FISKocr

Menagra


UPUTSTVOZA LEK


Menagra, film tableta, 25 mg

Pakovanje: blister, 1 x 1 film tableta

blister, 1 x 2 film tablete

blister, 1 x 4 film tablete

Menagra, film tableta, 50 mg

Pakovanje:blister, 1 x 1 film tableta

blister, 1 x 2 film tablete

Menagra, film tableta, 100 mg

Pakovanje:blister, 1 x 1 film tableta


Proizvođač: Zdravlje-Medic d.o.o.

Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, /mesto proizvodnje Kumanački put bb,Novi Bečej, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad

Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Menagra, 25 mg, film tableta

Menagra, 50 mg, film tableta Menagra, 100 mg, film tableta


INN

Sildenafil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Menagra i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Menagra

 3. Kako se upotrebljava lek Menagra

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Menagra

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Mengra I ČEMU JE NAMENJEN


  MENAGRA pripada grupi lekova koji se zovu inhibitor fosfodiesteraze tip 5 (PDE 5). MENAGRA deluje tako što dovodi do opuštanja krvnih sudova u Vašem penisu i omogućava dotok krvi u Vaš penis kada ste seksualno uzbuđeni. MENAGRA će Vam samo pomoći da dobijete erekciju, ako ste seksualno stimulisani. Ne treba da uzimate lek MENAGRA, ako nemate poremećaj erektilne funkcije.

  Nemojte uzimati lek MENAGRA, ako ste žena.


  MENAGRA se upotrebljava za lečenje poremećaja erektilne funkcije kod muškarca, poznate pod nazivom, impotencija. Impotencija je kada muskarac ne može da ima seksualni odnos jer penis ne može da se ukruti i ostane takav, pogodan za normalnu seksualnu aktivnost.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MENAGRU


  Lek MENAGRA ne smete koristiti:

  -Ako uzimate lekove koji se zovu nitrati, jer MENAGRA u kombinaciji sa nitratima može prouzrokovati potencijalno opasno smanjenje Vašeg krvnog pritiska. Obavestite Vašeg lekara,ako uzimate bilo koji od ovih lekova, koji se često daju za lečenje napada angine pektoris (ili bola u grudima). Ako niste sigurni, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

  -Ako uzimate bilo koje lekove, koji su poznati kao donori nitratnog oksida, kao što su amil nitrati (“poppers”), jer kao kombinacija mogu dovesti do potencijalnog smanjenja Vašeg krvnog pritiska.

  -Ako ste preosetljivi (alergični) na sildenafil ili bilo koji sastojak leka MENAGRA.

  -Ako imate ozbiljne probleme sa srcem ili probleme sa jetrom.

  -Ako ste imali šlog (moždani udar) ili srčani napad (infarkt), ili ako imate nizak krvni pritisak.

  -Ako imate određene retke nasledne bolesti oka (kao što je retinitis pigmentosa).

  -Ako ste imali bilo kada gubitak vida zbog nearterijske prednje ishemijske očne neuropatije.


  Kada uzimate lek MENAGRA, posebno vodite računa:

  Obavestite Vašeg lekara

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MENAGRA


  Uvek uzimite lek MENAGRA baš onako kako Vam je Vaš doktor rekao. Ako niste sigurni kako ovaj lek da uzmete, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena početna doza je 50mg.


  Ne uzimajte lek MENAGRA više od jednom na dan.


  Ovaj lek treba da uzmete jedan sat pre nego što planirate da imate seks. Progutajte celu tabletu sa čašom vode. Ako imate utisak da je efekat leka MENAGRA previše jak ili slab, recite to Vašem doktoru ili farmaceutu.


  MENAGRA će samo pomoći da dobijete erekciju, ako ste seksualno stimulisani. Početak dejstva leka MENAGRA varira od osobe do osobe, ali normalno je potrebno između pola sata i sat vremena da bi počela da deluje. Morate znati da lek MENAGRA deluje sporije ako ste ga uzeli uz težak obrok.


  Ako Vam MENAGRA ne pomaže da dobijete erekciju ili ako Vaša erekcija nije dovoljno dugačka, da upotpuni seksualni odnos, to treba da kažete Vašem doktoru.


  Ako ste uzeli više leka MENAGRA nego što je trebalo:


  Možda će se javiti veći broj neželjenih dejstva i možda će biti ozbiljnija. Doze veće od 100 mg ne povećavaju efikasnost leka.


  Nemojte uzimati više tableta nego što Vam je Vaš doktor rekao.


  Obratite se Vašem lekaru ako uzmete više tableta nego što bi trebalo.

  Ukoliko imate još neka pitanja o upotrebi leka MENAGRA, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, MENAGRA može izazvati neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se pojave kod svih pacijenata koji koriste ovaj lek. Neželjena dejstva koja se mogu javiti prilikom uzimanja leka MENAGRA su obično slaba do umerena i kratko traju.


  Ako Vam se pojavio bol u grudima u toku ili posle seksualnog odnosa:

 5. KAKO ČUVATI LEK MENAGRA


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skaldu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MENAGRA


Jezgro tablete:


Kako izgleda lek MENAGRA i sadržaj pakovanja


Menagra, 25 mg, film tableta: Okrugla, bikonveksna film tableta, plave boje, sa jedne strane ima oznaku "124", a sa druge strane tablete ima oznaku "J".

Menagra, 50 mg, film tableta: Okrugla, bikonveksna film tableta, plave boje, sa jedne strane ima oznaku "125", a sa druge strane tablete ima oznaku "J" i podeonu liniju.

Menagra, 100 mg, film tableta: Okrugla, bikonveksna film tableta, plave boje, sa jedne strane ima oznaku "126", a sa druge strane tablete ima oznaku "J" i podeonu liniju.


Menagra, 25 mg, film tableta: Kartonska kutija sa jednim blisterom od PVC/Alu materijala sa jednom film tabletom od po 25 mg.

Menagra, 25 mg, film tableta: Kartonska kutija sa jednim blisterom od PVC/Alu materijala sa dve film tablete

od po 25 mg.

Menagra, 25 mg, film tableta: Kartonska kutija sa jednim blisterom od PVC/Alu materijala sa četiri film tablete od po 25 mg.


Menagra, 50 mg, film tableta: Kartonska kutija sa jednim blisterom od PVC/Alu materijala sa jednom film tabletom od po 50 mg.

Menagra, 50 mg, film tableta: Kartonska kutija sa jednim blisterom od PVC/Alu materijala sa dve film tablete

od po 50 mg.


Menagra, 100 mg, film tableta: Kartonska kutija sa jednim blisterom od PVC/Alu materijala sa jednom film tabletom od po 100 mg.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad

Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


Proizvođač:

Zdravlje-Medic d.o.o.

Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, /mesto proizvodnje Kumanački put bb,Novi Bečej, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


MENAGRA; film tableta, 25mg; blister, 1 x 1 film tableta: 515-01-7818-11-001 od 03.09.2012.

MENAGRA; film tableta, 25mg; blister, 1 x 2 film tablete: 515-01-7820-11-001 od 03.09.2012. MENAGRA; film tableta, 25mg; blister, 1 x 4 film tablete : 515-01-7822-11-001 od 03.09.2012.


MENAGRA; film tableta, 50mg; blister, 1 x 1 film tableta: 515-01-7823-11-001 od 03.09.2012.

MENAGRA; film tableta, 50mg; blister, 1 x 2 film tablete: 515-01-7824-11-001 od 03.09.2012.


MENAGRA; film tableta, 100mg; blister, 1 x 1 film tableta: 515-01-7825-11-001 od 03.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org