FISKocr

MontEP junior


UPUTSTVO ZA LEK


MontEP junior,tableta za žvakanje, 5 mg Pakovanje: blister 3x10 tableta za žvakanje Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ExtractumPharma zrt.

Adresa: Mađarska, Kunfehértó, IV. körzet 6.

Podnosilac zahteva: ExtractumPharma d.o.o.

Adresa: Matije Gupca 14, Subotica


MontEP junior, tableta za žvakanje, 5 mg montelukast


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek MontEP junior i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MontEP junior

 3. Kako se upotrebljava lek MontEP junior

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MontEP junior

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MONTEP JUNIOR I ČEMU JE NAMENJEN


  MontEP junior je antagonista leukotrijenskih receptora koji blokira supstance koje se zovu leukotrijeni. Leukotrijeni izazivaju sužavanje i zapaljenje disajnih puteva u plućima, a takođe mogu izazvati alergijske simptome. Blokiranjem leukotrijena lek MontEP junior poboljšava simptome astme, pomaže u kontroli astme.


  Vaš lekar Vam je propisao MontEP junior da bi lečio astmu koju imate, sprečavajući pojavu simptoma astme tokom dana ili noći.Simptomi astme su: kašalj, zviždanje u grudima, osećaj teskobe u grudnom košu.


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONTEP JUNIOR


Obavestite vašeg lekara o svim medicinskim problemima ili alergijama koje trenutno imate ili ste imali ranije.


Lek MONTEP JUNIOR ne smete koristiti:Uzimanje leka MONTEP JUNIOR sa hranom ili pićima


MontEP junior tablete za žvakanje 5 mg ne treba uzeti odmah nakon obroka, potrebno je da tablete za žvakanje Vaše dete uzme jedan sat pre ili dva sata nakon obroka.


Primena leka MONTEP JUNIOR u periodu trudnoće i dojenja


Upotreba u trudnoći


Žene koje su trudne ili koje nameravaju da zatrudne, pre početka uzimanja leka MontEP junior bi trebalo da razgovaraju o tome sa svojim lekarom. Vaš lekar će proceniti da li možete uzimati MontEP junior u takvoj situaciji.


Upotreba tokom perioda dojenja


Nije poznato da li MontEP junior prelazi u majčino mleko. Ukoliko dojite ili nameravate da dojite treba da se posavetujete sa svojim lekarom pre nego što uzmete MontEP junior.


Uticaj leka MONTEP JUNIOR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


MontEP junior ne bi trebalo da utiče na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanjem drugim mašinama. Međutim, moguće su individualne reakcije na lek. Određena neželjena dejstva (poput vrtoglavice i pospanosti), koja su veoma retko zabeležena prilikom primene leka MontEP junior, mogu uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili drugim mašinama, kod nekih pacijenata.


Važne informacije o nekim sastojcima lekaMONTEP JUNIOR

MontEP junior tablete za žvakanje 5 mg sadrže aspartam, izvor fenilalanina.

Ako imate fenilketonuriju (redak nasledni poremećaj metabolizma) potrebno je da znate da MontEP junior tablete za žvakanje 5 mg sadrže fenilalanin.

Ukoliko vam je vaš lekar rekao da ne podnosite neke šećere, kontaktirajte vašeg lekara pre uzimanja ovog leka.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MONTEP JUNIOR


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, MontEP junior može izazvati neželjene efekte, mada se oni ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  U kliničkim ispitivanjima sa lekom MontEP junior u obliku tableta za žvakanje od 5 mg, najčešće (kod više od 1 na 100 ili manje od 1 na 10 tretiranih pacijenata) zabeleženi neželjeni efekti izazvani lekom MontEP junior bili su:

 3. KAKO ČUVATI LEK MONTEP JUNIOR


  Rok upotrebe


  30 meseci.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece!


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MONTEP JUNIOR


Aktivnisastojak lekaje:montelukast-natrijum


Jedna tableta za žvakanje sadrži 5mg montelukasta (u obliku montelukast-natrijuma) Pomoćne supstance:

Celuloza, mikrokristalna Tip 102 Hidroksipropilceluloza Kroskarmeloza-natrijum

Mešavina pigmenta PB-24880 (laktoza, monohidrat; gvožđe(III)-oksid, crveni)

Manitol

Aroma trešnje-Silarom 1219803182 Aspartam

Magnezijum-stearat


Kako izgleda lek MONTEP JUNIOR i sadržaj pakovanja


Izgled leka:


MontEP, 5mg, tablete za žvakanje su okrugle, bikonveksne tablete ružičaste boje, sa utisnutim znakom “M5” na jednoj strani.


Sadržaj pakovanja:


30 tableta za žvakanje spakovano je u 3 Alu/Alu blistera i kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: ExtractumPharma d.o.o. Matije Gupca 14, Subotica


Proizvođač:

ExtractumPharma Zrt.

Kunfehértó, IV. körzet 6., Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5504-10-001.........25.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z