Moozeeck

Folnak


UPUTSTVO ZA LEK


Folnak® tableta, 5 mg

Pakovanje: kontejner za tablete, 1 x 20 tableta


Proizvođač: M.D. NINI DOO NIŠ


Adresa: Vazduhoplovaca bb, 18 000 Niš, Srbija


Podnosilac zahteva: M.D. NINI DOO NIŠ


Adresa: Vazduhoplovaca bb, 18 000 Niš, Srbija


Folnak®, 5 mg, tableta folna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Folnak i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Folnak

 3. Kako se upotrebljava lek Folnak

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Folnak

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FOLNAK I ČEMU JE NAMENJEN

  Folna kiselina spada u vitamine B grupe (vitamin B9). Lek se može primenjivati za

  Lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FOLNAK

  Lek Folnak ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FOLNAK


  Lek Folnak uvek uzmajte tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. Ukoliko niste sigurni kako da lek primenite, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za oralnu upotrebu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, lek Folnak može prouzrokovati neželjena dejstva, koji se ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji ga uzimaju.


  Pri primeni leka Folnak, uočena su sledeća retka neželjena dejstva (mogu se ispoljiti kod 1-10 pacijenata, od njih 10000 koji su uzimali lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK FOLNAK

  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe, koji je označen na pakovanju leka. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda (kanalizacije) ili kućnog smeća. Pitajte Vašeg farmaceuta kako bezbedno da ukolonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Folnak


Jedna tableta sadrži 5 mg folne kiseline.


Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat, saharoza, skrob, kukuruzni, makrogol 4000,


stearinska kiselina.


Kako izgleda lek Folnak i sadržaj pakovanja


Tableta.

Okrugle, ravne, glatke tablete, žute boje, sa slabo primetnim tamnožutim mrljama.


U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi se 1 plastični kontejner za tablete sa 20 tableta od po 5 mg.


Nosilac dozvole i Proizvođači


M.D. NINI DOO NIŠ

Vazduhoplovaca bb, 18 000 Niš, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01626-14-001 od 26.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z