FISKocr

Belosalic rastvor za kožu


UPUTSTVO ZA LEK


Belosalic 0,5mg/g + 20mg/g, rastvor za kožu bočica sa kapaljkom, 1x50mL


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belosalic 0,5mg/g+20mg/g, rastvor za kožu INN: betametazon, salicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Belosalic rastvor za kožu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Belosalic rastvor za kožu

 3. Kako se upotrebljava lek Belosalic rastvor za kožu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Belosalic rastvor za kožu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Belosalic rastvor za kožu I ČEMU JE NAMENJEN

  Belosalic rastvor za kožu sadrži dva aktivna sastojka, betametazondipropionat i salicilnu kiselinu. Betametazondipropionat pripada grupi lekova koji se zovu kortikosteroidi za lokalnu primenu. On je

  klasifikovan kao „jak kortikosteroid“. Efikasan je kod lokalne primene i dovodi do brzog i trajnog odgovora kod onih zapaljenskih oboljenja koje i inače reaguju na terapiju kortikosteroidima za lokalnu primenu, a takođe je efikasan i kod stanja koja slabije reaguju, poput psorijaze (promene na koži praćene svrabom, srebrnkasto-roze ljuspicama koje se razvijaju na laktovima, kolenima, kosmatom delu glave i drugim delovima tela) na kosmatom delu glave.


  Salicilna kiselina omekšava gornji ljuskavi sloj na površini kože koji je nastao zbog problema na koži koji imate. Ovo omogućava da betametazon dipropionat prodre do bolesne kože koja se nalazi ispod ovog

  sloja i da pomogne da se koža izleči.


  Belosalic rastvor za kožu se primenjuje kod odraslih osoba i dece isključivo za lečenje bolesti kože kod kojih je gornji sloj kože prekriven slojem ljuski. Lek Belosalic će ukloniti sloj ljuski i smanjiti crvenilo i svrab kože koji su nastali zbog problema sa kožom koji imate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Belosalic rastvor za kožu


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Belosalic rastvor za kožu ne smete da upotrebljavate ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Belosalic rastvor za kožu


  Uvek primenjujte Belosalic rastvor za kožu tačno onako kako Vam je Vaš lekar odredio. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni u način primene.


  Odrasli:

  U većini slučajeva staviti dve kapi rastvora na obolelu oblast, jednom ili dva puta dnevno i nežno utrljati u kožu. Belosalic rastvor za kožu primenjujte samo na čistu i suvu kožu.


  Kod nekih pacijenata poboljšanje može biti postignuto manje učestalim aplikacijama rastvora. Lekar će odrediti dozu leka koja je odgovarajuća za Vas.


  Ukoliko se lek primenjuje na lice trajanje lečenja treba da bude ograničeno na najduže 5 dana.


  Vaš lekar može zatražiti kontrolu za dve nedelje kako bi procenio efekat lečenja. Maksimalna nedeljna doza ne sme da bude veća od 60 g.


  Deca:

  Primena leka kod dece treba da se ograniči na period od 5 dana.


  Dugotrajnu, kontinuiranu primenu leka treba izbegavati kod svih pacijenata bez obzira na uzrast.


  Svaki put kada koristite Belosalic rastvor za kožu sledite uputstva iz odeljka „Kada uzimate lek Belosalic, posebno vodite računa“.


  Ako ste uzeli više leka Belosalic rastvor za kožu nego što je trebalo


  Ukoliko ste Vi ili neko drugi slučajno progutali BELOSALIC rastvor za kožu ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Međutim, ukoliko ste zabrinuti obratite se Vašem lekaru. Ukoliko ste koristili rastvor za kožu češće nego što Vam je lekar propisao ili na velike površine tela, on može uticati na neke od Vaših hormona. Kod dece može uticati na rast i razvoj. Takođe može prouzrokovati da se osećate i/ ili budete bolesni i da Vam se javi zujanje u ušima. Ukoliko niste koristili lek kao što Vam je lekar propisao, tj. koristili ste ga češće ili duži vremenski period, morate reći Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Belosalic rastvor za kožu


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da primenite Vašu dozu leka u određeno vreme, primenite je čim se setite i nastavite sa primenom onako kako Vam je Vaš lekar propisao.


  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Belosalic rastvor za kožu


  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.

  Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Belosalic rastvor za kožu može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Neželjena dejstva uključuju pojavu lokalne iritacije i preosetljivosti. Dugotrajna primena bez prekida može dovesti do pojave postepenog sušenja kože na mestu primene (lokalna atrofija) kože, strija (crvene linije) i proširenih kapilara na površini kože (površinska vaskularna dilatacija (najčešće na licu)).


  Sledeća neželjena dejstva prijavljena su tokom primene kortikosteroida za lokalnu primenu: pečenje, svrab, iritacija, isušivanje kože, upala korena dlake (folikulitis), pojačana dlakavost (hipertrihoza), akneiformne erupcije, smanjena pigmentacija kože (hipopigmentacija), dermatitisa oko usta (perioralni dermatitis), alergijskih kožnih reakcija (alergijski kontaktni dermatitis), razmekšavanje (maceracija) kože, sekundarne infekcije, strije i zapaljenje kože (miliaria).


  Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Belosalic rastvor za kožu Rok upotrebe

  2 godine

  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 250C. Lek čuvati van domašaja dece.

  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Belosalic rastvor za kožu

Aktivna supstanca je betametazon, salicilna kiselina.


Jedan gram BELOSALIC rastvora za kožu sadrži sadrži 0,5 mg betametazondipropionata i 20 mg salicilne kiseline.


Pomoćne supstance: dinatrijum-edetat; hipromeloza; natrijum-hidroksid; izopropilalkohol; prečišćena voda.


Kako izgleda lek Belosalic rastvor za kožu i sadržaj pakovanja


Rastvor za kožu.


Belosalic rastvor za kožu: bistar, bezbojan, viskozan rastvor.


Belosalic rastvor za kožu: Bočica sa kapaljkom sa 50ml rastvora za kožu. Bočica je izrađena od polietilena visoke gustine (HDPE), a kapaljka od polietilena niske gustine (LDPE). Bočica je zatvorena polietilenskim zatvaračem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1998-12-001 od 02.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z