FISKocr

Indocollyre


UPUTSTVO ZA LEK


INDOCOLLYRE®, kapi za oči, rastvor, 1mg/ml, Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 5ml

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


LABORATOIRE CHAUVINProizvođač:

DR.GERHARD MANN, CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH


Zone industrielle Ripotier Hant

07200 Aubenas, FrancuskaAdresa:

Brunsbutteler Damm 165-173

13581 Berlin, NEMAČKA

Podnosilac zahteva: MEDILENS d.o.o.


Adresa: Savski trg 9. Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik : Indocollyre®

1mg/ml

kapi za oči, rastvor INN :indometacin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili

farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Indocollyre i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Indocollyre

 3. Kako se upotrebljava lek Indocollyre

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Indocollyre

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK INDOCOLLYRE, kapi za oči, I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek je namenjen za okularnu upotrebu za odrasle. Sastav

  Indocollyre je preparat koji, sadrži aktivnu supstancu indometacin, koji deluje protiv zapaljenja i

  protiv bolova u oku. Preporučuje se kao postoperativna terapija posle izvesnih operativnih zahvata na oku.

  Pakovanje

  Plastična bočica sa kapaljkom, 1 x 5 ml

  Kako lek Indocollyre, kapi za oči, deluje

  Aktivna supstanca je ne-steroidni antiinflamatorni/analgetički preparat, koji leči

  zapaljenje oka i smanjuje bol u oku.

  Indometacin deluje tako što inhibira enzim ciklooksigenazu, a time i sintezu prostaglandina i

  drugih medijatora zapaljenja. Pripada indol grupi proizvoda, koja šetno deluje na fetus.

  Kada se lek Indocollyre, kapi za oči upotrebljava

  Upotreba leka se preporučuje za vreme izvesnih operativnih zahvata na oku i kao

  postoperativna terapija i to :

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK INDOCOLLYRE, KAPI ZA OČI


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Indocollyre, kapi za oči, ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK INDOCOLLYRE, KAPI ZA OČI

  -Pre upotrebe leka dobro operite ruke.

  - Zatvorite bočicu laka odmah nakon upotrebe.


  Preporučene doze kod odraslih su:

  - kod lečenja bola u oku u prvih nekoliko dana nakon fotorefraktivne keratoktomije (hirurške korekcije miopije): ukapati 1 kap leka 4 puta dnevno prvih nekoliko dana posle operacije.


  Upozorenje: Ukoliko se Indocollyre kapi za oči koriste zajedno sa drugim

  kapima/mastima za oči, treba napraviti vremenski razmak od 15 minuta izmedju primene dva leka.


  Ako ste uzeli više leka Indocollyre, kapi za oči, nego što je trebalo


  Isperite oči sterilnim rastvorom natrijum hlorida.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Indocollyre, kapi za oči

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek. Redovno nastavite sa primenom leka u razmacima koje je preporučio leka


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Indocollyre, kapi za oči


  Nema posledica.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Indocollire, kapi za oči,može imati neželjena dejstva.

  Nakon ukapavanja leka u oko moguća je pojava alergije lokalno u vidu svraba, crvenila oka, očnog kapka, možete osetiti lagano peckanje ili probadanje u oku koje kratko traje. Može se pojaviti i kratkotrajno zamućenje vida i fotoosetljivost.

  U retkim slučajevima lek može izazvati komplikaciju kao što je keratitis (zapaljenje) rožnjače i čir

  rožnjače koji može da dovede do perforacije rožnjače (pucanje rožnjače), posebno kod pacijenata koji već imaju oštećenu rožnjaču.

  Upozorenje: Ukoliko primetite još neka neželjena dejstva, koja nisu navedena u ovom uputstvu, informišite Vašeg lekara ili farmaceuta o tome.


 5. KAKO ČUVATI LEK Indocollyre, kapi za oči


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka je pre prvog otvaranja bočice je 18 meseci. Nakon prvog otvaranja bočice, lek možete koristiti još 15 dana.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe, naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe leka ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka:

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine,

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Šta sadrži lek Indocollyre, kapi za oči Sadržaj aktivnih supstanci:

  1ml rastvora , kapi za oči sadrži 1 mg indometacina.

  Sadržaj pomoćnih supstanci:

  Tiomersal; hidroksipropil-beta-ciklodekstrin; arginin; hlorovodonična kiselina 1N;

  voda, prečišćena;


  Kako izgleda lek Indocollyre, kapi za oči, i sadržaj pakovanja


  Bistar rastvor, bez prisustva vidljivih čestica.

  Plastična bočica sa kapaljkom od HDPE( polietilen niske gustine) materijala, preko koje se nalazi zatvarač sa sigurnosnim prstenom od PP( polipropilen) materijala, 5ml.


  Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

  MEDILENS d.o.o.

  Savski trg 9. Beograd


  Naziv i adresa proizvodjača:


  1. Laboratoire Chauvin,

   Francuska. Zone industrielle Ripotier Hant, 07200 Aubenas

  2. Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Nemačka


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Decembar 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje samo uz lekarski recept!


Broj i datum dozvole: 515-01-6209-10-002 od 20.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org