FISKocr

Metfodiab


UPUTSTVO ZA LEK


Metfodiab®, film tableta, 500 mg, Pakovanje: blister 3 x 10 film tableta Metfodiab®, film tableta, 850 mg, Pakovanje: blister 3 x 10 film tableta Metfodiab®, film tableta, 1000 mg, Pakovanje: blister 3 x 10 film tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Zdravlje AD


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje AD

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Metfodiab®, 500 mg, film tableta Metfodiab®, 850 mg, film tableta Metfodiab®, 1000 mg, film tableta


INN

metformin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Metfodiab i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Metfodiab

 3. Kako se upotrebljava lek Metfodiab

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Metfodiab

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK METFODIAB I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Metfodiab sadrži aktivnu supstancu metformin-hidrohlorid, koja se koristi u terapiji dijabetesa (šećerne bolesti). Pripada grupi lekova koji se zovu bigvanidini.


  Insulin je hormon koga proizvodi pankreas i koji omogućava organizmu da preuzima glukozu (šećer) iz krvi. Vaše telo koristi glukozu za stvaranje energije ili je čuva za sopstvene potrebe.

  Ako imate dijabetes (šećernu bolest), Vaš pankreas ne proizvodi dovoljno insulina ili telo nije u stanju da

  pravilno koristi insulin koji proizvodi. Ovo dovodi do visokog nivoa šećera u krvi. Lek Metfodiab pomaže da se nivo glukoze u Vašoj krvi dovede što bliže normalnom nivou.


  Ako ste gojazna odrasla osoba, uzimanje leka Metfodiab tokom dužeg perioda takođe pomaže da se smanji

  rizik od komplikacija vezanih za dijabetes. Primena leka Metfodiab udružena je sa održavanjem stabilne telesne mase ili blagim smanjenjem telesne mase.


  Kada se lek Metfodiab koristi?


  Lek Metfodiab se koristi za lečenje pacijenata obolelih od dijabetesa tipa 2 (koji se još zove i „insulin nezavisni dijabetes“) kada dijeta ili vežba sami po sebi nisu dovoljni da se kontroliše nivo šećera u krvi. Pre svega se koristi kod gojaznih pacijenata.

  Odrasle osobe mogu u terapiji dijabetesa da uzimaju samo lek Metfodiab ili u kombinaciji sa drugim lekovima (lekovi koji se uzimaju oralno ili insulin).

  Deca starosti 10 godina i više, kao i adolescenti mogu da uzimaju samo lek Metfodiab,ili u kombinaciji sa insulinom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK METFODIAB


  Lek Metfodiab ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK METFODIAB

  Ukoliko mislite da lek Metfodiab suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru

  ili farmaceutu.


  Uvek uzimajte lek Metfodiab tačno kako Vam je lekar prepisao. Proverite sa lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni.

  Lek Metfodiab ne može zameniti prednosti koje Vam donosi zdrav život. Nastavite da pratite savet o dijeti koju

  Vam je propisao Vaš lekar i redovno vežbajte.


  Uobičajena doza

  Decastarosti10godinaiviše,iadolescenti obično počinju sa 500 mg ili 850 mg leka Metfodiab jednom dnevno. Maksimalna dnevna doza je 2000 mg koja se uzima u 2 ili 3 pojedinačne doze.


  Lečenje dece uzrasta 10-12 godina se preporučuje samo na poseban zahtev lekara jer postoji vrlo malo iskustva u lečenju ove starosne grupe.


  Odrasli obično počinju sa 500 mg ili 850 mg leka Metfodiab dva ili tri puta dnevno. Maksimalna dnevna doza je 3000 mg koja se uzima u 3 pojedinačne doze.


  Ukolikoistovremenokoristiteiinsulin, Vaš lekar će Vam reći kako da počnete terapiju lekom Metfodiab.


  Praćenje

  Lekar će prilagoditi Vašu dozu leka Metfodiab prema nivou šećera u krvi. Vodite računa da

  redovno razgovarate sa Vašim lekarom. Ovo je posebno važno za decu i adolescente, ili ako ste starija osoba.


  Vaš lekar će takođe proveriti najmanje jednom godišnje kako Vam funkcionišu bubrezi. Možda će biti potrebne češće provere ukoliko ste starija osoba ili ukoliko Vaši bubrezi ne funkcionišu normalno.


  Kako uzimati lek Metfodiab


  Uzmite tablete za vreme ili posle obroka. Tako ćete izbeći neželjena dejstva koja utiču na Vaše varenje. Nemojte mrviti ili žvakati tablete.

  Progutajte tabletu sa čašom vode.


  Ukoliko uzimate jednu dozu dnevno, uzmite je ujutru (doručak).


  Ukoliko uzimate dve pojedinačne doze dnevno, uzmite ih ujutru (doručak) i uveče (večera).

  Ukoliko uzimate tri pojedinačne doze dnevno, uzmite ih ujutru (doručak), u podne (ručak) i uveče (večera). Ukoliko posle izvesnog vremena smatrate da je efekat leka Metfodiab previše jak ili previše slab na Vaš

  organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Metfodiab nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Metfodiab nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Ukoliko ste uzeli više leka Metfodiab nego što bi trebalo mogu se pojaviti simptomi laktičke acidoze. To su

  povraćanje, bolovi u stomaku sa grčenjem mišića, opšta slabost sa izraženim osećajem umora i otežanim disanjem. U ovakvom slučaju odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Metfodiab


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi ovog leka, molimo Vas obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Metfodiab


  Nemojte prekidati sa uzimanjem leka Metfodiab bez predhodne konsultacije sa lekarom, jer će u tom slučaju doći do nekontrolisanog rasta nivoa šećera u krvi i do pojave drugih komplikacija izazvanih dijabetesom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, lek Metfodiab može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti:


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  Deca i adolescenti

  Ograničena iskustva pokazuju da su priroda i ozbiljnost neželjenih dejstava koja se javljaju kod dece i

  adolescenata slična onima koja se javljaju kod odraslih.


  Ako se bilo koje neželjeno dejstavo pogorša, ili ako primetite neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK METFODIAB


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe 2 (dve) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Metfodiab

Aktivna supstanca: metformin-hidrohlorid.

Metfodiab 500mg: jedna film tableta sadrži metformin-hidrohlorid 500 mg. Metfodiab 850mg: jedna film tableta sadrži metformin-hidrohlorid 850 mg. Metfodiab 1000mg: jedna film tableta sadrži metformin-hidrohlorid 1000 mg.

Pomoćne supstance: Povidon K25;

Stearinska kiselina 50;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Sastav film obloge:

Opadry (White) OY-S-7257:

-hipromeloza 5cP,

-titan-dioksid,

-hipromeloza 15cP,

-hipromeloza 50cP,

-makrogol 400


Kako izgleda lek Metfodiab i sadržaj pakovanja


Metfodiab 500mg : okrugle, bikonveksne film tablete, bele boje, prečnika 11.0 mm, bez podeone crte, sa utisnutom oznakom 'MF' na jednoj strani tablete.


Metfodiab 850 mg: okrugle, bikonveksne film tablete, bele boje, prečnika 12.5 mm, bez podeone crte, sa utisnutom oznakom 'MH' na jednoj strani tablete.


Metfodiab 1000mg : bikonveksne, ovalne film tablete, bele boje, 19.0 x 11.0mm, sa podeonom crtom na jednoj strani i utisnutim oznakama 'M' sa jedne strane i 'T' s druge strane podeone crte.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: 3 Alu/PVC blistera sa po 10 film tableta. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje AD

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


Metfodiab, film tableta, 500 mg: 515-01-1874-11-001 od 17.09.2012.

Metfodiab, film tableta, 850 mg: 515-01-1879-11-001 od 17.09.2012.

Metfodiab, film tableta, 1000 mg: 515-01-1884-11-001 od 17.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z