Apoteke Apoteke
grifols
Apoteke

TANTUM VERDE, lozenga


UPUTSTVO ZA LEK


Tantum® Verde, lozenga, 3 mg Pakovanje: folija, 2 x 10 lozengi Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco (A.C.R.A.F.) S.p.A.


Adresa: Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italija


Podnosilac zahteva: Bonifar d.o.o.


Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 87/1, 11070 Novi Beograd


Broj rešenja: 515-01-5476-11-001 od 28.03.2012. za lek Tantum® Verde; 3mg; lozenga; 2 x 10 lozengi

1 od 7


TANTUM® VERDE, 3 mg, lozenga benzidamin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Tantum Verde lozenge, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek TANTUM VERDE, lozenga i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TANTUM VERDE, lozenga

 3. Kako se upotrebljava lek TANTUM VERDE, lozenga

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TANTUM VERDE, lozenga

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TANTUM VERDE LOZENGA I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca, benzidamin, ublažava bol i ima izraženo protivzapaljensko i analgetsko dejstvo. Lako prodire u zapaljeno tkivo te ublažava simptome zapaljenja i otežanog gutanja. Brzo dolazi do popuštanja bola.


  Lek je namenjen za lokalnu, oromukozalnu upotrebu.


  Lek TANTUM VERDE, lozenga je namenjen za lokalnu upotrebu u ustima. Lozengu držati u ustima do potpunog rastapanja.

  Lek TANTUM VERDE, lozenga se koristi za simptomatsku terapiju bola i iritacije u predelu usta i grla koje se mogu manifestovati osećajem paljenja u ustima, crvenilom, otokom, poteškoćama u gutanju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TANTUM VERDE, LOZENGA


  Lek TANTUM VERDE, lozenga ne smete koristiti:


  Lek TANTUM VERDE, lozenga ne smete koristiti ako ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu ili na bilo koji drugi sastojak leka.


  S obzirom da lozenge kao farmaceutski oblik nisu podesne za primenu kod dece, ne treba ih davati deci mlađoj od 6 godina.


  Kada uzimate lek TANTUM VERDE, lozenga, posebno vodite računa:


  Dugotrajna upotreba benzidamina može da dovede do pojave preosetljivosti. U tom slučaju je potrebno da prekinete upotrebu benzidamina i da konsultujete Vašeg lekara radi primene odgovarajuće terapije.


  Kod malog broja pacijenata se mogu javiti orofaringealne ulceracije (teže oštećenje sluzokože usne duplje i ždrela) kao posledica ozbiljnog oboljenja. Pacijenti kod kojih u toku 3 dana ne dođe do poboljšanja simptoma bolesti, moraju potražiti savet lekara ili stomatologa.


  Ne preporučuje se upotreba benzidamina kod pacijenata koji su preosetljivi na salicilnu kiselinu ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL).


  Tantum Verde lozenge pažljivo primenjivati kod pacijenata sa bronhijalnom astmom zbog moguće pojave bronhospazma.


  Preporučuje se da deca uzrasta od 6 do 11 godina lek uzimaju samo u prisustvu odraslih.


  Lek TANTUM VERDE, lozenga ne sadrži šećer pa ga mogu koristiti pacijenti koji boluju od hiperglikemije ili zbog režima ishrane ne unose šećer. Sadrži aspartam kao zaslađivač.


  Primena drugih lekova

  Nisu ispitivane interakcije leka TANTUM VERDE lozenga sa drugim lekovima, kod ljudi. Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek,

  uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, ako imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Uzimanje leka TANTUM VERDE, LOZENGA sa hranom ili pićima


  Nisu poznate bilo kakve interakcije sa hranom ili pićima.


  Primena leka TANTUM VERDE, LOZENGA u periodu trudnoće i dojenja


  Lek Tantum Verde, lozenga ne treba primenjivati za vreme trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka TANTUM VERDE, LOZENGA na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Pri pravilnoj upotrebi i pridržavanju uputstava za upotrebu nema dokaza o uticaju leka na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka TANTUM VERDE, LOZENGA


  Tantum Verde lozenge sadrže:

  -aspartam, izvor fenilalanina; te ih ne treba primenjivati kod pacijenata obolelih od fenilketonurije;

  -izomalt; te je lek kontraindikovan kod pacijenata obolelih od retkog naslednog oboljenja intolerancije na fruktozu.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TANTUM VERDE, LOZENGA


  Po 1 lozenga 3 puta dnevno. Za postizanje optimalnog terapeutskog efekta, lozenge držati u ustima sve do potpunog rastapanja.


  Lečenje ne sme da traje duže od 7 dana.


  Deca od 6-11 godina:

  Mogu uzimati lek samo pod nadzorom odraslih.


  Deca do 6 godina:

  S obzirom da lozenge kao farmaceutski oblik nisu podesne za primenu kod dece, ne treba ih davati deci mlađoj od 6 godina.

  Ne prekoračujte preporučenu dozu leka.

  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana, obavezno se konsultujte sa Vašim lekarom!


  Ako ste uzeli više leka TANTUM VERDE, lozenga nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka TANTUM VERDE, lozenga nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek TANTUM VERDE, lozenga


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Prvom prilikom uzmite sledeću dozu leka.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek TANTUM VERDE, lozenga


  Upotrebu leka TANTUM VERDE možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji po vaš organizam.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek TANTUM VERDE, lozenga može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih.


  Učestalost pojavljivanja: veoma česta (≥1/10); česta (≥ 1/100, < 1/10); povremena (≥ 1/1000, ≤ 1/100); retka (≥ 1/10000, ≤ 1/1000); veoma retka (≤ 1/10000), uključujući i izolovane slučajeve čija se učestalost ne može utvrditi iz dostupnih podataka.


  Gastro-intestinalni poremećaji:

  Retka (1/1000 – 1/10000): osećaj pečenja u ustima, suva usta


  Imunološki poremećaji:

  Retka (1/1000 – 1/10000): reakcije preosetljivosti Nepoznata učestalost: anafilaktička reakcija


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji: Veoma retka (< 1/10000): laringospazam (otok grkljana)


  Poremećajikožeipotkožnogtkiva :

  Povremena (1/100 – 1/1000): osetljivost na svetlost (fotosenzibilnost) Veoma retka (< 1/10000): angioedem (postepeno oticanje lica i jezika)


  Ako primetite neko navedeno ili neko drugo neželjeno dejstvo, obratite se svom lekaru.


 5. KAKO ČUVATI LEK TANTUM VERDE, LOZENGA


  Rok upotrebe


  4 godine.


  Lek ne upotrebljavati posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Lek se može upotrebljavati do poslednjeg dana navedenog meseca. Navedeni rok upotrebe se odnosi na proizvod pravilno uskladišten i u neoštećenom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Čuvanje


  Lek TANTUM VERDE, lozenga, ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek TANTUM VERDE, lozenga


Jedna lozenga sadrži:

aktivnusupstancu: 3 mg benzidamin-hidrohlorida što je ekvivalentno 2.68 mg benzidamina.


Pomoćne supstance: Aspartam (E 953)

Izomalt(E 951) Levomentol

Limunska kiselina, monohidrat

Aroma limuna Aroma nane

Quinoline Yellow (E 104)

Indigotin (E 132)


Kako izgleda lek TANTUM VERDE, lozenga sadržaj pakovanja


Lek TANTUM VERDE, lozenga, su zelene boje, oblika kvadrata, sa udubljenjem na sredini, karakterističnog ukusa na mentol i limun.

Svaka lozenga je zamotana u parafinski papir.

Deset lozengi zajedno je zamotano u obeležen, troslojno laminiran (polietilen, papir, aluminijum) materijal. Svaka kartonska kutija sadrži 20 lozengi (dva paketa po 10 lozengi).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Bonifar d.o.o.


Proizvođač:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco- A.C.R.A.F. S.p.A., Ancona, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5476-11-001 od 28.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines