FISKocr

Vazotal


UPUTSTVO ZA LEK


Vazotal®, tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 20 tableta; blister, 2x10 tableta


Vazotal®, tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta; blister, 3x10 tableta


Vazotal®, tableta, 10 mg

Pakovanje: ukupno 20 tableta; blister, 2x10 tableta


Vazotal®, tableta, 10 mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta; blister, 3x10 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika SrbijaVazotal®, 5 mg, tableta Vazotal®, 10 mg, tableta


INN: amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vazotal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vazotal

 3. Kako se upotrebljava lek Vazotal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vazotal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VAZOTAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Vazotal sadrži amlodipin kao aktivnu supstancu i pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonisti kalcijuma.


  Lek Vazotal se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) i određene vrste bola u grudima, koji se naziva angina (redak oblik angine i to Prinzmetal-ova ili varijantna angina).


  Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom lek Vazotal deluje tako što opušta (širi) krvne sudove i omogućava da krv prolazi kroz njih mnogo lakše. Kod pacijenata sa anginom Vazotal poboljšava snabdevanje srčanog mišića krvlju, omogućava da više kiseonika dospeva u srce i na taj način sprečava bol u grudima. Lek Vazotal ne dovodi do trenutnog prestanka bola u grudima kod angine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VAZOTAL


  Lek Vazotal ne smete koristiti:  Efekat leka Vazotal na sniženje krvnog pritiska je izraženiji ukoliko već uzimate druge lekove za lečenje povišenog krvnog pritiska.


  Uzimanje leka Vazotal sa hranom ili pićima


  Dok uzimate lek Vazotal ne treba da konzumirate grejpfrut niti sok od grejpfruta. Grejpfrut i sok od grejpfruta mogu dovesti do povećanja koncentracije aktivne supstance amlodipin u krvi, što može izazvati nepredvidivi efekat leka Vazotal na sniženje krvnog pritiska.

  Primena leka Vazotal u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća


  Nije utvrđena bezbednost primene amlodipina u trudnoći. Ukoliko mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite, recite to Vašem lekaru pre nego što počnete da uzimate lek Vazotal.


  Dojenje


  Nije poznato da li se amlodipin izlučuje u majčino mleko. Ukoliko dojite ili planirate da dojite dete, recite to Vašem lekaru pre nego što počnete da uzimate lek Vazotal.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Vazotal na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Vazotal može da utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama. Ukoliko osetite mučninu, vrtoglavicu, zamor ili glavobolju, nemojte upravljati motornim vozilom ni rukovati mašinama i odmah se obratite lekaru.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Vazotal


  Nema značajnih informacija o pomoćnim supstancijama koje sadrži lek Vazotal.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VAZOTAL


  Uvek uzimajte lek onako kako Vam je odredio Vaš lekar. Ako niste sigurni, konsultujte se ponovo sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena početna doza leka Vazotal je 5 mg jednom dnevno. Doza se može povećati na 10 mg jednom dnevno.


  Lek Vazotal se može uzimati pre ili posle obroka. Lek treba uzimati svakoga dana u isto vreme sa dovoljnom količinom vode ili neke druge tečnosti. Ne uzimajte Vazotal sa sokom od grejpfruta.


  Primena kod dece i adolescenata


  Lek Vazotal nije namenjen za primenu početne doze od 2,5 mg amlodipina. Za primenu ove doze neophodno je koristiti dostupan lek odgovarajuće jačine.


  Preporučena početna doza kod dece i adolescenata uzrasta od 6 do 17 godina iznosi 2,5 mg dnevno. Maksimalna preporučena doza u ovom uzrastu iznosi 5 mg dnevno.


  Važno je da redovno uzimate propisanu terapiju. Pre nego što potrošite sve tablete iz pakovanja, posetite Vašeg lekara da bi Vam propisao dalju terapiju.


  Ako ste uzeli više leka Vazotal nego što je trebalo


  Uzimanje previše tableta odjednom može dovesti do prekomernog sniženja krvnog pritiska, koje može biti opasno. Možete osetiti vrtoglavicu, omaglice, nesvesticu i slabost. Obiman pad krvnog pritiska može dovesti i do šoka, koji može biti praćen hladnim znojem i gubitkom svesti. Ako ste uzeli veći broj tableta nego što je potrebno, morate se odmah obratiti lekaru ili najbližoj bolnici.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vazotal


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, propustite tu dozu. Uzmite sledeću dozu kada za to dođe vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vazotal


  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate ovaj lek. Simptomi Vaše bolesti mogu da se ponovo jave ukoliko prestanete da uzimate lek pre nego što Vam lekar kaže.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi ostali lekovi, i Vazotal može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata. Morate se odmah obratiti lekaru ukoliko posle primene leka Vazotal osetite bilo koji od sledećih simptoma koji,


  iako se javljaju veoma retko, mogu biti ozbiljni:

 5. KAKO ČUVATI LEK VAZOTAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek se ne sme koristiti posle roka upotrebe označenog na pakovanju! Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Vazotal Aktivne supstance su: Vazotal, 5 mg, tablete


1 tableta sadrži: 5 mg amlodipina (što odgovara 6,934 mg amlodipin-besilata).


Vazotal, 10 mg, tablete

1 tableta sadrži: 10 mg amlodipina (što odgovara 13,869 mg amlodipin-besilata).


Pomoćne supstance su:


Vazotal, 5 mg, tablete

celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovani; magnezijum-stearat.


Vazotal, 10 mg, tablete

celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovani; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Vazotal i sadržaj pakovanja

Vazotal,5mg,tablete:


Okrugle, ravne tablete, bele do skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC-Al blister sa 10 tableta.

Za pakovanje blister, 2x10 tableta: spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 20 tableta) i uputstvo za lek;

Za pakovanje blister, 3x10 tableta: spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera

(ukupno 30 tableta) i uputstvo za lek.


Vazotal,10mg,tablete:


Okrugle, ravne tablete, bele do skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC-Al blister sa 10 tableta.

Za pakovanje blister, 2x10 tableta: spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 20 tableta) i uputstvo za lek;

Za pakovanje blister, 3x10 tableta: spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera (ukupno 30 tableta) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Vazotal, 5 mg, tableta (blister, 2x10 tableta): 515-01-00944-14-001 od 12.09.2014. Vazotal, 5 mg, tableta (blister, 3x10 tableta): 515-01-00946-14-001 od 12.09.2014. Vazotal, 10 mg, tableta (blister, 2x10 tableta): 515-01-00948-14-001 od 12.09.2014. Vazotal, 10 mg, tableta (blister, 3x10 tableta): 515-01-00949-14-001 od 12.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z