FISKocr

Omacor


UPUTSTVO ZA LEK


Omacor®, kapsula, meka, 1000 mg

Pakovanje: boca, 28 kapsula, mekihProizvođač:

 1. Abbott Products GmbH


 2. Pronova Biopharma Norge ASAdresa:

 1. Justus-von-Liebig-Str. 33, 31535 Neustadt, Nemačka


 2. Vollsveien 6, Lysaker, Norveška


  Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.


  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


  Omacor®, 1000 mg, kapsula, meka omega-3 -kiselina etil estri 90


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Omacor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Omacor

 3. Kako se upotrebljava lek Omacor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Omacor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OMACOR I ČEMU JE NAMENJEN


  Omacor sadrži visoko prečišćene omega-3 polinezasićene masne kiseline. Omacor pripada grupi lekova koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida.

  Omacor se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OMACOR


  Lek Omacor ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OMACOR


  Uvek uzimajte lek Omacor tačno po instrukcijama Vašeg doktora. Treba da se posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Omacor može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata. Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti pri upotrebi ovog leka:


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK OMACOR


  Čuvati van domašaja dece!


  Nemojte uzimati lek Omacor nakon isteka datuma roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Datum roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Nakon prvog otvaranja rok upotrebe leka je 3 meseca, kada se čuva na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Omacor


Aktivne supstance su etil estri omega-3 masnih kiselina.

1000 mg omega-3-kiselina etil estara 90 sadrži 460 mg etil estra eikozapentaenske kiseline i 380 mg etil estra dokozaheksaenske kiseline (ove supstance se nazivaju omega-3 polinezasićene masne kiseline) uključujući kao antioksidans 4 mg d-alfa-tokoferola (pomešanog sa biljnim uljem, npr. sojinim uljem).


Omotač mekih kapsula: želatin;

glicerol;

voda, prečišćena;

trigliceridi srednje dužine lanca;

lecitin soje.


Kako izgleda lek Omacor i sadržaj pakovanja


Providne meke kapsule, punjene svetlo žućkastim uljem, duguljastog oblika, veličine 20.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


Proizvođači:

 1. Abbott Products GmbH

  Justus-von-Liebig-Str. 33, 31535 Neustadt, Nemačka

 2. Pronova Biopharma Norge AS Vollsveien 6, Lysaker, Norveška


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5975-11-001 od 03.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org