FISKocr

Mercilon


UPUTSTVO ZA LEK


Mercilon®, tableta, dezogestrel 150mcg i etinilestradiol 20mcg

Pakovanje; ukupno 21 kom, blister, (1 x 21 kom)


Proizvođač: ORGANON IRELAND LIMITED


Adresa: Drynam Road, Swords, P.O. Box 2857, Dablin, Irska


Podnosilac zahteva: Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo Beograd


Adresa: Omladinskih brigada 90b, 11070 Beograd, Republika Srbija


Mercilon, 150 mikrograma+20 mikrograma, tableta


INN

dezogestrel, etinilestradiol


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mercilon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mercilon

 3. Kako se upotrebljava lek Mercilon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mercilon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MERCILON I ČEMU JE NAMENJEN


  Sastav i vrsta pilule

  Mercilon je kombinovani oralni kontraceptiv ("kombinovana pilula").

  Svaka tableta sadrži malu količinu dva različita ženska polna hormona. To su dezogestrel (progestagen) i etinilestradiol (estrogen). Zbog male količine hormona, Mercilon se svrstava u nisko dozne oralne kontraceptive. Pošto svaka tableta u pakovanju sadrži istu kombinaciju hormona u istim količinama, pripada grupi monofaznih kombinovanih oralnih kontraceptiva.


  Kada se Mercilon upotrebljava?

  Mercilon se upotrebljava za sprečavanje trudnoće.

  Kada se upotrebljava redovno (bez propuštanja u uzimanju), šanse da dođe do trudnoće su vrlo male.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MERCILON


  Lek Mercilon ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek Mercilon ukoliko imate bilo koji od niže navedenih stanja. U slučaju da se bilo koje od stanja odnosi na vas, obavestite o tome svog lekara pre nego što počnete sa uzimanjem leka Mercilon. Lekar će vam preporučiti drugu vrstu pilula ili neki potpuno drugačiji (nehormonski) način kontrole rađanja.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MERCILON


Kada i kako da uzimate ove tablete?


Pakovanje leka Mercilon sadrži 21 tabletu. Na pakovanju je svaka tableta označena danom u nedelji kada je treba uzeti. Uzimajte tablete približno u isto doba dana, sa malo tečnosti, ukoliko je potrebno. Pratite smer strelica sve dok ne uzmete svih 21 tableta. Tokom narednih 7 dana ne uzimajte tablete. U to vreme treba očekivati vaginalno krvarenje (tzv. probojno krvarenje). Obično počinje 2-3 dana posle poslednje tablete leka Mercilon koju ste uzeli. Započnite sa sledećim pakovanjem tableta od 8. dana i u slučaju da se vaginalno krvarenje nije zaustavilo. Ovo znači da ćete svako novo pakovanje leka Mercilon započeti istog dana u nedelji i da ćete imati probojno vaginalno krvarenje približno u isto vreme, svakog meseca.


Kako započeti sa prvim pakovanjem Mercilona?


Možete početi sa uzimanjem leka Mercilon između 21. i 28. dana nakon porođaja. Ako počnete sa terapipjom posle 28. dan, morate primenjivati takozvane barijerne kontracepcije (npr. kondom) tokom prvih 7 dana terapije lekom Mercilon. Ukoliko ste pak nakon porođaja imali seksualne odnose pre primene leka Mercilon, potrebno je da proverite da li ste ostali trudni ili morate sačekati naredni menstrualni ciklus.

Ako dojite, a želite da uzimate lek Mercilon, pročitajte deo Pilula i Dojenje.

Uvek se konsultujte sa vašim lekraom pre početka terapije ukoliko niste sigurni šta da radite.Potražite savet od lekara..


Ako ste uzeli više leka Mercilon nego što je trebalo


Do sada nije bilo prijavljivanja težih štetnih dejstava koji mogu biti posledica uzimanja više Mercilon tableta odjednom. Ukoliko se to dogodi, mogu se javiti mučnina, povraćanje ili vaginalno krvarenje. U slučaju da je tablete nehotično popilo dete, odmah se obratite svom lekaru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek MercilonUkoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo, koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK MERCILON

  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne upotrebljavajte tablete posle isteka datuma naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati lek na temperaturi do 30oC. Ne zamrzavati.

  Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van vidokruga i domašaja dece!


  Ne uzimajte tablete ako primetite promenu boje, drobljenje ili bilo koji drugi vidljivi znak propadanja tableta.

 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Mercilon


Svaka tableta sadrži 150 mikrograma dezogestrela i 20 mikrograma etinilestradiola.


Sadržaj pomoćnih supstanci: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza, monohidrat; krompirov skrob, povidon, stearinska kiselina, all-rac--tokoferol.


Kako izgleda lek Mercilon i sadržaj pakovanja


Okrugle bikonveksne tabletebele boje, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku TR 4 a sa druge strane Organon*.

PVC/Alu blister zapakovan u Alu zaštitnu kesicu. Veličina pakovanja: 21 tableta.

Svaki blister sadrži 21 tabletu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo Beograd Omladinskih brigada 90b, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač: Organon Ireland Limited

Drynam Road, Swords, P.O.Box2857, Dablin, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


38/2006/12 od 16.01.2006.


Broj i datum obnove dozvole za puštanje u promet leka Mercilon, tablete, dezogestrel 150mcg + 20mcg etinilestradiol:

515-01-5696-10-001 od 13.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org