FISKocr

IRBENIDA PLUS


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


IRBENIDA PLUS (irbesartan, hidrohlortiazid), film tablete

30 x 150 mg +12,5 mg

30 x 300 mg+ 12,5 mg


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


IRBENIDA PLUS, 150 mg +12,5 mg, film tablete IRBENIDA PLUS, 300 mg+ 12,5 mg, film tablete INN: irbesartan, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek IRBENIDA PLUS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek IRBENIDA PLUS

 3. Kako se upotrebljava lek IRBENIDA PLUS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek IRBENIDA PLUS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IRBENIDA PLUS I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek IRBENIDA PLUS je kombinacija dve aktivne supstance, irbesartana i hidrohlortiazida. Irbesartan pripada grupi lekova poznatih kao antagonisti angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je supstanca koja se stvara u organizmu i vezuje sa za receptore na krvnim sudovima, izazivajući njihovo stezanje. Ovo dovodi do povećanja krvnog pritiska. Irbesartan sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, dovodeći do opuštanja krvnih sudova i pada krvnog pritiska. Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se zovu tiazidni diuretici i izazivaju povećano izlučivanje urina i na taj način sniženje krvnog pritiska.

  Ove dve aktivne supstance u leku IRBENIDA PLUS deluju zajedno i snižavaju krvni pritisak u većoj meri,

  nego svaka od njih ponaosob.


  Lek IRBENIDA PLUS se koristi u terapiji povišenog krvnog pritiska, kada terapija samo irbesartanom ili samo hidrohlortiazidom nije dovela do adekvatne kontrole krvnog pritiska.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IRBENIDA PLUS


  Lek IRBENIDA PLUS ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IRBENIDA PLUS


  Lek IRBENIDA PLUS uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  IRBENIDA PLUS, 150 mg +12,5 mg, film tablete

  Uobičajena doza je jedna ili dve tablete dnevno.


  IRBENIDA PLUS, 300 mg +12,5 mg, film tablete

  Uobičajena doza je jedna tableta dnevno.


  Lek IRBENIDA PLUS će Vam propisati lekar u slučaju da prethodna terapija povišenog krvnog pritiska nije dovela do njegovog odgovarajućeg sniženja. Lekar će Vas uputiti kako da pređete sa prethodne terapije na lek IRBENIDA PLUS.


  Način primene

  Oralna primena. Tablete treba progutati sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. jedna čaša vode).

  Lek IRBENIDA PLUS možete uzeti uz obrok ili nezavisno od obroka. Pokušajte da dnevnu dozu leka

  uzimate približno u isto vreme svakoga dana. Važno ja da lek IRBENIDA PLUS uzimate sve dok Vam lekar ne kaže drugačije.


  Maksimalni efekat na sniženje krvnog pritiska se postiže 6-8 nedelja nakon početka terapije.


  Ako ste uzeli više leka IRBENIDA PLUS nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli više tableta nego što je potrebno, odmah se obratite lekaru. Lek IRBENIDA PLUS se ne sme primenjivati kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina. Ukoliko dete slučajno proguta tabletu, odmah se obratite lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek IRBENIDA PLUS


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek IRBENIDA PLUS, uzmite sledeću dozu leka u uobičajeno vreme sledećeg dana. Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek IRBENIDA PLUS


  Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka IRBENIDA PLUS bez savetovanja sa lekarom, čak iako se osećate bolje.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek IRBENIDA PLUS, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neka od neželjenih dejstava mogu biti ozbiljna i zahtevati nadzor lekara.


  Za vreme uzimanja leka IRBENIDA PLUS, retko su zabeležene alergijske reakcije (ospa, koprivnjača), kao i lokalizovani otok lica, usana i/ili jezika. U slučaju da primetite neki od navedenih simptoma, ili ostanete bez daha, odmah prestanite sa uzimanjem leka i obavestite Vašeg lekara.


  Neželjena dejstva zabeležena u toku kliničkih studija:


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 do 10 osoba na 100 korisnika)


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Neželjena dejstva zabeležena od početka primene leka IRBENIDA PLUS


  Učestalost ovih neželjenih dejstava je nepoznata i to su: glavobolja, zujanje u ušima, kašalj, poremećaj čula ukusa, loše varenje, bol u zglobovima i mišićima, poremećena funkcija jetre i smanjena funkcija bubrega, povišen nivo kalijuma u krvi i alergijske reakcije poput ospe, koprivnjače, otoka lica, usana, usta, jezika ili grla.


  Kao i kod svih lekova koji su kombinacija dve aktivne supstance, ne može se isključiti pojava neželjenih dejstava povezanih sa svakom komponentom ponaosob.


  Neželjena dejstva koja su povezana sa primenom irbesartana

  Pored neželjenih dejstava koja su već navedena, takođe je zapažen i bol u grudima.


  Neželjena dejstva koja su povezana sa primenom hidrohlortiazida

  Gubitak apetita, iritacija želuca, grčevi u stomaku, opstipacija (zatvor), žutica (žuta prebojenost kože i beonjača), zapaljenje pankreasa (gušterače) praćeno teškim bolom gornjeg dela stomaka praćenog mučninom

  i povraćanjem, poremećaji sna, depresija, zamućen vid, smanjen broj belih krvnih zrnaca koji može uzrokovati česte infekcije, groznica, pad broja krvnih pločica (odgovornih za zgrušavanje krvi), smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija) praćen umorom, glavoboljom, otežanim disanjem pri naprezanju,

  vrtoglavicom i bledilom, oboljenje bubrega, plućna oboljenja uključujući zapaljenje pluća i nagomilavanje tečnosti u plućima, preosetljivost kože na sunčeve zrake, zapaljenje krvnih sudova, kožne bolesti praćene perutanjem kože po celom telu, kožni lupus eritematozus (ospa koja se može javiti na licu, vratu i temenu), alergijske reakcije, slabost i grčevi mišića, ubrzan srčani rad, pad krvnog pritiska nakon promene položaja tela, otok pljuvačnih žlezda, porast šećera u krvi, šećer u mokraći, porast masti u krvi, visok nivo mokraćne kiseline u krvi koje može izazvati giht.


  Poznato je da neželjena dejstva usled primene hidrohlortiazida mogu postati učestalija sa primenom visokih doza hidrohlortiazida.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK IRBENIDA PLUS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek IRBENIDA PLUS posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek IRBENIDA PLUS Aktivne supstance su:

IRBENIDA PLUS, 150 mg+12,5 mg , film tablete


1 tableta sadrži:

irbesartan 150 mg

hidrohlortiazid 12,5 mg


IRBENIDA PLUS, 300 mg+12,5 mg , film tablete


1 tableta sadrži:

irbesartan 300 mg

hidrohlortiazid 12,5 mg


Ostali sastojci su:


IRBENIDA PLUS, 150 mg+12,5 mg , film tablete


Jezgro:

-hipromelozu 6 cP

-titanium dioksid (E171)

-talk

-makrogol 8000

-gvožđe oksid žuti (E172)

-gvožđe oksid crveni (E172)

-gvožđe oksid crni (E172)

Kako izgleda lek IRBENIDA PLUS i sadržaj pakovanja IRBENIDA PLUS, 150 mg+12,5 mg , film tablete Bikonveksne film tablete roze boje, izduženog oblika. PVC/PVdC i aluminijumski blister.

30 tableta u pakovanju.

IRBENIDA PLUS, 300 mg+12,5 mg , film tablete Bikonveksne film tablete roze boje, izduženog oblika. PVC/PVdC i aluminijumski blister.

30 tableta u pakovanju.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2011

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj dozvole za lek IRBENIDA plus; (150mg+12,5mg); 30 film tableta: 515-01-3353-10-001

Broj dozvole za lek IRBENIDA plus; (300mg+12,5mg); 30 film tableta: 515-01-3354-10-001


Datum izdavanja dozvole za lek IRBENIDA plus; (150mg+12,5mg); 30 film tableta: 27.06.2011. Datum izdavanja dozvole za lek IRBENIDA plus; (300mg+12,5mg); 30 film tableta: 27.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org