FISKocr

Bifodron


UPUTSTVO ZA LEK


Bifodron®, film tableta, 35 mg Pakovanje: blister, 1x 4 film tablete Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: "ZDRAVLJE" A.D., Leskovac


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: "ZDRAVLJE" A.D., Leskovac

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Bifodron®, 35 mg, film tableta

INN

risedronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bifodron i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bifodron

 3. Kako se upotrebljava lek Bifodron

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bifodron

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BIFODRON I ČEMU JE NAMENJEN

  Bifodron pripada grupi nehormonskih lekova koji se zovu bisfosfonati i koriste se u terapiji bolesti kostiju.

  Deluje direktno na Vaše kosti čineći ih čvršćima tako da se smanjuje verovatnoća lomova.

  Kost je živo tkivo. Stara kost se neprekidno uklanja iz koštanog sistema i zamenjuje se novom koštanom masom. Postmenopauzalna osteoporoza je stanje koje se javlja kod žena nakon menopauze, kada kosti postaju slabije i

  krhije tako da postoji veća verovatnoća preloma kosti nakon pada ili naprezanja.


  Osteoporoza se takođe može pojaviti u muškaraca.Postoji više uzroka, među kojima su i starenje i/ili nizak nivo muškog polnog hormona, testosterona.

  Kosti koje se najčešće lome su kičma, kuk i ručni zglob, iako se to može dogoditi sa bilo kojom kosti u Vašem

  telu. Frakture povezane sa osteoporozom mogu, takođe, uzrokovati bolove u leđima, gubitak visine i iskrivljenje leđa. Mnogi pacijenti sa osteoporozom nemaju simptome, pa možda čak i ne znate da je imate.


  Za šta se Bifodron koristi?


  Lečenje osteoporoze

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BIFODRON


  Lek Bifodron ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BIFODRON

  Doziranje

  Uvek uzimajte Bifodron tablete onako kao što Vam je lekar preporučio. U slučaju nejasnoća, posavetujte se sa svojim lekarom.


  Uobičajena doza:

  Uzmite jednu Bifodron tabletu (35 mg mg risedronat natrijuma) jednom nedeljno. Izaberite dan u nedelji koji Vam najviše odgovara. Svake nedelje, uzmite jednu Bifodron tabletu na taj izabran dan.


  Kada uzeti Bifodron?

  Bifodron tabletu uzmite najmanje 30 minuta pre prvog obroka, pića (osim obične vode) i drugih lekova.


  Kako uzeti Bifodron?

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, Bifodron može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih bolesnika.


  Prekinite da uzimate Bifodron tablete i odmah obavestite svog lekara ukoliko iskusite bilo šta od dole navedenog:


 5. KAKO ČUVATI LEK BIFODRON

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 3 (tri) godine.

  Lek ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe!

  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bifodron

Sadržaj aktivnih supstanci: jedna film tableta sadrži 35mg risedronat-natrijuma.

Pomoćne supstance: Jezgro tablete:

magnezijum-stearat; krospovidon; laktoza, monohidrat;

mikrokristalna celuloza.

Film kojim je obložena tableta: OpadryOrange,20C23875:

HPMC 2910/Hipromeloza 6cP (E 464); Titan-dioksid (E 171);

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; hidroksipropilceluloza (E 463);

Makrogol/PEG 400;

Makrogol/PEG 8000; gvožđe-oksid, žuti (E 172);

gvožđe-oksid, crveni (E 172)


Kako izgleda lek Bifodron i sadržaj pakovanja

Narandžaste, okrugle, bikonveksne film tablete, prečnika 9 mm, bez oznake i podeone crte.


Pakovanje:


Unutrašnje pakovanje: Alu/PVC blister; jedan blister sa 4 film tablete. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Leskovac, Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0018-11-002 od. 03.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z