Moozeeck

KLAVOBEL BID


UPUTSTVO ZA LEK


KLAVOBEL® BID; film tablete; 875mg+125mg

Pakovanje: blister, 2 x 7 film tableta


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika D.D.


Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik KLAVOBEL® BID, 875mg+125mg, film tablete

INN

amoksicilin, klavulanska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek KLAVOBEL BID i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek KLAVOBEL BID

 3. Kako se upotrebljava lek KLAVOBEL BID

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek KLAVOBEL BID

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KLAVOBEL BID I ČEMU JE NAMENJEN


  KLAVOBEL BID je antibiotik i deluje tako što ubija bakterije koje su uzročnici infekcija. Lek KLAVOBEL BID sadrži dva različita leka koji se nazivaju amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada grupi lekova koji se nazivaju "penicilini" čije dejstvo u pojedinim okolnostima može biti prekinuto (mogu postati neaktivni). Druga aktivna supstanca leka (klavulanska kiselina) sprečava navedenu pojavu.


  Lek KLAVOBEL BID se primenjuje kod odraslih osoba i dece za lečenja dalje navedenih infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KLAVOBEL BID


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  KLAVOBEL BID ne smete da upotrebljavate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KLAVOBEL BID


  Vaš lekar će Vas posavetovati kako i koliko dugo da uzimate lek KLAVOBEL BID. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Lek se primenjuje oralnim putem.

  Lek je namenjen za odrasle i decu telesne mase veće od 40 kg.


  Progutajte celu tabletu, sa čašom vode. Nemojte je žvakati, a po potrebi tableta se može prepoloviti. Najbolji rezultati se postižu ako tabletu uzmete na početku ili neposredno pre obroka, kako bi smanjili osećaj nelagodnosti u digestivnom traktu. Doze leka uzimajte u jednakim vremenskim intervalima, sa razmakom od najmanje 4 sata. Nemojte uzimati 2 doze u 1 satu.


  Odrasli i deca telesne mase 40 kg ili više:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek KLAVOBEL BID može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Alergijske reakcije i potencijalno ozbiljna stanja kod kojih je potrebno obratiti pažnju

 5. KAKO ČUVATI LEK KLAVOBEL BID


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 2 godine.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju!


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece.

  Bez posebnih naznaka.


  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lekove koji Vam nisu više potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek KLAVOBEL BID


Aktivna supstanca: amoksicilin i klavulanska kiselina.


Jedna KLAVOBEL BID; 875mg+125mg; film tableta sadrži 875 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 125 mg klavulanske kiseline u obliku kalijum klavulanata.


Pomoćne supstance:


Tabletno jezgro


celuloza, mikrokristalna; natrijum skrobglikolat, tip A; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum- stearat.


Film omotač


hipromeloza; boja titan-dioksid (E171); makrogol.


Kako izgleda lek KLAVOBEL BID i sadržaj pakovanja


Film tableta.


KLAVOBEL BID 875 mg + 125 mg, film tablete bele boje, oblika kapsule sa utisnutom oznakom "A" na Jednoj strani. Na drugoj strani je utisnuta podeona crta između utisnutih oznaka "6" i "5".

KLAVOBEL BID 875 mg + 125 mg film tablete: Pakovanje je Al/Al blister (oPA/Al/PVC//Al blister). Jedan blister sadrži 7 film tableta. Složiva kartonska kutija sadrži 2 blistera.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija

Belupo, lijekovi i kozmetika D.D., Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


KLAVOBEL BID 875mg+125mg: 515-01-6867-10-001 od 14.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z