FISKocr

Cefamadar


UPUTSTVO ZA LEK


Cefamadar, tableta, 250 mg Pakovanje: blister 5x20 tableta


Proizvođač: Cefak KG


Adresa: Ostbahnhofstr. 15, D-87437 Kempten, Nemačka

Podnosilac

zahteva: Medico Pharm Servis


Adresa: Save Kovačevića 113/a, 11130 Kaluđerica,Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Cefamadar, 250 mg, tableta

INN Calotropis gigantea ( Madar), triturat D4


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Cefamadar, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cefamadar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cefamadar

 3. Kako se upotrebljava lek Cefamadar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cefamadar

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Cefamadar I ČEMU JE NAMENjEN


  Cefamadar je homeopatski lek za probleme sa prekomernom telesnom težinom. Prema homeopatskim principima terapije: gojaznost.

  Napomena : pre uzimanja leka proveriti da li je gojaznost uzrokovana bolešću.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CEFAMADAR


  Lek Cefamadar ne smete koristiti:


  Ne primenjivati kod dece ispod godinu dana starosti .


  Kada uzimate lek Cefamadar, posebno vodite računa:


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.


  Primena drugih lekova

  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate .

  Opšta napomena : efekat homeopatskog leka može biti suprotan željenom, pod dejstvom štetnih faktora uzrokovanih pacijentovim načinom života i stimulansima. Ukoliko uzimate druge lekove, molimo Vas da

  konsultujete lekara.

  Uzimanje leka Cefamadar sa hranom ili pićima


  Nema interakcija.


  Primena leka Cefamadar u periodu trudnoće i dojenja


  Ako se lek uzima na propisan način , ne postoje ograničenja tokom trudnoće i dojenja . Za primenu leka u trudnoći i dojenju posavetujte se sa Vašim lekarom. Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre nego uzmete bilo koji lek.


  Uticaj leka Cefamadar na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije uočen uticaj.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Cefama


  Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju da znate da patite od netolerancije na određene šećere, molimo da ovaj lek uzmete samo posle konsultacije sa Va šim lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLjAVA LEK CEFAMADAR


  Ako nije drugačije propisano , odrasli uzimaju 1 tabletu 1-3 puta dnevno.

  Deca ispod 6 godina starosti uzimaju polovinu doze za odrasle, deca od 6- 12 godina starosti uzimaju 2/3 doze za odrasle.


  Ako ste uzeli više leka Cefamadar nego što je trebalo


  Ne postoje informacije o slučajevima predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cefamadar Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu . Ako naglo prestanete da uzimate

  lek Cefamadar


  Nema posledica.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Napomena : prilikom uzimanja homeopatskih lekova može doći do privremenog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima potrebno je konsultovati lekara ili prekinuti sa upotrebom leka. Ukoliko primetite sporedne efekte koji nisu opisani u uputstvu za upotrebu molimo da obavestite lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK Cefamadar

  Nema posebnih mera za čuvanje.


  Rok upotrebe


  5 godina (60 meseci)


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece.

  Nisu potrebni posebni uslovi uskladištenja.

  Ne koristiti nakon isteka roka označenog na pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cefamadar

1 tableta sadrži :

Aktivna supstanca : Calotropis gigantea (Madar) triturat D4 250 mg


Ekscipijensi : laktoza monohidrat, magnezijum stearat

Kako izgleda lek Cefamadar® i sadržaj pakovanja


Bele, okrugle, konveksne tablete.

Blisteri , duboko utisnuta folija PVC/PVDC, bela pokrivajuća folija od aluminijuma. Kutija sa 100 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Cefak KG Ostbahnhofst. 15 D-87437 Kempten

Tel.: + 49/831/57401-0 Fax: + 49/831/57401-51


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet Medico Pharm Servis

Save Kovačevića 113 a, 11130 Kaluđerica - Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


515-01-7630-10-001………28.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z