FISKocr

Duac


UPUTSTVO ZA LEK


Duac® gel, 10mg/g + 50mg/g, tuba, 1x25g


Proizvođači:

1.

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

2.

Glaxo Operations UK Ltd

Adresa:


1.


Finisklin Business Park, Sligo, Irska

2.

Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL12 8DT,

Velika Britanija

Nosilac dozvole: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Duac®, 10mg/g + 50mg/g, gel klindamicin, benzoil-peroksid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Duac i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Duac

 3. Kako se upotrebljava lek Duac

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Duac

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DUAC I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Duac sadrži dva leka: klindamicin i benzoil-peroksid. Lek Duac pripada grupi lekova poznatih kao

  „preparati protiv akni (bubuljica)“.

  Lek Duac se upotrebljava za lečenje blagih do umerenih akni na Vašoj koži.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DUAC


  Lek Duac ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DUAC


Uvek koristite lek Duac tačno onako kako Vam je lekar savetovao. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK DUAC

  Čuvati van domašaja dece!


  Farmaceut: Čuvati u firžideru (2°C-8°C). Ne zamrzavati.


  Pacijent: Nakon što se dobili lek Duac od farmaceuta, čuvajte ga na temperaturi do 25°C. Nakon 2 meseca bacite neupotrebljenu količinu leka.


  Nemojte upotrebljavati lek Duac nakon isteka roka upotrebe naznačenog na tubi i kartonskom pokovanju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan naznačenog meseca.


  Lekove nemojte odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u očuvanju životne sredine.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Duac

Aktivne supstance leka Duac su: klindamicin i benzoil-peroksid.

1g gela sadrži 10mg klindamicina (1%) u obliku klindamicin fosfata i 50mg benzoil-peroksida, bezvodnog (5%) u obliku benzoil-perkosida, sa vodom.


Ostali sastojci leka su: karbomer; dimetikon; dinatrijum-laurilsulfosukcinat; dinatrijum-edetat, glicerol, silicijum-dioksid, koloidni, hidratisan; poloksamer 182; voda, prečišćena; natrijum-hidroksid.


Kako izgleda lek Duac i sadržaj pakovanja


Lek Duac je homogen gel bele do blago žute boje.


Aluminijumska tuba, zatvorena membranom lakiranom sa unutrašnje strane, i polietilenskim zatvaračem, upakovana u kartonsku kutiju.


Tuba sadrži 25 grama leka Duac i Uputstvo za lek u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođači


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Business Park, Sligo, Irska i

Glaxo Operations UK Ltd

Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Velika Britanija


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoranzapuštanjeuprometupravoteserijelekaokojojseradi, tj. da navedesamotogproizvođača,aostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-8056-11-001 od 04.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z