Moozeeck

Klometol


UPUTSTVO ZA LEK


Klometol®, oralni rastvor, 5 mg/5 ml

Pakovanje: boca staklena, 100 ml


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11080 Beograd


Klometol ®, 5 mg/5 ml, oralni rastvor metoklopramid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Klometol ® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klometol ®

 3. Kako se upotrebljava lek Klometol ®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Klometol ®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KLOMETOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Klometol pripada grupi lekova koji se zovu antagonisti dopamina.


  Klometol je lek iz grupe antiemetika koji deluju na mišiće organa za varenje, pomažući u prestanku tegoba kao što su mučnina i povraćanje.


  Klometol se može upotrebljavati:

  -za lečenje poremećaja rada želuca koji podrazumevaju, gorušicu, gasove, bol, poremećaj varenja, mučninu i povraćanje žuči;

  -za prestanak mučnine i povraćanja;

  -za prestanak mučnine i povraćanja prouzrokovanih migrenom (jer pomaže resorpciju analgetika (lekova protiv bolova) pri čemu oni deluju efikasnije);

  -za obnavljanje normalnog pražnjenja želuca nakon operacija, takođe ublažava bol i nelagodnost u slučaju slabog varenja i gorušice, izazvanih porastom kiseline u želucu, hijatusne hernije i nakon nekih operacija;

  -tokom izvođenja bolničkog ispitivanja koja se izvode sa barijumom (ispitivanje želuca i creva).


  Primenu leka Klometol kod bolesnika mlađih od 20 godina treba ograničiti na:

  -teško i dugotrajno povraćanje poznatog uzroka,

  -povraćanje udruženo sa radioterapijom i intolerancijom na citotoksične lekove,

  -kao pomoć pri izvođenju gastrointestinalne intubacije, pre operacije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KLOMETOL

  Lek Klometol ne smete koristiti:


  Ne uzimajte Klometol oralni rastvor u sledećim stanjima:

  –ukoliko ste alergični na metoklopramid, prokain ili prokainamid ili neku od pomoćnih supstanci u leku. Znaci alergijske reakcije uključuju osip, svrab ili otežano disanje,

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KLOMETOL


  Uvek uzimajte lek Klometol oralni rastvor kako Vam je lekar propisao. Farmaceut će obeležiti na pakovanju i reći koliko često i kako da uzimate lek. Ako niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ne uzimajte više leka nego što Vam je lekar preporučio.


  Lek se primenjuje oralno.

  Lek je namenjen deci i odraslima.

  Maksimalna dnevna doza, naročito kod dece i adolescenata, ne treba da bude veća od 0,5 mg/kg telesne mase. Standardno doziranje:


  Odrasli (20 godina i više, uključujući i stare osobe): 10 ml 3 puta dnevno.


  Ukoliko imate manje od 60 kg telesne mase, razgovarajte sa svojim lekarom s obzirom da je moguća izmena doziranja.


  Adolescenti (15-19 godina):

  60 kg i više: 10 ml 3 puta dnevno

  30-59 kg: 5 ml 3 puta dnevno


  Deca:

  9-14 godina 30 kg i više: 5 ml 3 puta dnevno.

  Kod dece mlađe od 9 godina potrebno je precizno dozirati lek. 5-9 godina 20-29 kg: 2,5 ml 3 puta dnevno

  3-5 godina 15-19 kg: 2 ml 2 do 3 puta dnevno

  1-3 godina 10-14 kg: 1 ml 2 do 3 puta dnevno

  mlađa od 1 godine do 10 kg: 1 ml 2 puta dnevno


  Jedna doza leka Klometol može se dati 5 do 10 minuta pre pregleda gornjeg dela sistema za varenje. Potrebno je da lekar odredi dozu. Ukupna dnevna doza ne bi trebalo da bude veća od 0,5mg/kg telesne mase:

  –odrasli (20 godina i više, uključujući i stare osobe): 10 ml do 20 ml.

  –adolescenti (15-19 godina): 10 ml

  –deca 9-14 godina: 5 ml

  5-9 godina: 2,5 ml

  3-5 godina: 2 ml

  mlađa od 3 godine: 1 ml


  Ne uzimajte veću dozu od one koju vam je propisao Vaš lekar!


  Ako imate oštećenje jetre ili bubrega Vaš lekar će započeti lečenje sa nižom dozom i postepeno je povećavati, pošto možete biti osetljiviji na lek.


  Ako ste uzeli više leka Klometol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Klometol nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili se javite odmah u bolnicu.

  Znaci predoziranja su rasejanost, pospanost, grčevi mišića, gegav hod, trzanje glave i lica i drhtanje ruku.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Klometol


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Ukoliko je vreme za sledeću dozu blizu, izostavite propuštenu dozu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Klometol


  Ne prekidajte sa uzimanjem leka osim ako Vam lekar nije rekao. Simptomi se mogu ponovo javiti ako se rano prekine sa lečenjem.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Klometol može imati neželjena dejstva.

  Svi lekovi mogu izazvati alergijske reakcije, mada su teške alergijske reakcije veoma retke. Bilo kakvo iznenadno zviždanje, teškoće sa disanjem, oticanje oko očiju, lica ili usana, osip ili svrab (posebno ako zahvata celo telo) trebalo bi odmah prijaviti lekaru.


  Retko pacijenti mogu razviti neuroleptički maligni sindrom (visoka temperatura, krutost mišića, pospanost, ponekad gubitak svesti). U tom slučaju je neophodan hitan prijem u bolnicu radi lečenja.


  Obavestite odmah svog lekara ako imate neke od ovih neželjenih dejstava:


  Ukoliko bilo koje od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili se javi neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KLOMETOL


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Nakon otvaranja roku upotrebe leka je najduže 50 dana na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju


  Čuvanje


  Čuvati lek van domašaja dece! Čuvati u originalnom pakovanju.

  Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, najduže 50 dana. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Klometol


Sadržaj aktivnih supstanci: 5 ml oralnog rastvora sadrži 5 mg metoklopramid-hidrohlorida u obliku metoklopramid-hidrohlorid, monohidrata (5,26 mg).


Sadržaj pomoćnih supstanci: karmeloza-natrijum; metil-parahidroksibenzoat (E218); saharin-natrijum; aroma ananas; aroma jagode; aroma maline; boja Sunset yellow (E 110); boja Quinoline yellow; prečišćena voda


Kako izgleda lek Klometol i sadržaj pakovanja


Izgled:

Rastvor žute boje, mirisa na voće.


Pakovanje:

Klometol je oralni rastvor, 5 mg/5 ml, ukupno 100 ml, upakovan u staklenu bocu. Boca se zajedno sa plastičnom kašičicom pakuje u kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd Proizvođač: GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2010.


Režim izdavanja leka:


Klometol se može izdavati samo uz lekarski recept. Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Klometol®, 5 mg/5 ml, oralni rastvor, 100ml: 515-01-4090-10-001 od 08.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z