FISKocr

ISOCARD


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


ISOCARD®, tablete sa produženim oslobađanjem, 50 x 60 mg

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.


Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

ISOCARD® ,60 mg, tablete sa produženim oslobađanjem INN

izosorbidmononitrat


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ISOCARD i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ISOCARD

 3. Kako se upotrebljava lek ISOCARD

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ISOCARD

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ISOCARD I ČEMU JE NAMENJEN

  ISOCARD 60 mg tablete sa produženim oslobađanjem sadrže izosorbidmononitrat koji pripada grupi lekova koji se zovu organski nitrati, a koji deluju na srce i krvne sudove.

  ISOCARD se primenjuje za sprečavanje (profilaksu) nastanka napada angine pektoris (bol u grudima). Tablete sa produženim dejstvom napravljene su tako da postepeno otpuštaju lek, koji se polako

  resorbuje u organizam, tokom nekoliko sati.


  Kod angine pektoris ISOCARD deluje tako što širi arterije i omogućava da veća količina krvi i kiseonika stigne do srca, smanjujući mogućnost nastanka bola u grudima koji se pojavljuje kada je srce izloženo većem naporu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ISOCARD

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  ISOCARD ne smete da upotrebljavate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ISOCARD

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek ISOCARD. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.

  Lek se primenjuje oralnim putem.


  Vaš lekar će Vam odrediti koju dozu leka treba da uzimate i koliko dugo. Nemojte prestati da uzimate lek dok Vam to ne kaže Vaš lekar.


  Tablete leka ISOCARD su formulisane tako da ih treba uzimati jednom dnevno. Tablete treba progutati cele ili podeljene na pola kako bi se lakše progutale, sa pola čaše vode, svako jutro, otprilike u isto vreme. Tablete ne smeju da se drobe ili žvaću.


  Odrasli i stariji bolesnici

  Uobičajena doza je 60 mg jednom dnevno. Vaš lekar može da odluči da Vam poveća dozu do najveće preporučene dnevne doze koja iznosi 120 mg jednom dnevno. Da bi se smanjila mogućnost pojave glavobolje Vaš lekar Vam može preporučiti da prva 2-4 dana uzimate polovinu tablete (30 mg), jednom dnevno.


  Ukoliko ste stariji i imate bolesnu jetru ili bubrege ili problem sa niskim krvnim pritiskom, Vaš lekar Vam može propisati niže doze leka.


  Deca

  Lek ISOCARD se ne primenjuje kod dece.


  Ako ste uzeli više leka ISOCARD nego što je trebalo

  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka ISOCARD nego što je trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu! Ponesite sa sobom kutiju leka, kako bi lekari znali koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ISOCARD

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Preskočite propuštenu dozu i vodite računa da sledeću propisanu dozu uzmete tačno na vreme.


  Ne brinite, jednostavno preskočite propuštenu dozu i uzmite sledeću dozu. Ne uzimajte duplu dozu leka, kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek ISOCARD

  Nemojte sami naglo da prestanete sa primenom leka ISOCARD, pogotovo ako ga uzimate duže vreme, nego se obavezno obratite lekaru koji će prekinuti terapiju postepenim smanjenjem doze.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi i lek ISOCARD može da prouzrokuje neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju.


  Ukoliko dođe do pojave glavobolje, kada prvi put uzmete lek, odmah obavestite Vašeg lekara, koji će možda da Vam prilagodi dozu leka.


  Dole navedena neželjena dejstva brzo prolaze i obično se javljaju na početku lečenja, kada prvi put uzmete lek ili povećate dozu leka. Ukoliko neželjena dejstva ne prolaze ili ste zabrinuti, obratite se Vašem lekaru:


 5. KAKO ČUVATI LEK ISOCARD


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju (3 godine).


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece.


  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ISOCARD


Aktivna supstanca je izosorbidmononitrat.


Jedna ISOCARD tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 60 mg izosorbidmononitrata.


Pomoćne supstance:


Tabletno jezgro

hipromeloza; karnauba vosak; stearinska kiselina; laktoza, monohidrat; magnezijumstearat.


Film omotač

talk; hipromeloza; titan-dioksid (E171); magnezijumstearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; makrogol 4000; gvožđe(III)-oksid, žuti (boja E172).


Kako izgleda lek ISOCARD i sadržaj pakovanja


Tableta sa produženim oslobađanjem.


ISOCARD tablete sa produženim oslobađanjem su ovalne, krem boje, sa podeonom crtom sa obe strane i utisnutom oznakom „60“ sa jedne strane.


ISOCARD: 50 (5x10) tableta sa produženim oslobađanjem od 60 mg u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj dozvole za lek ISOCARD®, 50 x 60 mg: 515-01-293-10-002 od 11.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z