daiichi Apoteke Apoteke

Vesanoid

kapsula, meka; 10mg; ukupno 100 kom, bočica staklena, 1 x 100 kom
CENA: 34.464,43 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Vesanoid®,kapsula,meka,10mg,100kapsulaupakovanju


Proizvođač: F.Hoffmann-La Roche Ltd


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


Vesanoid®, 10 mg, kapsula, meka

INN tretinoin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vesanoid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vesanoid

 3. Kako se upotrebljava lek Vesanoid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vesanoid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VESANOID I ČEMU JE NAMENJEN

  Vesanoid sadrži lek tretinoin. On pripada grupi lekova koji se nazivaju ‘retinoidi’. Ovi lekovi su slični vitaminu A.

  Vesanoid se koristi za lečenje jedne vrste poremećaja krvi koji se naziva ‘akutna promijelocitna leukemija’. On deluje tako što usporava rast određenih tipova obolelih ćelija krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VESANOID

  Lek Vesanoid ne smete koristiti:

  Ne smete uzimati Vesanoid ako ste alergični (preosetljivi) na:


  Ako uzimate nisko-dozne progesterone (“minipilule”) kao kontraceptivna sredstva, Vaš lekar će Vam reći da prestanete i propisaće Vam drugačiji oralni kontraceptiv.


  Uzimanje leka Vesanoid sa hranom ili pićima

  Efekat hrane na bioraspoloživost tretinoina nije bio procenjivan. Kako je poznato da se bioraspoloživost retinoida, kao klase, povećava u prisustvu hrane, preporučuje se da se tretinoin uzima uz obrok ili neposredno nakon njega.


  Primena leka Vesanoid u periodu trudnoće i dojenja

  Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete bilo koji lek.


  Pre početka terapije lekom Vesanoid

  Morate reći svom lekaru odmah ukoliko


  Ne smete dojiti bebu dok uzimate Vesanoid. Vesanoid prolazi u majčino mleko i stoga može da škodi Vašoj bebi.


  Uticaj leka Vesanoid na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Vaša sposobnost da vozite ili rukujete mašinama može biti promenjena dok uzimate Vesanoid, posebno ukoliko imate vrtoglavicu ili ozbiljne glavobolje.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Vesanoid

  Vesanoid sadrži sojino ulje. Ako ste alergični na soju ili kikiriki, nemojte uzimati ovaj lek.


  Vesanoid sadrži sorbitol. Ako Vam je lekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, kontaktirajte svog lekara pre nego što uzmete ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VESANOID

  Uvek uzimajte Vesanoid tačno onako kako Vam je to lekar savetovao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. U zavisnosti od prirode Vaše bolesti, Vaše reakcije na Vesanoid, vaše telesne težine i visine, lekar će Vam propisati adekvatnu dozu za Vas.


  Progutajte kapsule cele sa vodom, najbolje uz obrok ili neposredno nakon njega. Nemojte žvakati kapsule.


  Odrasli

  Dnevna doza je 45 mg/m2 i to je oko 8 kapsula dnevno, podeljeno na dve jednake doze.


  Deca

  Dnevna doza je 45 mg/m2 podeljena na dve jednake doze. Deca koja imaju jake glavobolje tokom terapije mogu da dobijaju niže doze.


  Odrasli sa oboljenjem bubrega ili jetre

  Dnevna doza je 25 mg/m2 podeljena na dve jednake doze.


  Uzimaćete Vesanoid tokom najviše 90 dana. Tokom terapije lekom Vesanoid ili neposredno potom, Vaš lekar će započeti lečenje drugim lekovima.


  Nemojte sami menjati propisanu dozu. Ako osetite da je efekat leka Vesanoid suviše jak, ili suviše slab, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka Vesanoid nego što je trebalo

  Ako Vi ili neko drugi uzme prekomernu dozu leka Vesanoid, morate odmah kontaktirati svog lekara, farmaceuta ili najbližu bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vesanoid


  Ako zaboravite da uzmete jednu dozu, uzmite svoju kapsulu čim se setite i odmah recite svom lekaru. Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vesanoid


  Nemojte sami menjati propisanu dozu. Ako osetite da je efekat leka Vesanoid suviše jak, ili suviše slab, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Vesanoid može dovesti do neželjenih dejstava iako ne moraju svi da ih imaju. Osim povoljnih

  efekata leka Vesanoid, praktično svi pacijenti ispolje neki neželjeni efekat tokom terapije, čak i ako su ga koristili onako kako je preporučeno.


  Odmah recite svom lekaru ako osetite groznicu, posebno zajedno sa teškoćama u disanju, kašljem, vrtoglavicom, bolom u grudima i u stomaku.


  Najčešći neželjeni efekti su:

 5. KAKO ČUVATI LEK VESANOID


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti nakon isteka roka koji je naveden na bočici i spoljašnjem pakovanju.


  Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece dece.


  Staklene bočice:


  Lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više ne trebaju. Te mere pomoći će da se zaštiti okolina.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Vesanoid

172) i gvožđe-oksid, crveni (E 172).


Kako izgleda lek Vesanoid i sadržaj pakovanja


Žuta do žutozelena homogena suspenzija se nalazi u mekim, ovalnim, neprozirnim jednodelnim želatinskim kapsulama, koje su na jednoj polovini narandžasto-žute a na drugoj polovini crveno-smeđe boje.


Vesanoid meke kapsule su dvobojne, na jednoj polovini narandžasto-žute a na drugoj polovini crveno-smeđe boje. Pakuju se u staklene bočice sa 100 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Beograd

Srbija


Proizvođač:

F.Hoffmann-La Roche Ltd,

Grenzacherstrasse 124 Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-4479-10-001 od 19.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines