FISKocr

Daonil


UPUTSTVO ZA LEK


Daonil®


tablete; 5mg Pakovanje: blister, 3x10 tableta


Proizvođač: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Adresa: 56, Route de Choisy au Bac, Compiegne, Francuska


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španski boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Daonil®, 5mg, tablete


INN: glibenklamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Daonil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Daonil

 3. Kako se upotrebljava lek Daonil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Daonil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Daonil I ČEMU JE NAMENJEN


  Farmakoterapijska grupa

  Sulfonamidi, derivati sulfonilureje – oralni dijabetici.

  Terapijske indikacije

  Ovaj lek se propisuje u slučaju insulin nezavisnog dijabetes melitusa (dijabetes tipa 2), u slučajevima kada se nivo glukoze u krvi ne može regulisati dijetom, fizičkom aktivnošću ili smanjenjem telesne mase.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Daonil


  Lek Daonil ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Daonil


  Doziranje

  Uobičajena doza je 1/2 do 3 tablete dnevno.


  Način primene

  Za oralnu upotrebu

  Tablete treba uzeti oralno, sa oko pola čaše vode, neposredno pre obroka.


  Ako ste uzeli više leka Daonil nego što je trebalo


  U svakom slučaju, što hitnije obavestite lekara.

  Ako osećate blage znake hipoglikemije koji uključuju slabost, znojenje, tremor (drhtavicu), glad, pospanost, vrtoglavicu, glavobolju, zamagljen vid, pojedite ili popijte nešto slatko.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Daonil


  Uzmite jednu tabletu uz sledeći obrok. Nemojte duplirati dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Daonil

  Ukoliko preskačete doze ili potpuno prestanete da uzmimate lek Daonil, morate biti svesni da željeno dejstvo leka (spuštanje nivoa šećera u krvi) nije postignuto ili da će se bolest ponovo pogoršati. Nastavite sa uzimanjem leka sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete da ga uzimate.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Daonil može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih.


  Odmah obavestite svog lekara ako se kod Vas pojavi neki od sledećih simptoma:

 5. KAKO ČUVATI LEK DAONIL


  Čuvati van pogleda i domašaja dece.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta šta treba da uradite sa neupotrebljenim lekovima. Ove mere će pomoći očuvanju životne sredine.


  Rok upotrebe


  Nemojte upotrebljavati lek Daonil, nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Daonil Aktivna supstanca:


Jedna tableta sadrži 5 mg glibenklamida.


Ostali sastojci:


Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; skrob, kukuruzni preželatinizovani; talk; magnezijum stearat; silicijum dioksid koloidni, bezvodni.


Kako izgleda lek Daonil i sadržaj pakovanja


Duguljaste tablete bele boje sa utisnutom podeonom crtom na obe strane. Na jednoj strani tablete je utisnuta oznaka „LDI“ sa obe strane podeone crte.


Kartonska kutija sa 3 blistera (PVC/Aluminijumski) sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI

11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

56, Route de Choisy au Bac, Compiegne Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01808-13-001 od 18.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org