Moozeeck

Losartic


UPUTSTVO ZA LEK


Losartic® , film tablete, 50 mg Pakovanje:ukupno 28kom,blister,2x14kom


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.

Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.

Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Losartic® , 50 mg, film tablete

INN: losartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Losartic i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Losartic

 3. Kako se upotrebljava lek Losartic

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Losartic

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOSARTIC I ČEMU JE NAMENJEN


  Losartic spada u grupu lekova koji se zovu antihipertenzivi (koriste se u terapiju povišenog krvnog pritiska). Ovaj lek sadrži aktivnu supstancu losartan koji je antagonista angiotenzin II receptora.

  Angiotenzin II je supstanca koja nastaje u telu i koja se vezuje za receptore u krvnim sudovima

  izazivajući njihovo suženje. To dovodi do povećanja krvnog pritiska. Losartic sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, uzrokujući opuštanje (širenje) krvnih sudova i snižavanje krvnog pritiska. Losartic usporava smanjenje funkcije bubrega kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i diabetesom tip 2.


  Losartic se primenjuje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOSARTIC

  Lek Losartic ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOSARTIC


  Ukoliko mislite da lek Losartic suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu. Lek Losartic uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će odlučiti o dozi leka koju će te koristiti, u zavisnosti od Vašeg stanja i drugih lekova koje koristite. Važno je da lek Losartic uzimate onoliko dugo koliko Vam ga lekar propisuje, kako bi postigli i održali kontrolu krvnog pritiska.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Losartic tablete mogu da izazovu neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka Losartic i idite kod lekara, ukoliko primetite neko od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:


  - visok nivo alanin-aminotransferaze (ALT, enzim jetre) koji se obično vraća na uobičajene vrednosti po prestanku terapije


  Nepoznata (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):


  Neželjena dejstva koja se javljaju kod dece su slična onima koja se javljaju kod odraslih.


  Ukoliko se bilo koje od neželjenih dejstava pogorša ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u


  ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LOSARTIC


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda niti putem otpada iz domaćinstva. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da se oslobodite lekova koji Vam nisu više potrebni. Te mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Losartic


Aktivna supstanca ovog leka je losartan (u obliku losartan-kalijuma). Svaka film tableta sadrži 50 mg losartan-kalijuma.


Pomoćne supstance u jezgru tablete: Celuloza, mikrokristalna

Kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Kroskarmeloza-natrijum

Talk

Magnezijum-stearat.


Pomoćne supstance u omotaču tablete: Opadry II 32K54870 pink:

Hipromeloza Laktoza monohidrat Titan-dioksid (E171) Gliceroltriacetat

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Losartic i sadržaj pakovanja

Svetloružičaste, okrugle, bikonveksne film tablete, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani tablete. PVC/PE/PVDC/Al blister sa 14 film tableta.

Složiva kartonska kutija sa 2 blistera.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek Teva Serbia d.o.o.,

Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o.,

Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2489-12-001 od 25.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z