ako ste uzeli više leka Bilobil nego što je trebalo


  Ako ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Do sada nema opisanih slučajeva trovanja kvantifikovanim ekstraktom ginka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bilobil®


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Uzmite propuštenu dozu što je pre moguće, osim ako već nije vreme za sledeću dozu. U tom slučaju nemojte uzimati propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bilobil


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  Kao svi lekovi, i lek Bilobil može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Veoma retko: blaži poremećaji u organima za varenje, glavobolja, reakcije preosetljivosti na koži (svrab, crvenilo, oticanje), krvarenja (hemoragija mozga, hemoragija oka, gastrointestinalna hemoragija), naročito uz istovremenu upotrebu lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi (vidi i „Na šta morate obratiti pažnju ako uzimate druge lekove“ u odeljku 2).

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BILOBIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru pakovanja. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BilobilKako izgleda lek Bilobil® i sadržaj pakovanja


Ružičaste kapsule.Kapsule sadrže prašak svetle do crno-smeđe boje sa providnim crnim mogućim grumenčićima.

Na raspolaganju su kutije sa 20 i 60 kapsula. U kutiji su 2 blistera ili 6 blistera (PVC/PVDC folija, aluminijumska folija) sa po 10 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, 11000 Beograd, Srbija KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Bilobil, kapsula, tvrda 20 x (40mg): 515-01-4463-11-001 od 04.01.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Bilobil, kapsula, tvrda 60 x (40mg):

515-01-4464-11-001 od 04.01.2012.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org