FISKocr

Canesten 1 vaginalna tableta


UPUTSTVOZA LEK


Canesten® 1, vaginalna tableta, 500 mg

Pakovanje: blister, 1 x 1 vaginalna tableta


Proizvođač: Bayer Schering Pharma AG


Adresa: 51368 Leverkusen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Canesten® 1, 500 mg, vaginalna tableta INN klotrimazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Canesten 1 vaginalna tableta, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Canesten 1 vaginalna tableta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Canesten 1 vaginalna tableta

 3. Kako se upotrebljava lek Canesten 1 vaginalna tableta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Canesten 1 vaginalna tableta

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CANESTEN 1 VAGINALNA TABLETA I ČEMU JE NAMENJEN


  Canesten 1 vaginalna tableta je lek za lečenje kandidijaznog vaginitisa, infekcije vagine koju prouzrokuju gljivice. Aktivna supstanca klotrimazol inhibira rast i razmnožavanje ćelija gljivica.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CANESTEN 1 VAGINALNA TABLETA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Canesten 1 vaginalna tableta ne smete koristiti:


  Nemojte upotrebljavati lek Canesten 1 vaginalna tableta ako ste alergični (preosetljivi) na klotrimazol ili bilo koji drugi sastojak leka (pogledati deo Šta sadrži lek Canesten 1 vaginalna tableta).


  Kada uzimate lek Canesten 1 vaginalna tableta, posebno vodite računa:


  Potrebna je konsultacija sa lekarom ukoliko je ovo prvi put da su se kod pacijenta javili simptomi kandidnog vaginitisa.


  Pre upotrebe Canesten 1 vaginalne tablete, potrebna je konsultacija sa lekarom u sledećim slučajevima:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CANESTEN 1 VAGINALNA TABLETA


Lek Canesten 1 vaginalna tableta uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu za lek (osim ako Vam je lekar propisao drugačije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.

Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Lek je namenjen za odrasle i decu iznad 12 godina.

Za upotrebu kod dece od 12 do 16 godina starosti potrebno je konsultovati lekara.


Koliko Canesten 1 vaginalnih tableta treba da upotrebite i koliko često?


Vaginalnu tabletu treba umetnuti uveče što dublje u vaginu.


Kako i kada treba da upotrebite Canesten 1 vaginalnu tabletu?


Umetanje vaginalne tablete pomoću aplikatora


 1. Najpre treba izvući klip aplikatora, sve dok se ne zaustavi. Zatim vaginalnu tabletu stavite u aplikator, tako da zaokrugljeni deo tablete (oko polovine tablete) viri napolje. Pri tome zaokrugljeni deo aplikatora nežno stisnite prstima.


 2. Aplikator pažljivo gurnite što dublje u vaginu. Najbolje je da pri tome ležite na leđima.


 3. Klip aplikatora pažljivo gurajte, sve dok se tableta ne smesti u vagini. Aplikator izvucite.


Umetanje vaginalne tablete bez aplikatora


Vaginalnu tabletu treba umetnuti uveče opranim rukama što dublje u vaginu. Najbolje je da pri tome ležite na leđima sa nogama savijenim na gore.


Upotreba Canesten 1 vaginalne tablete u toku menstruacije se ne preporučuje, usled rizika da menstrualni sadržaj izbaci vaginalnu tabletu. Tretman bi trebalo završiti pre početka menstrualnog ciklusa.


Koliko dugo treba upotrebljavati Canesten 1 vaginalnu tabletu?


Ako se simptomi ne poboljšaju u toku nedelju dana nakon upotrebe Canesten 1 vaginalne tablete, konsultujte lekara. Lečenje se može ponoviti ukoliko se infekcija ponovo javi nakon 7 dana. Međutim, ukoliko se infekcija pojavi više od 2 puta u šest meseci, konsultujte lekara.


Upozorenje


- Ako je vagina suva, vaginalna tableta se neće u potpunosti rastvoriti. Iz vagine se izlučuju komadići tablete koji se mogu primetiti na rublju. Ukolko se vaginalna tableta ne rastvori u potpunosti u toku jedne noći, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Canesten 1 vaginalna tableta, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Imunološki poremećaji: alergijske reakcije (iznenadna nesvestica, pad pritiska, otežano disanje, koprivnjača).


  Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki: genitalno ljuštenje, svrab, osip, otok, neugodnost, žarenje, iritacija, bol u karlici.


  Gastrointestinalni poremećaji: bol u trbuhu.


  Šta uraditi kada se jave neželjena dejstva?

  U slučaju da su se neželjena dejstva pojavila po prvi put ili da se stanje pogoršalo, prestanite da upotrebljavate Canesten 1 vaginalnu tabletu i konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK CANESTEN 1 VAGINALNU TABLETU


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je četiri godine i označen je na spoljašnjem pakovanju i blisteru.

  Nemojte koristiti lek Canesten 1 vaginalnu tabletu posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Canesten 1 vaginalna tableta


Aktivna supstanca je klotrimazol.

1 vaginalna tableta sadrži 500 mg klotrimazola.


Ostali sastojci su: kalcijum-laktat, pentahidrat; krospovidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; skrob, kukuruzni; hipromeloza; celuloza, mikrokristalna; mlečna kiselina.


Kako izgleda lek Canesten 1 vaginalna tableta i sadržaj pakovanja


Canesten 1 vaginalna tableta je skoro bele do slabo žućkaste boje, sa utisnutim oznakama "MU" sa jedne strane i "BAYER" sa druge strane


Unutrašnje pakovanje gotovog leka je blister koji se sastoji od: PA+AL meka+PVC/Al folija.

Spoljnje pakovanje - kartonska kutija sadrži:


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Naziv i adresa proizvođača:

Bayer Schering Pharma AG, 51368 Leverkusen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5526-11-001 od 17.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z